Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Worksuccess

Tjänster

Genomför vår HR-kompass tillsammans med Webropol och låt Arbetshälsa följa upp resultatet. På så sätt får du veta hur dina medarbetare mår, men även verktyg för att öka deras motivation och engagemang.

Denna process inleds med en medarbetarundersökning vars svar Webropol kommer att presentera för dig i tydliga, strukturerade och informativa rapporter. Dessa kommer sedan ligga som grund för de handlingsplaner Arbetshälsa skapar tillsammans med er. Som ett steg i er åtgärdsplan genomförs sedan en mindre uppföljningsenkät med fokus på de eventuella kritiska områden ni upptäckt. Hela processen avslutas sedan med ett certfikat som ett bevis på er vilja och målsättning att vara en trivsam arbetsplats med engagerade medarbetare.

Worksuccess är framtaget av Webropol och Arbetshälsa för att vi förstår värdet av en hälsosam arbetsplats. Detta är kunskap vi vill dela med oss av!

Med Worksuccess säkerställer du att din organisation har

Worksuccess består utav följande steg:

  1. HR-kompassen – Varje medarbetare besvarar medarbetarundersökningen via mobil, dator eller surfplatta.
  2. Rapporter – Varje chef får tillgång till sin arbetsgrupps rapporter och ledningen får rapporter för hela organisationen.
  3. Presentation – Presentation av resultatet sker via webb eller på plats hos kund.
  4. Arbetshälsa – Arbetshälsas specialister hjälper dig med fördjupad analys och arbetar tillsammans med er fram ett förslag på åtgärder i en handlingsplan.
  5. Uppföljningsenkät – Välj ut de områden som ni arbetat med och följ upp dessa genom att mäta dem igen.
  6. Certifiering – Certifiera din arbetsplats och visa upp dina framgångar!

Som ett bevis på att ni arbetar för en hälsosam arbetsplats med välmående och motiverade anställda kommer de som genomför Worksuccess få en certifiering. Detta certifikat kan ni sedan med fördel använda för att understryka er uppskattade arbetsplats.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till hela produktbladet där du hittar ännu mer information om Worksuccess

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dom för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dom kan du kontakta support@webropol.se.

Kom igång!