Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Professional Statistics – Skapa avancerade analyser

Tilläggsmoduler

Avancerade analyser blir självklara

Webropol Professional Statistics:

  • Korstabuleringsfunktion informerar dig automatiskt om vilka skillnader mellan respondentgrupper som är statistiskt signifikanta och vilka som inte är det.
  • Skapa kluster och segment, jämför dessa grupper på nolltid
  • Skapa ytterligare analyser av resultatet än ”bara” medelvärde och procentuell fördelning.

Kontakta oss i formuläret till höger för att beställa modulen Webropol Professional Statistic

Avancerade analyser

Webropol Professional Statistics är både snabbt och enkelt att arbeta med och ger dig avancerade analyser. Krävande och tunga analyser kan utföras snabbt, interaktivt och vara riktigt roligt när du använder Professional Statistics. Dina egna frågeställningar och tankar omvandlas till djupa analyser på ett par ögonblick.

Spara tid som forskare

Frigör din tid från att dra slutsatser från tråkiga inrättande av analysverktyg, tack vare Webropol Analytics Professional Statistic. Varför spendera tid på att flytta data till andra analysverktyg för analyser som Chi2, Korrelationer (Pearson, Spearman), Cronbach α, SOM, Sammon karta, hierarkisk klusteranalys, PLS regression, Stegvis regression, t-test (Wilcoxons test, Mann-Whitneys U-test), ANOVA och liknande icke-parametriska tester (Kruskal-Wallis) och GAP analys.

Feedback från studenter: Webropols verktyg har ökat intresset för statistisk analys.

Kom igång!