Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Så presenterar du din undersökning på bästa sätt

Publicerad

Hur gör du folk medvetna om de insikter du fått? Vi tar upp några saker som kan vara bra att tänka på inför din presentation.

Skriftlig och muntlig presentation
När du är nöjd med dina rapporter, går det enkelt att exportera dem till PDF, Word eller PowerPoint. Sprid dina nya upptäckter om produkten, tjänsten eller företaget och skapa en plan för att gå vidare.

Dra lärdomar
Tänk igenom vad du har fått reda på i undersökningen och dra lärdomar till nästa gång. Webropol gör att du bekvämt kan spara frågor, e-postadresser och rapporter i systemet till din nästa undersökning.

”När du rapporterar dina slutsatser från en medarbetarundersökning är det mycket viktigt att du identifierar både förbättringsområden och uppmärksammar styrkor. En annan viktig aspekt i rapporten är att du presenterar dina resultat i ordning så att du ger en övergripande och omfångsrik vy.”

Josefin Linebäck, Chef för analysavdelningen Webropol

Kundundersökning

Till sist
Ju mer tid och arbete du lägger ned med att förbereda och utforma frågorna, desto bättre och mer användbara resultat får du att fortsätta arbeta med. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår analysavdelning.

/Isabelle, Webropol


4 tips på hur du analyserar resultatet från din undersökning

Publicerad

Du har nu distribuerat din undersökning till målgruppen och svaren börjar trilla in. Vilka steg bör du nu gå vidare med? I detta inlägg ger vi dig 4 tips på hur du kan följa och analysera de inkomna svaren.

1. Följ resultaten
Välj mellan att publicera en offentlig länk direkt från grundrapporten eller att välja ett par frågor där du vill följa resultaten. Länken kan du sedan dela med andra och se svaren komma in i realtid.

2. Skräddarsy rapporter
När ett par svar har kommit in, är det dags att skapa en huvudrapport. Tänk igenom vilka av resultaten du vill visualisera med diagram och vilka som passar bättre i tabellform. När du är nöjd med din huvudrapport, är det enkelt att kopiera och filtrera efter produkt eller avdelning och skapa så många rapporter du önskar.

Analysera resultat

3. Behandla öppna frågor
Du kan använda textanalys för att få en bra överblick över alla kommentarer du fått i undersökningen och det är enkelt att sortera och gruppera svar som liknar varandra.

4. Djupare analyser
Använd Insight för att undersöka vilka samband, skillnader och likheter dina resultat visar och hur du ska gå vidare. Skapa framtidssimuleringar och se direkt var du bör fokusera ditt arbete på, för att nå bästa möjliga resultat.

Vi hoppas du får ut värdefull information av din rapport som du kan arbeta vidare med!

/Isabelle, Webropol

Nästa vecka får du tips på hur du presenterar undersökningens resultat på bästa sätt, det är också det avslutande inlägget i denna serie.


5 tips på hur du skapar en bra undersökning

Publicerad

I förra veckans inlägg fick du tips på vad du kan tänka på inför en kommande undersökning, hur du förbereder och planerar projektet. Nu tänkte vi gå vidare till nästa steg och tipsa om vad du bör tänka på när du skapar din undersökning i ett enkätverktyg. Här kommer 5 tips på hur du skapar en bra undersökning:

1. Frågor

När du formulerar frågorna ska du alltid ha undersökningens syfte i åtanke:

 • Vad är det du vill få reda på?
 • Vad kan resultatet av frågan användas till?
 • Vad tillför frågan undersökningen?

Våga ta bort frågor som inte passar in, och gör inte undersökningen för lång. Tänkt på att alltid fråga en sak i varje fråga och ställ inga frågor med negativ ordalydelse.

Nu måste du bestämma dig för vilka slags frågor ska du ställa: öppna frågor eller frågor med fasta svarsalternativ? Om du väljer att använda frågor med skalor, det kan vara bra att fundera på om du vill använda frågor eller påståenden.

Fundera på i vilken ordning du ska ställa frågorna så att de skapar ett sammanhang och en koppling för respondenten. Vill du att dina frågor ska vara obligatoriska eller ej? Genom att ha obligatoriska frågor tvingar du respondenten att ge ett svar.

2. Layout

För att fånga respondentens intresse är det viktigt att undersökningen har ett tilldragande och professionellt utseende. Du kan använda Webropols enkätverktyg för att enkelt anpassa utseendet på dina undersökningar, till exempel efter ditt företags grafiska profil.

Enkätverktyg

3. Följebrev

Författa ett följebrev och en ämnesrubrik som fångar respondenternas intresse och som får dem att vilja svara. Tänk igenom vem som ska stå som avsändare och vem respondenten kan kontakta om det finns några frågetecken.

4. Testa undersökningen

Försöka att testa undersökningen på en testgrupp som är representativ för målgruppen och se om gruppen förstår frågorna eller om de behöver omformuleras eller helt tas bort.

5. Genomför undersökningen

När du är nöjd med frågorna och utformningen, är det dags att sätta igång. I Webropol följer du antalet personer som har svarat och deras svar i realtid. Om du har valt att skicka ut undersökningen med e-post, kan du skicka påminnelser till de som ännu inte har svarat.

/ Isabelle, Webropol

Nästa vecka får du 4 tips på hur du analyserar resultatet från din undersökning.


4 tips på hur du planerar och förbereder din undersökning

Publicerad

Till hösten är det många som ska förbereda inför en kommande undersökningen eller enkät. För att underlätta ditt arbete har vi listat fyra konkreta tips som du bör tänka på när du planerar att skapa en undersökning eller en enkät.

1. Bestäm målet
Det speciella problem som du väljer för undersökningen måste vara relevant, ha ett konkret värde att få upplysningar om, vara tidseffektivt och kostnadseffektivt och gå att genomföra för företaget. Formulera målsättningen med undersökningen. Den ska finnas med under hela processen och sätta ramarna för frågorna. Fundera på att begränsa målsättningen så att den går att besvara med hjälp av frågorna. Om det finns många olika saker du villa ha reda på, är det bättre att skapa två kortare undersökningar än en gigantisk.

Undersökning

2. Planera din tid
Skapa en tydlig tidtabell för undersökningen:

 • När ska den skickas ut?
 • Om påminnelser ska skickas ut, hur många och i så fall när?
 • När ska undersökningen avslutas?
 • När ska den analyseras och återrapporteras?

3. Välj målgrupp
Vilka är dina målgrupper? Befintliga kunder, eller vill du veta vad allmänheten tycker om dig? Ska du skicka den till alla eller till ett representativt urval? Vilken typ av språk och layout ska du använda i undersökningen för att vända dig till din målgrupp?

4. Välj hur undersökningen ska skickas ut
Vilket är det bästa sättet att nå dina respondenter? Bör du skicka ut undersökningen med e-post eller ska du ha personer som står och samlar in svaren på plats i butiken, ute på gatan eller vid en mässa? Vill du att respondenterna ska besvara undersökningen via e-post, sms eller är det bättre att ha en publik länk på en webbplats?

Vi önskar dig lycka till med din kommande undersökning!

/Isabelle, Webropol

Missa inte nästa veckas inlägg, då ger vi dig 5 tips på hur du skapar en bra undersökning!


Så stressar du ner på semestern

Publicerad

Har du fortfarande inte lyckats varva ner på semestern? Semestern kan vara ett bra tillfälle för vila och återhämtning. En del blir stressade för att de har ett fullspäckat semesterschema och inte hinner med allt. Andra blir rastlösa av all ledig tid och stressade över det.

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet listar i sin rapport de bästa tipsen för en skön och stressfri semester.

Ta kontroll över semestern

Minska semesterstressen genom att planera och förbered dig i god tid. Blir det inte som du planerat kan det vara bra att ha andra alternativ. Passa även på att planera in tid för vila och återhämtning, när man är utvilad stressar man inte upp sig lika lätt som när man är trött och du kan njuta mer av semestern.

Men planera inte för mycket skriver stressforskaren Aleksander Perski, för mycket planering kan också skapa stress.

Stressfri semester

Tänk bort jobbet

Det kan vara bra att göra något annat än vad man vanligtvis gör när man arbetar, har du ett aktivt jobb som kräver mycket av dig fysiskt – ta en lugnare semester. Har du ett stillasittande jobb vid ett skrivbord exempelvis, rör på dig mer under semestern. På sätt bryter du mot vardagen och gör något annorlunda.

Ett annat bra sätt för att ta en ordentlig paus från jobbet är att stänga av mejl och telefon på bestämda platser eller tider, så kallade kommunikationsfria zoner. Det bästa vore ju såklart om du har möjligheten att vara utloggad under hela semestern.

Tänk på att inte agera som att du vore på jobbet under semestern, det är inte semester.

Men framförallt, njut!

Oavsett om du föredrar en planerad semester eller inte så är semestern ett tillfälle att njuta. Fråga dig och familjen vad ni kan göra för att alla ska kunna njuta av den maximalt. Fundera på vad en fulländad semester innebär för er. Om semestern blev precis som ni önskade, hur skulle den vara då? Fundera på vad ni kan göra för att uppnå den.

På semestern finns det mer tid till de sysslor som kanske har skjutits på under året, så som att fixa i trädgården, måla om fasaden eller bara storstäda bostaden. Stressforskaren Dan Hansson tipsar om att det kan vara en god idé att gemensamt komma överens om ambitionsnivån. Fördela arbetsuppgifter och bestäm när de ska vara utförda. På så vis blir alla delaktiga och arbetsbelastningen faller inte på en persons axlar.

Till sist, se till att sov så mycket du har lust med, sänk tempot och koppla av.

Vi önskar dig en stressfri semester.

/ Isabelle, Webropol


6 tips för nöjdare kunder

Publicerad

Går du i tankarna på att skicka ut en kundundersökning?

För att din kundundersökning ska bli så bra som möjligt krävs en del förberedelser för att uppnå bästa slutresultat. Det är ju trots allt alla inkomna svar i din undersökning som är mest betydelsefullt, ett kvitto på vad dina kunder egentligen tycker om ditt företag. Nedan har vi delat med oss de bästa tipsen hur du lyckas med din kvalitetssäkring inför din kommande undersökning.

1. Definiera varför undersökningen ska genomföras och skriv ner syftet i ett dokument. Återkom till syftet under hela förarbetet för att stämma av att arbetet går åt rätt håll.

2. Gör en tydlig tidplan innan undersökningen startar. När ska enkäten vara färdigkonstruerad, programmerad respektive utskickad? När och hur ska resultatet presenteras? Planera gärna in lite extra tid så att du är förberedd för eventuella förseningar.

3. Fundera kring eventuella fallgropar och problem som kan uppstå under undersökningen. Gå igenom tidplanen och fundera vid varje fas vad som kan hända i värsta fall och förbered en åtgärdsplan om problem skulle uppstå.

Kundundersökning

4. Ställ rätt frågor! Det kan vara frestande att ställa frågor som egentligen inte är relevanta för undersökningen, men försök att undvika detta och håll på så sätt ner antalet frågor. Låt en referensgrupp tycka till om hur frågorna är formulerade och hur väl frågorna motsvarar syftet.

5. Glöm inte öppna frågor. Det ger dina respondenter större möjligheter att uttrycka sig och dig betydligt mer information än enbart betygsskalor och ja/nej-frågor. Med Webropol Textanalys går det snabbt och lätt att bearbeta de öppna svaren.

6. Testa undersökningen. I Webropol kan du lägga in automatiska testsvar. Genom att skapa en testrapport ser du hur resultatet kan presenteras och att rätt frågetyp har valts.

Vi önskar dig all lycka till med din kundundersökning! Skulle du fastna på vägen är du välkommen att kontakta oss!


Så lyckas du med din medarbetarundersökning

Publicerad

Att medarbetarna är företagets viktigaste resurs är något som de flesta håller med om. Medarbetare som trivs och mår bra presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och stannar kvar längre hos företaget.

För att säkerställa att medarbetarna trivs bör man utföra medarbetarundersökningar löpande, gärna årligen. Allra bäst är ifall man använder samma frågor varje gång. På så sätt kan man jämföra resultaten från år till år och säkerställa att de åtgärder man genomför verkligen leder till ett förbättrat resultat.

Skapa medarbetarundersökning

Kom igång med din medarbetarundersökning

Börja med att fastställa dina krav

Vilken information är viktig för dig? Vad förväntar du dig att få reda på genom att genomföra den här undersökningen? Vilket slags analys är du intresserad av? Genom att besvara de här frågorna får du hjälp med att ställa de rätta frågorna i frågeformuläret.

Skapa ett lämpligt frågeformulär

Kom ihåg att använda tydliga och positiva påståenden med innehållsrika formuleringar, och ställ bara en fråga för varje punkt. Undvik ledande frågor och fundera på om det ska finnas ett neutralt alternativ och/eller ett öppet svarsalternativ efter en lista av möjliga svar, där det är möjligt.

Håll databasen över medarbetare uppdaterad.

Gör upp en lista över alla medarbetare som ska delta i undersökningen och se till att deras personuppgifter stämmer och är uppdaterade. Detta är en viktig faktor för svarsfrekvensen och integriteten för gruppens resultat.

Anonym eller öppen medarbetarundersökning?

Fundera på vad som är bäst för ditt företag.

Fördelen med att ha undersökningen anonym är att medarbetarna kan känna sig trygga och bekväma med att uttrycka sina åsikter utan att riskera att bli utpekade, och att detta tydligt framgår gentemot medarbetarna. Ett vanligt sätt att ge ytterligare filtreringsmöjligheter är att lägga in demografiska frågor som bakgrundsdata i undersökningar. I en medarbetarundersökning kan detta vara ålder, antal år i företaget, kön och avdelning.

Tänk på att bakgrundsdata dock kan vara känsligt när det gäller just medarbetarundersökningar då en del av anonymiteten försvinner. Medarbetaren litar på att undersökningen är anonym och att den enbart omfattar den information som medarbetaren själv delger.

Vi rekommenderar istället att dessa frågor läggs in som vanliga frågor i undersökningen, med ett svarsalternativ av typen “Vill ej uppge”. På så sätt görs medarbetaren uppmärksam på att dessa data ingår i undersökningen och kan själv välja att svara.

Glöm inte att kommunicera den kommande medarbetarundersökningen i hela företaget

Vår erfarenhet visar att företag som kommunicerar med medarbetarna i förväg och förklarar syftet med undersökningen och hur viktigt det är att de deltar (via intranätet, personliga mejl, meddelande på möten etc.) får betydligt högre svarsfrekvenser.

Så tar du fram ett strukturerat följebrev, se till att du har med information om:

 1. Hur undersökningen ska besvaras
 2. Hur resultaten kommer att användas
 3. Undersökningens syfte och betydelse samt
 4. Hur respondenten kommer att ha nytta av att besvara undersökningen.

Kom också ihåg att nämna sista svarsdatum. Påminnelser kan skickas ut en vecka efter.

Hämta vår Steg för steg-guide för medarbetarundersökningar

Hur gör du för att lyckas?

Att utforma den perfekta undersökningen är bra start. Men det verkliga arbetet är det som sker före och efter undersökningen. Innan undersökningen utförs bör man förankra arbetet hos såväl ledning som medarbetare för att skapa förtroende och delaktighet hos alla parter.

Efter undersökningen ska förbättringsarbetet omedelbart inledas. Välj ut ett begränsat antal punkter som ska förbättras och fördela ut dessa på berörda chefer och avdelningar. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans med att ta fram förbättringsförslag, handlingsplaner och aktivitetslistor. Glöm inte att löpande informera medarbetarna om hur arbetet fortskrider. Detta är avgörande för att medarbetarna ska kunna känna att undersökningen verkligen ger resultat.

En väl genomförd medarbetarundersökning där medarbetarna är delaktiga i förbättringsprocessen ger nöjda medarbetare som känner sig sedda och hörda! Lycka till!


Folktandvården i Uppsala mäter barnens kundnöjdhet

Publicerad

Kundnöjdhet

Stora och små röster gör sig hörda med hjälp av Webropol

Folktandvården och barnombudsmannen i Uppsala har som ett led i sitt kvalitetsarbete gällande barns rättigheter startat ett projekt i samarbete med Webropol i Linköping.

Projektet syftar till att ge barn som besöker tandläkaren en möjlighet att berätta om sina upplevelser.
Praktiskt innebär detta att de barn som är mellan 3-6 år och besöker folktandvården i Uppsala får svara på tre korta frågor om sitt tandläkarbesök. Frågorna läses upp av en surfplatta och barnen får svara genom att klicka på glada eller sura smileys.

”Surfplattan med frågor till de yngsta barnen 3-6 år har tagits fram som en del i Folktandvårdens
kvalitetsarbete, men kan även betraktas som ett relationsbygge med barnen. Att få en inblick i hur barn
upplever sitt besök på folktandvården är viktigt för oss inte minst på grund av att barnen är en framtida patientgrupp för Folktandvården.”  Eva Hedman, Projektledare vid Folktandvården Region Uppsala

Även den vuxne som följer med barnet får svara på två korta frågor om besöket. Detta ger både barnen och de vuxna möjligheten att ge sina synpunkter och vara med och påverka. Eva Hedman som är projektledare vid folktandvården i Uppsala har varit med och tagit fram frågorna. Webropol har producerat själva enkäten med frågor som läses upp och tillhandahåller även de ställ med surfplattor som används på de olika klinikerna.

Kundnöjdhet

Välkommen att kontakta Pär Bergström på Webropol för mer information om hur ni kommer igång med detta spännande projekt även på er mottagning!

Pär Bergström
013 – 470 72 23
par.bergstrom@webropol.se


WHY 3.0? – del 5

Publicerad

Låt oss presentera våra nyaste funktioner i Webropols enkätverktyg 3.0

Nyheterna vi presenterar i veckans inlägg har inte uppkommit av ren slump utan har efterfrågats av våra kunder. Vi får ofta förslag från kunder på funktioner som de saknar och som skulle underlätta deras arbete, detta tar vi självklart stor hänsyn till och försöker ständigt hitta en lösning på kundens önskemål. De flesta önskemål kan vi uppfylla med det enkätverktyg vi har idag men ibland önskas det som inte finns och då behövs utvecklarna kopplas in för att ta fram funktionen.

Frågetypen Slider utvecklades utifrån önskemål från sjukhus som ville ge patienten möjlighet att skatta sin smärta med hjälp av att dra i ett reglage. En så kallad numerisk skala (NRS)* som innebär att patienten väljer en siffra mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Med hjälp av frågetypen Slider kan nu patienten och/ eller sjukhuspersonal dra reglaget mot den upplevda smärtgraden vilket vi är mycket glada att kunna erbjuda.

Se filmen om hur frågetypen Slider fungerar:

Andra funktioner som efterfrågats av kunder är möjlighet att ändra utseende på knappar och förloppsindikator så att de går i linje med företagets profil. I 3.0 är det nu möjligt, nedan kan du se hur det kan se ut.

*http://www.vardhandboken.se


WHY 3.0? – del 4

Publicerad

Responsivitet ger goda möjligheter till ökad svarsfrekvens!

Varför är responsivitet viktigt och varför är det en viktig del i Webropol 3.0? Vi har intervjuat Webropols supportgruppschef Calle Bäckman som i grunden har en UX-designerutbildning och väl insatt i ämnet.

Calle Bäckman

Calle Bäckman, Supportgruppschef Webropol

 ”Responsivitet innebär att innehållet automatiskt anpassar sig till den upplösning och enhet som användaren använder. I Webropols fall handlar detta om att en respondent kan se och besvara en enkät, inbjudan eller liknande på ett snabbt och snyggt sätt oberoende om enheten är en dator, mobil eller surfplatta.

Skillnaden mellan Webropol 2.0 och Webropol 3.0 är att innehållet i den äldre versionen skalas ned för att passa en mindre skärmupplösning vilket leder till att respondenten måste zooma in för att kunna läsa och besvara enkäten. I den nya versionen anpassar sig innehållet automatiskt efter enhetens skärmupplösning och ser till att respondenten enkelt kan läsa och besvara enkäten. Detta är en viktig fråga för oss, speciellt eftersom vi lever i ett mobilt samhälle – där tid verkligen är allt.

De senaste åren har vi sett en ökning av mobila enheter och kan idag se att mer än hälften av alla respondenter besvarar enkäter via en mobiltelefon eller surfplatta. Det mobila samhället har gjort att vi ofta läser e-post, chattar, eller exempelvis besvarar enkäter när vi väntar vid en busshållplats, i ett väntrum hos tandläkaren, på pendeltåget, osv. Om tid verkligen är allt, är det därför extra viktigt för oss på Webropol att se till att responsiviteten i vår tjänst verkligen underlättar för respondenten. Att kunna svara på en enkät när och var det bäst passar respondenten ger goda möjligheter till ökad svarsfrekvens!

Webropol stödjer idag de vanligaste upplösningarna för Android och Apple. I Webropol gäller responsiviteten främst för respondenten, men även våra webbaserade verktyg är responsiva till en viss gräns, vilket innebär att den i dagsläget stödjer ett begränsat antal upplösningar.

Det är viktigt att tänka på att responsivitet inte handlar om att göra en sida helt identisk, det skulle inte fungera. Målet är att på ett enkelt sätt strukturera information så att slutanvändaren lätt kan förstå och använda innehållet oberoende av skärmupplösning. Det är för mig kärnan i responsivitet – det behöver inte se likadant ut, men det ska ge samma känsla, intryck och enkelhet.”

Du har väl inte missat?


Senaste kommentarer