Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

360-utvärdering

Tilläggsmoduler

Med en 360-utvärdering utvecklar du ledarskap och teamarbete

En 360-graders utvärdering ger information från olika vinklar av personer, varor, tjänster eller något som du önskar att utvärdera. Vid bedömning av en individ, skapas feedback från olika synvinklar: chefer, kollegor och medarbetare. Vid bedömningen av en tjänst kan då synpunkter komma från t.ex. kunder, företagets anställda och deras chefer.

360-undersökningar ger nya insikter och vidgar perspektiven!

Vilka är fördelarna med en 360-utvärdering?

 • Förbättrar och bibehåller transparensen i hela organisationen
 • Utvecklar en kultur av ärlighet i hela organisationen
 • Informerar viktiga prioriteringar för en organisation
 • Förbättrar handledare- / chefsprioriteringar
 • Utvecklar prioriteringar hos ledarskapet
 • Utvecklar medarbetare
 • Förbättrar ledarskapet
360-utvärdering

Så här utför du en lyckad 360-utvärdering:

 1. Ta reda på vad chefen och medarbetarna anser om teamarbetet
 2. Skapa en utvecklingsplan för de delområden, som bör förbättras
 3. Lyft fram utvecklingsprocessen medarbetarsamtalen och skapa förutsättningar för kompetensutveckling
 4. Följ upp resultaten med en ny 360-utvärdering
 5. Stöd utvecklingen genom att ge positiv feedback för förbättrade resultat

 

Kontakta oss för att veta mer om hur du kan utföra 360-utvärderingar med Webropols 360-modul!

 

Läs också:

Audi stärker sin ställning som ett premiummärke med Webropols medarbetarenkäter och 360° ledarskapsutveckling

Genomför en medarbetarundersökning för att möta dina medarbetares behov och förväntningar

Vill ni också förebygga att ohälsa uppstår på er arbetsplats?

HR-Kompassen – Öka medarbetarnas motivation och nöjdhet med medarbetar index

Kom igång!