Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

WHY 3.0? – del 5

Publicerad

Låt oss presentera våra nyaste funktioner i Webropols enkätverktyg 3.0

Nyheterna vi presenterar i veckans inlägg har inte uppkommit av ren slump utan har efterfrågats av våra kunder. Vi får ofta förslag från kunder på funktioner som de saknar och som skulle underlätta deras arbete, detta tar vi självklart stor hänsyn till och försöker ständigt hitta en lösning på kundens önskemål. De flesta önskemål kan vi uppfylla med det enkätverktyg vi har idag men ibland önskas det som inte finns och då behövs utvecklarna kopplas in för att ta fram funktionen.

Frågetypen Slider utvecklades utifrån önskemål från sjukhus som ville ge patienten möjlighet att skatta sin smärta med hjälp av att dra i ett reglage. En så kallad numerisk skala (NRS)* som innebär att patienten väljer en siffra mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Med hjälp av frågetypen Slider kan nu patienten och/ eller sjukhuspersonal dra reglaget mot den upplevda smärtgraden vilket vi är mycket glada att kunna erbjuda.

Se filmen om hur frågetypen Slider fungerar:

Andra funktioner som efterfrågats av kunder är möjlighet att ändra utseende på knappar och förloppsindikator så att de går i linje med företagets profil. I 3.0 är det nu möjligt, nedan kan du se hur det kan se ut.

*http://www.vardhandboken.se


WHY 3.0? – del 4

Publicerad

Responsivitet ger goda möjligheter till ökad svarsfrekvens!

Varför är responsivitet viktigt och varför är det en viktig del i Webropol 3.0? Vi har intervjuat Webropols supportgruppschef Calle Bäckman som i grunden har en UX-designerutbildning och väl insatt i ämnet.

Calle Bäckman

Calle Bäckman, Supportgruppschef Webropol

 ”Responsivitet innebär att innehållet automatiskt anpassar sig till den upplösning och enhet som användaren använder. I Webropols fall handlar detta om att en respondent kan se och besvara en enkät, inbjudan eller liknande på ett snabbt och snyggt sätt oberoende om enheten är en dator, mobil eller surfplatta.

Skillnaden mellan Webropol 2.0 och Webropol 3.0 är att innehållet i den äldre versionen skalas ned för att passa en mindre skärmupplösning vilket leder till att respondenten måste zooma in för att kunna läsa och besvara enkäten. I den nya versionen anpassar sig innehållet automatiskt efter enhetens skärmupplösning och ser till att respondenten enkelt kan läsa och besvara enkäten. Detta är en viktig fråga för oss, speciellt eftersom vi lever i ett mobilt samhälle – där tid verkligen är allt.

De senaste åren har vi sett en ökning av mobila enheter och kan idag se att mer än hälften av alla respondenter besvarar enkäter via en mobiltelefon eller surfplatta. Det mobila samhället har gjort att vi ofta läser e-post, chattar, eller exempelvis besvarar enkäter när vi väntar vid en busshållplats, i ett väntrum hos tandläkaren, på pendeltåget, osv. Om tid verkligen är allt, är det därför extra viktigt för oss på Webropol att se till att responsiviteten i vår tjänst verkligen underlättar för respondenten. Att kunna svara på en enkät när och var det bäst passar respondenten ger goda möjligheter till ökad svarsfrekvens!

Webropol stödjer idag de vanligaste upplösningarna för Android och Apple. I Webropol gäller responsiviteten främst för respondenten, men även våra webbaserade verktyg är responsiva till en viss gräns, vilket innebär att den i dagsläget stödjer ett begränsat antal upplösningar.

Det är viktigt att tänka på att responsivitet inte handlar om att göra en sida helt identisk, det skulle inte fungera. Målet är att på ett enkelt sätt strukturera information så att slutanvändaren lätt kan förstå och använda innehållet oberoende av skärmupplösning. Det är för mig kärnan i responsivitet – det behöver inte se likadant ut, men det ska ge samma känsla, intryck och enkelhet.”

Du har väl inte missat?


WHY 3.0? – del 3

Publicerad

Översätt enkäten enkelt till dina internationella kunder och medarbetare

Har ni internationella kunder eller medarbetare? Då ska du fortsätta läsa! En ny spännande funktion som introduceras i 3.0 är ”Språk”. Den ger dig möjlighet att snabbt och enkelt översätta din enkät till 30 olika språk. Vi har frågat Petra Rudholm på Webropols analysavdelning vad hon tycker om den nya funktionen:

Petra Rudholm

Petra Rudholm, Statistiker på Webropol

Vilket behov finns idag av att skicka ut undersökningar på flera olika språk?

Behovet är stort för alla de företag med kunder eller kontor i olika länder som behöver kunna erbjuda sina undersökningar eller enkäter på fler än ett språk.

Vilka efterfrågar denna funktion?

De som efterfrågar denna funktion är oftast företag som vill nå ut till alla sina kunder och medarbetare oavsett språk. Det kan till exempel efterfrågas av skolor eller organisationer som arbetar med nyanlända.

Hur underlättar funktionen i 3.0 ditt arbete med översättningar och hur skiljer sig tillvägagångssättet mot 2.0?

Funktionen effektiviserar mitt arbete då jag mycket snabbare kan lägga in översättningarna i systemet.

I 2.0 behöver man skapa separata undersökningar för varje språk och för varje undersökning lägga in översättning per fråga och alternativ. I 3.0 skapar man undersökningen en gång och exporterar sedan ut en Excelfil där man fyller i alla översättningar. När Excelfilen är uppladdad finns alla språk inne i en och samma undersökning och det är lätt för respondenten att själv välja vilket språk han/hon vill besvara undersökningen på. I rapporten kan skaparen av undersökningen också välja vilket språk resultatet ska redovisas på – perfekt för internationella styrelsen!

Du har väl inte missat?


WHY 3.0? – del 2

Publicerad

Övergripande skillnader mellan version 2.0 och 3.0

För dig som är bekant med 2.0 eller bara nyfiken har vi nedan listat de generella skillnaderna mellan version 2.0 och 3.0, vilka funktioner som fortfarande är under utveckling samt nya funktioner i 3.0.

Responsiva enkäter och dynamisk styrning

Som vi skrev i förra veckans inlägg är en stor skillnad mellan versionerna, utseendet. Men 3.0 har inte bara fått ett nytt ansikte utan skapar dessutom responsiva enkäter. Det innebär att enkäten anpassar sig efter skärmens upplösning. Denna funktion spelar en stor roll idag då de flesta av oss surfar via telefonen och då oftast besvarar enkäter på samma sätt.

I nuläget är det många kunder som redan testar version 3.0 och en funktion som är mycket uppskattad av dessa testare är hopp och styrningar. Ibland vill man styra respondenten i enkäten beroende på vad hen svarar. I 3.0 är funktionen förenklad och dynamisk, vilket innebär att följdfrågor på respondentens val dyker upp på samma sida som respondenten befinner sig.

Här kan du se hur en dynamisk styrning ser ut i vår nya version 3.0:

Funktioner från 2.0 som inom kort kommer till 3.0

3.0 är ständigt under utveckling och de funktionerna som vi fortfarande saknar från 2.0 är:

 • MyWebropol – användaren har möjlighet att skapa olika typer av mallar samt administrera rapporter och målgrupper. Du kommer åt MyWebropol som vanligt via 2.0.
 • Adminverktyget – administratörer kan ge behörighet på mappar och undersökningar åt andra användare samt skapa nya användare. Denna funktion kommer man åt via 2.0 i dagsläget.
 • E-test – poängsätt dina frågor för t ex quiz, frågesporter eller kompetenskartläggning.
 • SMS-undersökning – skicka undersökningen via SMS.
 • Designmall – skapa en mall av din enkäts layout.

Nya funktioner i 3.0

 • 3.0 har fem nya frågetyper, NPS, Rullgardinsmeny, Frågetabell, Slider och Ranking. Vi kommer i ett senare inlägg gå igenom de nya frågetyperna och vad de innebär.
 • Undersökningar på flera språk har aldrig varit lättare än i 3.0. Välj bland 30 olika språk och översätt enkäten enkelt genom att exportera frågerubriker och svarsalternativ till Excel. Ladda upp din översatta Excelfil till 3.0 och ge respondenten möjlighet att byta språk under svarstiden. Resultatet sammanställs sedan i en gemensam rapport oavsett språk.
 • En ny funktion som tillkommit i 3.0 är fråge- och enkätbibliotek, där kommer det finnas möjlighet att spara frågor och hela enkäter som sedan enkelt kan appliceras in i en ny enkät. Funktionen ännu inte live.

WHY 3.0?

Publicerad

Webropol utvecklar ny version av sitt enkätverktyg

I dialogen med våra kunder inför utvecklingen av vår nya version 3.0 fanns tydliga önskemål på ett förenklat gränssnitt för skapande av enkäter. Våra ledord i användargränssnittet blev därför ”what you see is what you get”. D.v.s. när du skapar en undersökning i vårt molnbaserade enkätverktyg så ser du i stort sett direkt hur undersökningen eller enkäten kommer se ut då respondenten svarar på den. Det sparar tid och energi eftersom man inte behöver förhandsgranska arbetet i lika stor utsträckning. Vi tror och hoppas att du som ny eller gammal användare upplever detta som ett kliv framåt och att ditt arbete i Webropols verktyg nu blir än mer tidsbesparande och enkelt!

Här kan du se hur enkelt det är att skapa en fråga i vår nya version 3.0:

Ny logik

I 3.0 har vi förenklat logiken. Alla funktioner och inställningar kopplade till enkäten finner du nu direkt vid skapandet av enkäten. Nu behöver man inte längre lämna enkätskapandet för att lägga på ytterligare en funktion eller en inställning.

När det sedan är dags att distribuera enkäten går du enkelt vidare till steg två – Samla in svar. Där möts du av två val – Samla in svar via webblänk eller e-post. När det är dags att samla in svar vet vi att det är mycket att tänka på. För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi minimerat valmöjligheterna och du hittar enkelt hur du går vidare med respektive tillvägagångssätt.

Efter att du fått in dina svar till enkäten är det dags att analysera resultatet. Det gör vi genom att gå vidare till steg tre – Rapport. Även i rapportdelen finns många nya funktioner med en förenklat utseende. Vi kommer att gå igenom de nya funktionerna senare i serien WHY.


Webropol WOTT

Publicerad

Få omedelbar respons på plats!

 

Kundnöjdhetsmätningar på plats vid evenemang, i affärer och restauranger, på mässor och i väntrum.

 • Nå dina kunder på plats när de är som mest villiga att ge feedback.
 • Håll dig kontinuerligt uppdaterad om din servicekvalité.
 • Jämför svar från ditt företags olika kontor, avdelningar eller serviceställen.
 • Du kan ändra undersökningen på pekskärmen så ofta du vill.
 • Klä in med er grafiska profil och marknadsföring – lätt att byta med hjälp av magneter!

Så fungerar det:

 1. Placera ut dina WOTT-enheter
 2. Skapa din WOTT-undersökning
 3. Välj vilken enhet som ska visa vilken undersökning
 4. Låt dina kunder svara på undersökningen
 5. Undersök resultatet över olika tidsperioder och analysera skillnader mellan olika avdelningar och servicestationer

Exempel på frågor:

 • Skulle du rekommendera oss?
 • Kommer du att använda vår tjänst igen?
 • Hur nöjd är du med vårt bemötande?
 • Betygsätt vår service:
  • snabbhet?
  • hygien?
  • servicenivå?
  • personalens kompetens?
  • hur smakade maten?
 • Bedöm vårt evenemang:
  • relevans?
  • arrangemang?
  • intresse?

Lösningen Webropol Instant Feedback omfattar en (eller flera) Webropol WOTT-pekskärmar inklusive ställning och programmet Webropol WOTT. Kontakta oss för att få veta mer om Webropol WOTT!

Läs mer här


Senaste kommentarer