Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Webropol – Rapport och analys

Vår produkt

frageformular

steg1Skapa en undersökning på bara några minuter

svar

steg2Skicka undersökningen och samla svar

steg3Följ rapporten i realtid

Där allt knyts ihop med rapport och analys

Syftet med alla undersökningar är att dra slutsatser och få insikter, och att använda dem för att göra dina affärer, tjänster eller produkter ännu bättre. Webropol har många verktyg som är lätta att lära sig för rapport och analys av både numeriska data och kvalitativa textsvar. Från nybörjarnivå till avancerade funktioner – allt knyts ihop i Webropol Professional Statistics.

  • Skapa enkelt kluster av dina kunder.
  • Jämför dina grupper och segment med korstabuleringar på ett enkelt men professionellt sätt.
  • Se vilka faktorer som påverkar dina viktigaste nyckeltal (t.ex. rekommendation) med korrelationsanalys.
  • Visualisera korrelationsresultaten och andra statistiska analysresultat.
  • Skapa index (för kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet) – Ett verktyg för dataupptäckt med flera statistiska analyser.
  • Använd vårt simulerings- och prediktionsverktyg Webropol Insight för att få riktlinjer för din åtgärdsplan.
Rapport och analys

Textanalys – Analysera fritextsvar

Läs mer om textanalys här >>

Rapport och analys

Prediktiv analys med Insight

Läs mer om Insight här >>

Rapport och analys

Tydlig och omfattad rapport och analys

Rapport och analys

Grafiskt användargränssnitt som är lätt att lära sig

När du har hundratals textsvar är textanalys din bästa vän

Många av våra kunder säger att svar på öppna frågor innehåller den mest användbara informationen, men tar lång tid att gå igenom. Därför skapade vi Webropol Textanalys – som hjälper dig att analysera texter på några minuter. Med funktioner som ordmoln, gruppering på positiva och negativa ord, orddiagram och ordkorrelationer får du enkelt full kontroll över allting från A till Ö. Läs mer om Textanalys >>

Visuellt imponerande rapportering i realtid – sprid informationen

När du vill presentera resultaten från din undersökning har du många möjligheter att skapa snygga, tydliga och koncisa rapporter – direkt i Webropol eller genom att exportera modifierbara rapporter till MS Office. Den grafiska utformningen av din rapport kan överföras automatiskt från frågeformuläret, och du kan skapa och publicera rapporterna i realtid samtidigt som du samlar in svaren. Dessutom vet du alltid vad som pågår med automatiska schemalagda rapporter och speciella e-postmeddelanden vid viktiga svar. Webropol har ett oräkneligt antal sätt att visualisera, jämföra och publicera dina resultat – och alltid med Webropols ”wow-faktor”.

Omvärldsbevakning på smartare sätt

Webropol är det perfekta verktyget för omvärldsbevakning. Se vad som mest påverkar dina KPI:er, och använd simulerings- och prediktionsverktyg för att förstå konsekvenserna av dina åtgärdsplaner. Du kan lära känna dina kunder bättre genom att undersöka och jämföra olika kundsegment. Och du behöver aldrig oroa dig över stora datamängder. Webropols massrapportering och OLAP-funktioner gör stora datamängder till en liten utmaning.

Kom igång!