Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

HR-Kompassen – Öka medarbetarnas motivation och nöjdhet med medarbetar index

Tjänster

Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om arbetsmiljön och om ledarskapet på företaget. Webropol har tagit fram en komplett medarbetarundersökning där vi gör hela arbetet, från frågekonstruktion och utformning av enkäten till utskick, analys och rapportering.

Ni får jobbet gjort utan att lägga ner någon tid alls!

Detta ingår i Hr-kompassen:

  • En komplett medarbetarundersökning med cirka 80 frågor fördelade på 12 kategorier, samt två fritextfrågor.
  • Resultatet levereras som en lättöverskådlig rapport och ni får två timmars presentation av och diskussion kring resultatet per telefon eller hos Webropol.
  • Graf som visar Nöjd Medarbetar Index (NMI) alternativt Motiverat Medarbetar Index (MMI).
  • Åtgärdsmatris för varje frågeområde samt en som visar vilka av indexområdena som har starkast samband med den totala motivationen, ”Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?”.
  • Genom att göra medarbetarundersökningen årligen får ni möjlighet att jämföra resultatet från år till år. Då kan ni säkerställa att de åtgärder ni genomför verkligen leder till ett förbättrat resultat.

MMI – Motiverade Medarbetar Index

Det är enkelt att öka medarbetarnas motivation och nöjdhet med Webropols HR-Kompass. MMI (motiverad medarbetar index) mäts med hjälp av tre till fyra frågor. Detta för att få ett mätvärde som går att följa från år till år och samtidigt kan enkäten vara dynamisk och ändras vid behov.

Resultatet visar de viktigaste områdena för att förbättra medarbetarnas motivation och nöjdhet såväl som skillnaderna mellan arbetsplatser. Viktiga områden för detta är arbetsklimat, trivsel och motivation. Att mäta var ni befinner er hjälper er att ta reda på vilka områden ni bör förbättra för att öka medarbetarnas engagemang.

Kontakta oss och fyll i kontaktformuläret för att få mer information!

Kom igång!