Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Skapa ett digitalt prov med eTest

Tilläggsmoduler

Verktyg för frågesporter, kompetenskartläggning och kunskapsprov online

Med modulens digitala prov får du automatiskt poängsatta svar samt en rangordnad lista av respondenterna. Du kan använda eTest-modulen för t.ex. att utföra utbildningar, frågesporter, prov och kompetenskartläggning.

Vid behov kan även respondenten i slutet av enkäten se sitt resultat och få information om hon eller han fick godkänt eller inte.

Webropol eTest underlättar datainsamlingen och rapporteringen i hela verksamheten från HR-avdelningen till inköpsavdelningen. Du behöver bara poängsätta enkäten och Webropol tar fram en lista med alla provresultat.

etest

Vad kan du använda eTest-modulen till?

  • Kompetenskartläggning
  • Nivåtest
  • Tentamen, slutprov och examination för utbildningsprogram
  • Poängsättning av ansökningar
  • Poängsättning av offerter
  • Rekryteringsformulär
  • Övningsprov och andra inlärningssystem
  • Få fram de bästa kandidaterna

eTest-modulen fungerar även efteråt: du kan poängsätta även gamla enkäter som redan innehåller insamlade svar.

Kom igång!