Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Tjänster

Vill ni också förebygga att ohälsa uppstår på er arbetsplats?

Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter gälla om organisatorisk och social arbetsmiljö på grund av den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar. Föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare ska bedriva.

Vi erbjuder en komplett undersökning indelad i två områden, organisatorisk arbetsmiljö och social arbetsmiljö. Kontakta oss för mer information!

Enkät med 70 frågor fördelade på 11 frågekategorier ingår:

 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Delaktighet
 • Handlingsutrymme
 • Krav, resurser och ansvar
 • Socialt samspel
 • Samarbete
 • Socialt stöd från chefer och kollegor
 • Balans mellan privatliv och arbete
 • Kränkande särbehandling
 • Helhet

Organisatorisk och social arbetsmiljö index är uppbyggt av följande frågor:

 • Jag kan påverka min arbetssituation
 • Jag har tydliga arbetsuppgifter
 • Min närmaste chef ger mig det stöd jag behöver i mitt arbete
 • Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv
Organisatorisk och social arbetsmiljö

”Vi använde Webropol för att de hade en flexibel lösning där vi kunde lägga till och korrigera vissa frågor efter våra behov. Vi hade en snäv tidsmarginal för att hinna skapa rätt frågeformulär och sedan få det till tryckeriet (den lösningen passade oss bäst vid detta tillfälle). Webropol levererade i god tid och enkäten var proffsig och med rätt papperskvalitet som gjorde det lätt att skriva och fylla i.

Webropol hjälpte oss knacka in den 50 svaren och presenterade sedan en uttömlig statistik som nu hjälper oss framåt i vårt arbete med kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. Vi är jättenöjda.Jästbolaget_logo

Petter Fetz, Quality & Environment Manager på Jästbolaget AB

Kom igång!