Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Utbildning

Utbildning

Var med på våra populära utbildningstillfällen

Vi erbjuder utbildningar från grundnivå till fördjupning, analys och frågemetodik. Ni kan även få en skräddarsydd utbildning på plats hos er. Läs mer om våra olika utbildningar nedan.

Grund

Denna utbildning är till för dig som är helt ny användare av Webropol eller känner att du har behov av att repetera grunderna in enkätskapande och rapportering

 • Du får här en trygg och snabb uppstart med ditt Webropolarbete. Vi går igenom grunderna från skapande av undersökningar till publicering och analys av ditt framtida resultat.
 • Under kursen kan du även påbörja ditt kommande projekt och få stöd och tips av kursledaren.
 • Du kommer dessutom få information om Webropols många olika användningsområden.

Fördjupning & Rapport

Denna utbildning är till för dig som har arbetat med Webropol ett tag och önskar fördjupa sig mer i enkätkonstruktion och rapportering.

 • Styrning och navigering. Här går vi genom hur du kan använda styrningar och hopp för att göra enkäten mer användarvänlig för användarna.
 • Bakgrundsdata. Här lär du dig lägga till egen bakgrundsinformation om respondenterna i din undersökning. Denna data kan du sedan filtrera på i rapporteringen.
 • E-test. Du kan skapa tester av olika slag genom att poängsätta alternativ. Exempelvis kan du skapa certifieringsprov, kompetensinventeringar eller enklare quiz.
 • Bokningshantering. Du kan automatisera ditt anmälningsformulär genom att sätta gränser på deltagarantal, tid för anmälan och automatiserade bokningsbekräftelser.
 • Länkade kopior. Med länkade kopior kan du på ett enkelt sätt sammanställa svar från olika undersökningar. Detta kan exempelvis vara olika kursutvärderingar eller svar från olika år.
 • Rapport. Skräddarsy rapporter utifrån era behov. Filtrera och jämföra olika alternativ mot varandra. Exempelvis mellan olika grupper eller år.
 • Textanalys. Arbeta med textanalysmodulen för att analysera dina öppna fritextsvar. Här arbetar vi med gruppering av ord och kan se svaren i ordmoln och ordkartor.
 • Insight. Se samband mellan frågorna med vår analysmodul Insight. Här ser du hur frågorna påverkar varandra och kan därigenom se vad ni ska lägga fokus på för att förbättra ert betyg.

Frågemetodik

Denna utbildning är till för dig som vill lära sig mer om konsten att ställa rätt frågor. Vi går igenom hela arbetsprocessen i ditt enkätskapande från konstruktion till analys.

 • Urval. Vikten av att vända sig till rätt personer. Vilken typ av urval är lämplig för just denna undersökning?
 • Målgrupp. Vilka är målgruppen? Ska alla tillfrågas eller räcker det att välja en grupp individer?
 • Respons. Hur många svar krävs för att undersökningen ska vara tillförlitlig?
 • Bortfall. Anledningar till bortfall och typer av bortfall, vad kan vi göra för att undvika bortfall?
 • Följebrev. Vilken information bör vara med?

Skräddarsydd

Denna utbildning är till för er som önskar skräddarsy en utbildningsdag anpassad efter ert företags behov och önskemål. Ni väljer själva i samråd med läraren vilka delar ni vill ha med i utbildningen och detta kan till exempel innebära att vi bygger upp en skarp enkät gemensamt.

Kom igång!