Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Avancerad kursutvärdering

Informationsplattformar

När ett vanligt enkätverktyg inte räcker till.

Universitet och högskolor med hög standard kräver idag mer än ett vanligt enkätverktyg för att uppfylla framtidens krav på utvärderingssystem. I dessa fall är lösningen Webropols informationsplattform, vilket är en ”central-decentraliserad” lösning utformad helt enligt kundens behov och innehåller många fler avancerade funktioner.

Avancerad kursutvärdering är en informationsplattformslösning hos Webropol:

  1. Informationsplattformen anpassar sig efter kundens behov
  2. Genomförandet kräver en definition av målets utfall, vilken Webropol sedan anpassar plattformen efter
  3. Snabb genomförande
  4. Användning av plattformen är kostnadseffektiv
Kom igång!