Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

360 – ett verktyg för alla världar och situationer

Publicerad

Spring is coming och därmed får sagan om Game Of Thrones ett slut. Genom de åtta säsonger, som vi har fått förmånen att följa våra karaktärer på deras resa, har mycket hänt. Ett sätt att gestalta de olika karaktärernas utveckling är via en 360-analys. En 360-analys ger möjligheten att på ett enkelt sätt belysa frågor/händelser/kompetenser från olika perspektiv. 360-analys är ett verktyg som kan ge nya insikter och vidga perspektiven oavsett om du vill analysera din egen utveckling eller våra hjältar från Westeros.

När man tillsammans i en grupp ska ta sig an svåra uppgifter eller uppdrag (tex besegra the Night king/Nattkungen) kan det vara till nytta att innan man startar igång projektet utvärdera vilka starka sidor som finns inom gruppen. Det kan vara bra att veta vilka kompetenser som kan behöva utvecklas eller kompletteras med för att gruppen ska nå sitt mål. Ett sätt att illustrera resultatet är att använda sig av ett spindeldiagram, som på ett tydligt sätt visar hur de olika gruppmedlemmarna har skattat sig själva inom olika områden. Med hjälp av analysen borde Tyrion ha lagt upp strategin för hur uppdraget ska genomföras, Daenerys stå för att tillhandahålla en armé och Jon ta täten i själva striden. Påpekas bör att denna analys självklart även fungerar vid mindre våldsamma uppdrag såsom en projektgrupp som ska arbeta tillsammans under en längre tid eller när man vill se vilka olika kompetenser och styrkor som det finns på en avdelning.

För företag är det intressant att följa sina chefer och medarbetares utveckling över en längre tid. Har personen utvecklats under tiden och i så fall på vilket sätt? Även detta är ett bra användningsområde för en 360-analys. I tabellen nedan har vi fått ta del av hur personer i våra karaktärers närhet har upplevt deras utveckling av vissa kompetenser under de första sju säsongerna. Den visar att både Sansa och Tyrion har blivit betydligt mer ansvarsfulla, men även att Sansa har blivit allt mindre entusiastisk (dock kan ju att vara gift med Ramsay Bolton ta död på den mest entusiastiska individen…). Cerseis viljestyrka har legat på en stadig nivå vilket har medfört att hon har lyckats åstadkomma det mesta i sin väg.

Genom att jämföra den egna upplevelsen av sitt beteende, med andras uppfattning, får man en större grad av självkännedom. För att utveckla ledarskap och förbättra individuella och organisatoriska prestationer är det viktigt att ledare förstår hur de interagerar med och påverkar andra samt hur andra uppfattar dem. Även i detta fall kan en 360-analys vara till hjälp. Grafen nedan visar att Daenerys skattar sig högre när det gäller förmågan att kompromissa än vad hennes närmaste medarbetare gör, vilket ger dem ett bra underlag att diskutera kring. Dock har de en mer likartad bild gällande ledarskap i stort och förmågan att känna sympati. Utifrån detta underlag har Daenerys möjlighet att skapa en personlig utvecklingsplan och sätta upp olika mål att jobba mot, vilket kan vara en hjälp när man försöker ta platsen på järntronen.

Vi vet inte i nuläget vem som går segrande ur den sista säsongen och som slutligen kommer hamna som härskaren över de sju rikena. Kommer Daenerys lyckas bryta hjulet eller blir det Cersei som fortsätter att styra eller blir det Jon Snow som mot sin vilja får ta plats på Järntronen? Oavsett om er verksamhet står inför likartade uppgifter eller ej, kan en 360-analys vara ett verktyg som hjälper er att både utveckla era medarbetare och er organisation. Det är alltid bra stärka sin organisation och var förberedd inför framtiden, för vem vet, kanske the winter will come again…

(Samtliga bilder är hämtade ifrån viewers-guide.hbo.com)

Webropol Sverige AB får ny VD!

Publicerad

Josefin Linebäck ny VD för Webropol Sverige AB

Josefin Linebäck, idag analyschef på Webropol Sverige AB, tillträder den 9 april 2018 rollen som företagets Verkställande Direktör.

Josefin Linebäck har en gedigen bakgrund inom statistisk analys samt ledarskap. Under sina sex år som analyschef på Webropol har hon bland annat byggt upp företagets mycket starka analysavdelning, som i kombination med Webropols avancerade och användarvänliga webbenkätverktyg och analysmoduler är en stor tillgång för kunderna. Josefin Linebäck kommer att tillföra bolaget bred kompetens och erfarenhet i sin nya ledande funktion.

”Jag är mycket glad att Josefin Linebäck har tillfrågats och accepterat rollen som ny VD”, säger Webropol Sverige AB´s avgående VD Michael Widén. ”Jag gratulerar ägarna och styrelsen till ett bra val av ny VD som kommer att innebära mycket gott för företagets fortsatta expansion och utveckling. Jag önskar Josefin och kollegorna ett stort och varmt lycka till framöver!”

Webropol, med huvudkontor i Finland, är ett av de marknadsledande bolagen för webbenkätverktyg och statistisk analys i Norden, har haft en god tillväxt de senaste åren. Under 2018 kommer företaget att lansera flera nya analys- och produktkoncept som kommer att innebära utökade möjligheter för Webropols kunder och samarbetspartners.

”Jag ser fram emot att ta över rollen som VD på Webropol i en så spännande fas för företaget. Vårt erbjudande är fantastiskt och jag är imponerad av vad företaget har uppnått hittills. Potentialen är enorm och jag ser fram emot att ta företaget till nästa nivå”, säger Josefin Linebäck.”

Nuvarande VD Michael Widén lämnar efter drygt två år bolaget den 30 april och tillträder den 1 maj 2018 tjänsten som vVD och partner i rekryterings- och bemanningsföretaget OnePartnerGroup Östergötland.

 

 

Mer information om Webropols VD-byte i april lämnas av:

–          Michael Widén, VD Webropol Sverige AB, 0701-61 72 01

–          Josefin Linebäck, tillträdande VD Webropol Sverige AB, 0701-61 72 07

 


Webropol GDPR Frågor och Svar?

Publicerad

GDPR träder snart i kraft som ersättare för PUL och i texten nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar som vi får från våra kunder.

 

På Webropol har vi länge arbetat med att förbereda oss inför GDPR genom att analysera vilka nya funktioner och rutiner våra användare kommer behöva för att kunna fortsätta använda vårt system och känna sig trygga med att de följer GDPR.

Nedan presenterar vi några av de vanligaste funderingar som brukar uppstå kring vårt system och GDPR samt försöker vi även besvara några av de, som vi anser vara viktiga punkter inför GDPR ikraftträdande.

Har ni som organisation mer frågor eller funderingar om vad GDPR är och vad det faktiskt innebär för er så finns mycket nyttig information på Datainspektionens hemsida (Datainspektionen kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018).

Länk till Datainspektions sidor om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Har ni frågor och funderingar specifikt kring ert användande av Webropol och GDPR går det bra att höra av sig direkt till vår GDPR-ansvarige Hampus på hampus.holmstrom@webropol.se.

Läs även gärna vår tidigare information på denna länken.

FAQ – GDPR

Finns det möjlighet att söka upp en person baserat på namn och/eller e-mail adress för att få uppgifterna som finns om denne i Webropol t ex vilka undersökningar denne varit med i och när?

Om vi tittar på den nuvarande versionen av systemet så gör det inte det. Detta är en funktion som är under utveckling och kommer släppas under våren innan den 25e Maj. Då ska det finnas möjlighet att söka på en person med hjälp av exempelvis telefonnummer eller mailadress. Därefter kan man ta ut en excelexport över vilka enkäter en person fått skickat till sig, vilka man besvarat samt vilken information som finns om denne i systemet.

 

Finns det möjlighet att anonymisera enkäter men behålla svaren för statistiska ändamål?

Detta är också en punkt som är under utveckling och kommer att släppas innan den 25e maj. Det kommer vara möjligt att markera fält i en undersökning som personlig data och i efterhand radera just dessa svar från enkäten.

 

Var lagras all data i Webropol?

All data i Webropol lagras inom EU (Finland). Ingen data som finns i Webropol lämnas vidare till ett tredje land.

 

Vilka tekniska och organisatoriska åtgärder har ni vidtagit inför GDPR?

Vårt arbete pågår fortfarande och har gjort så under en längre tid. Organisatoriskt har vi jobbat med utbildningar internt för att alla ska veta vilka ramar vi har att förhålla oss till när GDPR träder i kraft. Vi har gått igenom våra rutiner internt för hur vi behandlar data, dels vår egen men äver hur vi hanterar våra kunders data i de fall vi utför analysprojekt och hjälper till med datainsamling. Vi har även tillsatt en grupp som ansvarar för att gå igenom och informera vid en eventuell personuppgiftsincident.

Vi har gått igenom våra system för att klassificera vilka personuppgifter vi behandlar och registrerar. Ett omfattande arbete utförs för att se till att rensa persondata som inte längre är aktuell eller felaktig.

Tekniskt så arbetar vi efter en ISO-standard när det kommer till IT-säkerhet(ISO-27). Vi säkerställer att vi har en rutin för test av återläsning av backuper om en teknikincident skulle inträffa.  Mer info om våra säkerhetsåtgärder och rutiner finns att läsa om i vårt Security White Paper. Kontakta oss så vidarebefordrar vi detta.

Har ni ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Ja. Det kommer inom kort att presenteras för er automatiskt när ni loggar in i er Webropolmiljö. Där kan ni läsa igenom det och skriva under det direkt. Vill ni ha det redan nu så kan ni kontakta oss så vidarebefordrar vi detta till er. Det finns tillgängligt på Finska, Svenska och Engelska.

Jobbar ni med några underleverantörer?

Nebula Oy
Helsingfors

Användnings- och kontrolltjänster för databehandling och apparaturer.(Hostingtjänster)

Qumio Oy (FO-nummer 2466203-3)
Hyvinkää
Planering och tillverkning av programvaror.

Dessa underleverantörer kan ha tillgång till personuppgifter i vårt system. Vi upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer vilket innebär att de lyder under samma skyldigheter som Webropol gentemot er som kund. Detta finns närmare definierat i vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Raderas datan på ett sätt så att den inte går att återskapa efter borttagning?

Backuper tas alltid på användarmiljöerna för att vi vid en eventuell teknikkrasch ska göra en återläsning av dessa. Efter att data borttagits av kund så sparas backuper i 18 månader. Önskas en så kallad ”hard delete” efter avslutat avtal vill vi att ni meddelar oss detta då det inte görs per default. Det vill säga att vi även tar bort era backupfiler när avtalet avslutas. Mer info om detta finns även i vårt Security White Paper.

För mer information om Webropol och övergången till GDPR är du välkommen att kontakta oss.

Support@webropol.se

www.webropol.se

 

 


GDPR och Webropols enkätverktyg

Publicerad

Trygg övergång till GDPR med Webropol!

 

Den 25e Maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR ikraft och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen PUL.

Den nya dataskyddsförordningen har antagits i EU och är till för att ge fysiska personer ett bättre skydd och kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Lagändringen anses vara nödvändig då användandet av Internet och digitala tjänster numer är en naturlig del av alla människors vardag och att vi alltmer förlorar kontrollen över våra egna uppgifter. Tanken med GDPR är också att rita ut gemensamma riktlinjer för alla företag och organisationer inom EU som hanterar personuppgifter i syfte att öka datasäkerheten. Denna lagändring kommer gälla både för gammal och ny data som samlas in och registreras i Webropol.

Trygg datahantering med Webropol

Vi på Webropol är hängivna till att säkerställa att ni som kund kan vara trygga med att er data är i goda händer. Med våra verktyg kan ni leva upp till alla dom krav som GDPR ställer på er i samband med ekätundersökngar. Vi på Webropol har sedan 2017 arbetat med att förbereda vårt system och våra processer för att säkerställa att alla våra användare kan möta de nya kraven. I vårt arbete med GDPR så kommer vi bland annat implementera en hel del nya och nödvändiga funktioner i systemet.

Webropol – Personuppgiftsbiträde

Webropol kommer att agera som personuppgiftsbiträden å våra kunders vägnar. Ni som kunder kommer att fungera som personuppgiftsansvariga. Därmed så kommer vi att tillhandahålla er ett personuppgiftsbiträdesavtal i god tid innan den 25e Maj som ni som kund måste läsa igenom och signera. Vi är mitt uppe i arbetet med att implementera nya funktioner som ska underlätta denna process så mycket som möjligt för er. Andra förbättringar som är under utveckling och kommer att släppas innan den 25e Maj är bland annat möjligheten att för er som användare söka ut all data som finns om en respondent, exportera samt ta bort den datan. Detta för att ni ska kunna hantera kraven som finns på att individer har rätt att få veta vilken persondata ni har om denne, samt rätten att få denna data borttagen eller överflyttad till ett annat system. Vi kommer löpande att informera er under tiden som arbetet pågår med nya funktioner inför den 25e Maj.

För mer information om vad GDPR är och vad det innebär för er som organisation rekommenderar vi er att besöka datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

För ytterligare frågor om datasäkerhet och hur vi på Webropol arbetar för att vara förbereda inför den 25e Maj kan ni använda kontaktformuläret på vår hemsida www.webropol.se så kommer vi att återkomma till er snarast möjligt. Alternatvit fyll i kontaktformuläret nedan.

 


GDPR, SMS och användarvänlighet i vår senaste release!

Publicerad

Varje månad släpper vi en ny release i Webropol 3.0. Vi intervjuar här vår IT-ansvarige Hampus om nyheter i Webropol och varför det är en fördel för våra användare. Denna gången handlar det om bland annat GDPR, SMS, mailmallar och användarvänlighet.

 

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

I månadens release har vi fortsatt att släppa på bra funktioner som tidigare funnits i 2.0 men saknats i 3.0. Bland annat är det nu möjligt att kunna skicka påminnelser till respondenter som får utskick via SMS. En annan nyhet i den här releasen är att det nu även är möjligt att skapa och hantera dina mailmallar direkt från 3.0. Självklart har vi även fokuserat på att fixa en hel del buggar och annat som ska underlätta för våra kunder.

På utvecklingsfronten i övrig så jobbar vi nu även mycket för att förbereda oss inför GDPR. Vi jobbar på en hel del nya och rent av nödvändiga funktioner för att våra användare verkligen ska känna sig trygga med att kunna använda Webropol och vara fullt GDPR-compliant med vårt system. Mer info om detta kommer löpande under våren!

 

Varför har vi prioriterat dessa punkter som nyheter i Webropol?

Vi vill fortsätta att utveckla 3.0 och göra den till en ännu bättre version av Webropol. Vi försöker hela tiden vara lyhörda mot våra kunder och förstå vilka funktioner de efterfrågar i systemet. Oavsett om det är helt nya, men kanske framförallt funktioner som finns i 2.0 som ännu inte ”migrerats” till 3.0. Målet med detta är självklart att alla våra användare så snart som möjligt ska kunna flytta över allt sitt arbete till vår 3.0 version

 

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

De nya funktionerna i denna releasen kommer göra det enklare för användare att växla över helt till 3.0. Exempelvis att funktionen för att hantera mailmallar nu även finns direkt i 3.0 tror jag kommer spara mycket tid och förhoppningsvis göra det dagliga arbete i Webropol lite smidigare för våra användare.

 

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Som jag tidigare nämnde så hoppas vi att det innebär att våra användare succesivt mer och mer växlar till att enbart använda vår 3.0 version. Det är en betydligt mycket fräschare version av Webropol och jag är övertygad om att våra användare kommer att uppleva en klar förbättring när dom kan flytta sitt användande helt till 3.0.

Ladda ner Whitepapers om enkäter online för att lära dig mer om genomförandet av undersökningar

 

Tack Hampus för dina svar och information om månadens nyheter i Webropol!

Är du intresserad av våra enkät- och analysverktyg? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.


Bli en kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

Publicerad

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

 

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?

”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.

 

ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

 

Servicediagnosen utförs av Hallgren & Löwenbergs AB i samarbete med Webropol Sverige AB

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive företag i samarbetet.

Ladda ner informationsblad här

 

Webropol


Nya regler

Publicerad

Visste du att en av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför har Arbetsmiljöverket i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna börjar att gälla från och med den 31 mars 2016. Källa: av.se (Arbetsmiljöverket) Hur ser det ut på er arbetsplats?


Ja! Vi har en ny webbplats!

Publicerad

Här på Webropol är vi mycket glada att offentliggöra lanseringen av vår nya webbplats. Den nya webbplatsen har en helt ny utformning och är fullständigt responsiv. Detta innebär att du nu kan besöka den när och varifrån du vill, från din mobil, en surfplatta eller naturligtvis från din dator på jobbet, och webbplatsen passar var och en av dem.

Den nya webbplatsen har mer framträdande färger och förbättrade funktioner som gör det lättare för våra besökare att få en inblick i hur Webropol kan hjälpa dem med att skapa attraktiva och effektiva webbaserade undersökningar.

Inför vår lansering har vi frågat några kunder vad de tycker om Webropol. Så olika varumärken som Audi och Cloetta i Sverige tycker att vi är utmärkta.Ta en titt här och läs mer

Vi hoppas att tycker om den nya webbplatsen, låt oss få veta vad du tycker här eller i kontaktformuläret!


95 % rekommenderar Webropol

Publicerad

Kundernas nöjdhet och lojalitet bland Webropol-användarna fortsätter att stiga för tredje året i rad. Användarna är mest nöjda med att Webropol är lättanvänt och tillförlitligt. De populäraste ämnena för undersökningar bland Webropols användare är kundnöjdhets- och medarbetarundersökningar, återkoppling på utbildning, anmälningsformulär, arbetsmiljöstudier och evenemangsinbjudningar. I år rekommenderar 95 % av kunderna Webropol.

Majoriteten av Webropols användare tror att undersökningsaktiviteterna kommer att öka i deras organisation i framtiden. Bara 1 % tror att antalet undersökningar kommer att minska. De flesta organisationerna kommer i framtiden att inrikta sig mer på insamling och analys av en större mängd återkoppling från kunderna. En annan starkt ökande trend är att använda statistisk analys och Webropol Professional Statistics för att dra bättre slutsatser baserat på undersökningsresultaten.

Vi vill tacka alla respondenter för den värdefulla återkoppling som ni har gett oss. Vi använder undersökningsresultaten för att utveckla produkterna och tjänsterna. Felmarginalen för undersökningen är högst 2,7 %.


Webropol Sverige fyller 10 år!

Publicerad

Under Webropols tioåriga historia har företaget vuxit kraftigt internationellt. Dotterbolag och återförsäljare har bidragit till den växande kundbasen som idag finns i över 30 länder.

Uppfattningen bland respekterade konsulter inom affärsområdet är att Webrobol 2.0-applikationen betraktas som en omfattande och unik lösning i hela världen.

Vi riktar ett varmt tack till vår kundkrets eftersom Webrobol 2.0 har utvecklats efter återkoppling från kunderna. Tillsammans garanterar vi att Webrobol 2.0 även i framtiden kommer att vara en pionjär på marknaden.

Kundnöjdhetsundersökningar med pekskärmsenheter för Webropol Instant Feedback


Senaste kommentarer