Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dom för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dom kan du kontakta support@webropol.se.

Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 2 av 2)

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Del 2 av 2

  Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

  Finns det en skillnad mellan begreppen självförtroende och självkänsla? ”Absolut” enligt Anette. Självförtroende bygger på trygghet i prestation emedan självkänsla bygger på att jag duger som jag är och är värdefull även om prestationen i en situation skulle upplevas vara lägre. Bara för att du presterar bra så finns det enligt Anette ingen koppling till att du skulle vara en lyckligare människa. Snarare kan det vara så att om prestationen är det viktiga och centrala för individen så kan det faktiskt påvisa en lägre självkänsla! Givetvis är det alltid lättare att visa upp bra resultat vilket gör att man mår bra inombords. Men att testa sig på motsatsen, dvs vid en sämre prestation, och att reflektera och fundera över konsekvenserna på egenvärdet och självkänslan kan vara en oerhört nyttig övning för att utvecklas.

  Balansen mellan gott självförtroende och god självkänsla ger självtillit, förmågan att förlita mig till min egen förmåga. Även om jag gör bort mig så påverkas inte min självkänsla utan jag väljer att lära mig av mina misstag.

  De bästa ledarna är de men god självkänsla, att våga prioritera medarbetarna framför sig själv. Richard Branson i Virgin Group, är enligt Anette ett bra exempel på ledare med god självkänsla. Prioriterar jag mina medarbetare så kommer de att hantera mina kunder på bästa sätt. En ledare med låg självkänsla riskerar att inte våga prioritera och lita på sina medarbetare utan önskar framhäva sig själv och detaljstyra vilket är negativt för det goda ledarskapet och medarbetarskapet.

  Vi ställde frågan till Anette om hon kunde sammanfatta vad det goda ledarskapet innebär enligt hennes uppfattning och fick följande svar:

  • Att stärka den inre konditionen, dvs att stärka sin självkänsla. Det finns en klar fara med ledare som har låg självkänsla. Öva på att träna på att hantera stressnivån, gärna via 10 minuters mental träning, meditation eller mindfulness dagligen. Stress innebär att hjärnan presterar sämre, vi tappar perspektiv och blir mindre logisk. Kan vi hantera stressnivån så blir vi klokare och får en mer hälsosam självdistans!
  • Utveckla den kommunikativa förmågan – träna på att ge och få feedback. Kommunikation är inte vad jag säger utan vad mottagaren uppfattar! Att kommunicera på rätt (tydligt) sätt och att ha en lyhördhet och förståelse för vilka personligheter jag arbetar med är grundläggande för en bra kommunikation.
  • Självledarskap – att leda sig själv, att vara modig och att gå utanför sin komfortzon för att utveckla sig själv och sitt företag. Utveckla ett mod och trygghet i sitt ledarskap.

  Hur använder du mätningar idag Anette för att utföra ditt arbete? Mätningar är ett viktigt verktyg i mitt arbete. Jag ser tre tydliga områden där mätningar spelar en viktig roll.

  1. För mig som konsult och uppdragstagare är det avgörande att kunna mäta nuläget för att veta hur jag ska forma mitt uppdrag och få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det blir en förstudie. Efter genomfört uppdrag är det även viktigt för mig att få bekräftelse/feedback på effekten av insatsen och vad som ev. finns kvar att arbeta med.
  2. För uppdragsgivaren är det värdefullt att se effekten av ett genomfört uppdrag. Att utveckla ”mänsklig mjukvara” är inte lika enkelt som att installera en ny kopiator på jobbet som direkt ger och visar effekt. Genom att mäta före och efter ser uppdragsgivaren effekten och kan även räkna ut ROI för uppdraget.
  3. För medarbetarna ger mätningarna, inför en insats, en möjlighet att påverka, som ett styrmedel till arbetsgivaren. Efter insatsen ger förhoppningsvis en mätning en bekräftelse att saker sker och förbättras vilket ger en bonuseffekt i processen.

  Mätningar är en naturlig del i jobbet för att få en bas och för att få valid data att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Att ta fram ett nuläge och att förstå uppdragsgivarens behov är centralt för att kunna utföra mitt arbete på bästa sättet säger Anette.

  Vi vill varmt tacka Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping för en spännande intervju i två delar om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver!

  Läs del 1 av intervjun här >>

  Besök gärna: Vägsjäl.se