Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Systemintegration av enkätverktyg och CRM

Tjänster

Få bättre koll på verksamheten

När är integrationslösningar ett intressant alternativ?

Systemintegration innebär att ett eller flera olika system kopplas ihop och samverkar tillsammans. Processerna blir alltså automatiska.

Systemintegration av enkätverktyg och CRM kan upplevas komplicerat och kostsamt, men med rätt hjälp kan det ha en stor betydelse på verksamheten. En smart systemintegration sparar både verksamheten pengar och ökar kunskapen med hjälp av datainsamling i realtid.

Resultatet speglas ofta på fler än ett verksamhetsområde och vi hjälper er igenom hela processen. Låt oss tillsammans utvärdera företagets möjligheter att effektivisera och samla in rätt information.

All information på en och samma plats – grunden för ett framgångsrikt CRM-system

Genom att integrera enkätverktyget med CRM-systemet kan du enkelt skapa väldigt förbättrade kundupplevelser. Du får realtidsinformation och kan direkt skapa aktiviteter i ditt CRM-system om du har en missnöjd kund. Du behåller kundernas lojalitet och kan snabbt motverka negativ publicitet i både traditionella och sociala medier.

Nyckelfunktioner med enkätverktyget integrerat med ditt CRM-system

  • Utför undersökningar om alla CRM-indikatorer/data, t.ex. kontakter, potentiella kunder, konton, kundcase, möjligheter eller annan information från CRM-systemet.
  • Förse dina undersökningar automatiskt med kundinformation som finns i ditt befintliga CRM-system – Ställ in arbetsflöden så att undersökningar triggas automatiskt från ditt CRM-system.
  • Skapa och följ upp evenemang och kampanjer och tagga dem på ditt kundkort.
  • Samla in information på många olika sätt, t.ex. webbsidor, mejl, sms, surfplattor, kundknappar eller länkar i alla typer av CRM-system.
  • Styr CRM-synkroniseringen manuellt eller automatiskt med möjlighet att välja och redigera svar innan synkronisering utförs.
  • Undersökningsdata uppdaterar automatiskt klientinformationen i ditt CRM-system. Tagga dina kundkort med resultaten från undersökningarna. Vem är lojal? Och vem riskerar du att tappa? – Automatisk åtgärdslista. Belöna lojala kunder och vidta åtgärder för att behålla missnöjda kunder.
  • Skapa aktiva instrumentpaneler med KPI:er.

Är ni intresserade av en integrationslösning? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kom igång!