Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Så lyckas ni med er medarbetarundersökning

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Medarbetarundersökning

  Kom igång med din medarbetarundersökning

  Börja med att fastställa dina krav

  Vilken information är viktig för dig? Vad förväntar du dig att få reda på genom att genomföra den här undersökningen? Vilket slags analys är du intresserad av? Genom att besvara de här frågorna får du hjälp med att ställa de rätta frågorna i frågeformuläret.

  Skapa ett lämpligt frågeformulär

  Kom ihåg att använda tydliga och positiva påståenden med innehållsrika formuleringar, och ställ bara en fråga för varje punkt. Undvik ledande frågor och fundera på om det ska finnas ett neutralt alternativ och/eller ett öppet svarsalternativ efter en lista av möjliga svar, där det är möjligt.

  Håll databasen över medarbetare uppdaterad.

  Gör upp en lista över alla medarbetare som ska delta i undersökningen och se till att deras personuppgifter stämmer och är uppdaterade. Detta är en viktig faktor för svarsfrekvensen och integriteten för gruppens resultat.

  Anonym eller öppen medarbetarundersökning?

  Fundera på vad som är bäst för ditt företag.

  Fördelen med att ha undersökningen anonym är att medarbetarna kan känna sig trygga och bekväma med att uttrycka sina åsikter utan att riskera att bli utpekade, och att detta tydligt framgår gentemot medarbetarna. Ett vanligt sätt att ge ytterligare filtreringsmöjligheter är att lägga in demografiska frågor som bakgrundsdata i undersökningar. I en medarbetarundersökning kan detta vara ålder, antal år i företaget, kön och avdelning.

  Tänk på att bakgrundsdata dock kan vara känsligt när det gäller just medarbetarundersökningar då en del av anonymiteten försvinner. Medarbetaren litar på att undersökningen är anonym och att den enbart omfattar den information som medarbetaren själv delger.

  Vi rekommenderar istället att dessa frågor läggs in som vanliga frågor i undersökningen, med ett svarsalternativ av typen “Vill ej uppge”. På så sätt görs medarbetaren uppmärksam på att dessa data ingår i undersökningen och kan själv välja att svara.

  Glöm inte att kommunicera den kommande medarbetarundersökningen i hela företaget

  Vår erfarenhet visar att företag som kommunicerar med medarbetarna i förväg och förklarar syftet med undersökningen och hur viktigt det är att de deltar (via intranätet, personliga mejl, meddelande på möten etc.) får betydligt högre svarsfrekvenser.

  Så tar du fram ett strukturerat följebrev, se till att du har med information om:

  1. Hur undersökningen ska besvaras
  2. Hur resultaten kommer att användas
  3. Undersökningens syfte och betydelse samt
  4. Hur respondenten kommer att ha nytta av att besvara undersökningen.

  Kom också ihåg att nämna sista svarsdatum. Påminnelser kan skickas ut en vecka efter.

  Hämta vår Steg för steg-guide för medarbetarundersökningar

  Hur gör du för att lyckas?

  Att utforma den perfekta undersökningen är bra start. Men det verkliga arbetet är det som sker före och efter undersökningen. Innan undersökningen utförs bör man förankra arbetet hos såväl ledning som medarbetare för att skapa förtroende och delaktighet hos alla parter.

  Efter undersökningen ska förbättringsarbetet omedelbart inledas. Välj ut ett begränsat antal punkter som ska förbättras och fördela ut dessa på berörda chefer och avdelningar. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med att ta fram förbättringsförslag, handlingsplaner och aktivitetslistor. Glöm inte att löpande informera medarbetarna om hur arbetet fortskrider. Detta är avgörande för att medarbetarna ska kunna känna att undersökningen verkligen ger resultat.

  En väl genomförd medarbetarundersökning där medarbetarna är delaktiga i förbättringsprocessen ger nöjda medarbetare som känner sig sedda och hörda! Lycka till!