Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Folktandvården i Uppsala mäter barnens kundnöjdhet

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Kundnöjdhet

  Stora och små röster gör sig hörda med hjälp av Webropol

  Folktandvården och barnombudsmannen i Uppsala har som ett led i sitt kvalitetsarbete gällande barns rättigheter startat ett projekt i samarbete med Webropol i Linköping.

  Projektet syftar till att ge barn som besöker tandläkaren en möjlighet att berätta om sina upplevelser.
  Praktiskt innebär detta att de barn som är mellan 3-6 år och besöker folktandvården i Uppsala får svara på tre korta frågor om sitt tandläkarbesök. Frågorna läses upp av en surfplatta och barnen får svara genom att klicka på glada eller sura smileys.

  ”Surfplattan med frågor till de yngsta barnen 3-6 år har tagits fram som en del i Folktandvårdens
  kvalitetsarbete, men kan även betraktas som ett relationsbygge med barnen. Att få en inblick i hur barn
  upplever sitt besök på folktandvården är viktigt för oss inte minst på grund av att barnen är en framtida patientgrupp för Folktandvården.”  Eva Hedman, Projektledare vid Folktandvården Region Uppsala

  Även den vuxne som följer med barnet får svara på två korta frågor om besöket. Detta ger både barnen och de vuxna möjligheten att ge sina synpunkter och vara med och påverka. Eva Hedman som är projektledare vid folktandvården i Uppsala har varit med och tagit fram frågorna. Webropol har producerat själva enkäten med frågor som läses upp och tillhandahåller även de ställ med surfplattor som används på de olika klinikerna.

  Kundnöjdhet

  Välkommen att kontakta Pär Bergström på Webropol för mer information om hur ni kommer igång med detta spännande projekt även på er mottagning!

  Pär Bergström
  013 – 470 72 23
  par.bergstrom@webropol.se