Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

360-graders återkoppling

Ytterligare moduler

Inte bara utvärdering av personal

360-graders återkoppling ger information från olika vinklar av personer, varor, tjänster eller något som du önskar att utvärdera. Vid bedömning av en individ, skapas feedback från olika synvinklar: chefer, kollegor och medarbetare. Vid bedömningen av en tjänst kan då synpunkter komma från t.ex. kunder, företagets anställda och deras chefer.

360-graders återkoppling ger nya insikter och vidgar perspektiven!

Vilka är fördelarna med 360-graders återkoppling?

  • Förbättrar och bibehåller transparensen i hela organisationen
  • Utvecklar en kultur av ärlighet i hela organisationen
  • Informerar viktiga prioriteringar för en organisation
  • Förbättrar handledare- / chefsprioriteringar
  • Utvecklar prioriteringar hos ledarskapet
  • Utvecklar medarbetare
  • Förbättrar ledarskapet
360-graders återkoppling
Kom igång!