Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Informationsplattform för Business Intelligence

Informationsplattformar

En omfattande rapportering från alla organisatoriska informationssystem.

Använd inte tiden för att upprepade gånger skapa rapporter och samla in information från olika källor, se till att alla viktiga mätare och KPI: er är direkt tillgängliga. Med informationsplattformen BI kan du visa rätt individuell information om varje person. Informationen som rapporteras i plattformen (från undersökningarna, CRM, ERP/andra integrerad information) kommer genom ett informationsfönster, visa relevant information för varje enskild användare.

Informationsplattformen BI-rapportering är en informationsplattformslösning hos Webropol:

  1. Informationsplattformen anpassar sig efter kundens behov
  2. Genomförandet kräver en definition av målets utfall, vilken Webropol sedan anpassar plattformen efter
  3. Snabb genomförande
  4. Användning av plattformen är kostnadseffektiv
Kom igång!