Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

6 tips för nöjdare kunder

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Går du i tankarna på att skicka ut en kundundersökning?

  För att din kundundersökning ska bli så bra som möjligt krävs en del förberedelser för att uppnå bästa slutresultat. Det är ju trots allt alla inkomna svar i din undersökning som är mest betydelsefullt, ett kvitto på vad dina kunder egentligen tycker om ditt företag. Nedan har vi delat med oss de bästa tipsen hur du lyckas med din kvalitetssäkring inför din kommande undersökning.

  1. Definiera varför undersökningen ska genomföras och skriv ner syftet i ett dokument. Återkom till syftet under hela förarbetet för att stämma av att arbetet går åt rätt håll.

  2. Gör en tydlig tidplan innan undersökningen startar. När ska enkäten vara färdigkonstruerad, programmerad respektive utskickad? När och hur ska resultatet presenteras? Planera gärna in lite extra tid så att du är förberedd för eventuella förseningar.

  3. Fundera kring eventuella fallgropar och problem som kan uppstå under undersökningen. Gå igenom tidplanen och fundera vid varje fas vad som kan hända i värsta fall och förbered en åtgärdsplan om problem skulle uppstå.

  Kundundersökning

  4. Ställ rätt frågor! Det kan vara frestande att ställa frågor som egentligen inte är relevanta för undersökningen, men försök att undvika detta och håll på så sätt ner antalet frågor. Låt en referensgrupp tycka till om hur frågorna är formulerade och hur väl frågorna motsvarar syftet.

  5. Glöm inte öppna frågor. Det ger dina respondenter större möjligheter att uttrycka sig och dig betydligt mer information än enbart betygsskalor och ja/nej-frågor. Med Webropol Textanalys går det snabbt och lätt att bearbeta de öppna svaren.

  6. Testa undersökningen. I Webropol kan du lägga in automatiska testsvar. Genom att skapa en testrapport ser du hur resultatet kan presenteras och att rätt frågetyp har valts.

  Vi önskar dig all lycka till med din kundundersökning! Skulle du fastna på vägen är du välkommen att kontakta oss!