Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Vill du gå igenom hundratals textsvar ett efter ett? Nej, det trodde vi inte heller.

Tilläggsmoduler

Textanalys – Analysera fritextsvar

  • Analysera hundratals textsvar på bara några minuter
  • Sparar tid och underlättar arbetet
  • Hitta gemensamma nämnare, gruppera och klassificera textsvaren

Kontakta oss i formuläret till höger för att beställa modulen Webropol Textanalys

Textanalys

Många säger att den värdefullaste informationen finns i svaren på öppna frågor så som fritextsvar och kommentarsfält. Det enda problemet är att det tar tid att läsa igenom textsvaren ett efter ett. Därför rekommenderar vi modulen Textanalys till din licens i Webropol – det sparar många timmar, om inte dagar, av arbete och ger dig professionella diagram som gör textanalysen enkel och kul i stället för tidskrävande och tråkig.

Webropol Textanalys ger dig insikt från hundratals, kanske tusentals textsvar inom loppet av ett par minuter!
Textanalysen är ett snabbt, pålitligt och objektivt sätt att hantera fritextsvar. Hitta gemensamma nämnare, gruppera och klassificera textsvaren samt analysera kommentarerna baserat på bakgrundsdata. Och bäst av allt: det tar bara ett par minuter!

“Jag tycker att Webropol Textanalys är ett fantastiskt verktyg i mitt analysarbete framförallt i enkäter där det förekommer fritextsvar. Jag har också använt modulen för att sammanställa större mängder text från olika typer av undersökningar vi gjort. Textanalysen hjälper mig att snabbt sortera och gruppera textmängder för att sedan kunna göra bra analyser men också få fram visuella presentationer av textmängder.”

Sören Wik,
Personalchef på Bostadsstiftelsen Platen

Kom igång!