Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Bli en kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

Publicerad

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

 

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?

”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.

 

ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

 

Servicediagnosen utförs av Hallgren & Löwenbergs AB i samarbete med Webropol Sverige AB

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive företag i samarbetet.

Ladda ner informationsblad här

 

Webropol


Folktandvården i Uppsala mäter barnens kundnöjdhet

Publicerad

Kundnöjdhet

Stora och små röster gör sig hörda med hjälp av Webropol

Folktandvården och barnombudsmannen i Uppsala har som ett led i sitt kvalitetsarbete gällande barns rättigheter startat ett projekt i samarbete med Webropol i Linköping.

Projektet syftar till att ge barn som besöker tandläkaren en möjlighet att berätta om sina upplevelser.
Praktiskt innebär detta att de barn som är mellan 3-6 år och besöker folktandvården i Uppsala får svara på tre korta frågor om sitt tandläkarbesök. Frågorna läses upp av en surfplatta och barnen får svara genom att klicka på glada eller sura smileys.

”Surfplattan med frågor till de yngsta barnen 3-6 år har tagits fram som en del i Folktandvårdens
kvalitetsarbete, men kan även betraktas som ett relationsbygge med barnen. Att få en inblick i hur barn
upplever sitt besök på folktandvården är viktigt för oss inte minst på grund av att barnen är en framtida patientgrupp för Folktandvården.”  Eva Hedman, Projektledare vid Folktandvården Region Uppsala

Även den vuxne som följer med barnet får svara på två korta frågor om besöket. Detta ger både barnen och de vuxna möjligheten att ge sina synpunkter och vara med och påverka. Eva Hedman som är projektledare vid folktandvården i Uppsala har varit med och tagit fram frågorna. Webropol har producerat själva enkäten med frågor som läses upp och tillhandahåller även de ställ med surfplattor som används på de olika klinikerna.

Kundnöjdhet

Välkommen att kontakta Pär Bergström på Webropol för mer information om hur ni kommer igång med detta spännande projekt även på er mottagning!

Pär Bergström
013 – 470 72 23
par.bergstrom@webropol.se


Jästbolaget förbättrar sin psykosociala arbetsmiljö

Publicerad

petter_fetz_jästbolaget_ny

”Vi använde Webropol för att de hade en flexibel lösning där vi kunde lägga till och korrigera vissa frågor efter våra behov. Vi hade en snäv tidsmarginal för att hinna skapa rätt frågeformulär och sedan få det till tryckeriet (den lösningen passade oss bäst vid detta tillfälle). Webropol levererade i god tid och enkäten var proffsig och med rätt papperskvalitet som gjorde det lätt att skriva och fylla i. Webropol hjälpte oss knacka in den 50 svaren och presenterade sedan en uttömlig statistik som nu hjälper oss framåt i vårt arbete med kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. Vi är jättenöjda.”
Petter Fetz, Quality & Environment Manager på Jästbolaget AB

Vill ni också förebygga att ohälsa uppstår på er arbetsplats? Läs mer här


Inspirationsdag hos Silf Competence

Publicerad

Silf1silf2

Webropols försäljningschef Sofia Lundqvist var på besök hos Silf Competence för att se hur de kan utveckla sitt användande av Webropols enkätverktyg.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt användande i Webropol, kontakta oss gärna!


Nya Munken bryr sig om sina anställda.

Publicerad

Vill du också göra som de fristående högstadieskolan Nya Munken och ta reda på hur dina medarbetare mår och vad som kan öka deras nöjdhet med sin arbetssituation?

2014 genomförde Webropols analysavdelning medarbetarundersökningen HR-kompassen med Nya Munkens samtliga anställda. Bland de anställda finns framför allt lärare, men även lokalvårdare, administratörer, ledning, skolsköterska och fritidsgårdspersonal. Efter undersökningen arbetade Nya Munken vidare med resultatet på egen hand med hjälp av ett vägledningsdokument från Webropol.

Ett år senare valde Nya Munken ut fem områden från enkäten som de av olika anledningar var intresserade av att se hur de utvecklats sedan den förra mätningen. Därefter genomförde Webropols analysavdelning en mini-NMI med samtliga medarbetare. Efter att Webropol presenterat resultatet av 2015 års undersökning för medarbetarna, är det återigen dags för dem att arbeta vidare med resultatet. Detta sker i

Josefin_munken1

Webropols projektledare Josefin är på plats hos Nya Munken och presenterar resultatet av årets medarbetarundersökning för alla medarbetare.

mindre grupper och är en hjälp för dem för att komma framåt med sina interna processer och därmed öka medarbetarnas nöjdhet.

Nya Munken har varit licenskund hos Webropol sedan 2011. Genom att använda Webropols enkätverktyg kan Nya Munken följa upp och utvärdera vad lärare och elever tycker i olika frågor.

Webropol har hjälpt oss med medarbetarenkäten och vi är framför allt nöjda med att få hjälp med frågorna och analysen samt att få jämförelsetal med resten av branschen, säger rektor Beatrice Barlinger.

Vidare berättar hon att verktyget hjälper till i strategiska processer för att utveckla verksamheten och att verktyget är lättillgängligt och välutvecklat.

Läs mer om medarbetarundersökningar här!


Senaste kommentarer