Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

GDPR och Webropols enkätverktyg

Publicerad

Trygg övergång till GDPR med Webropol!

 

Den 25e Maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR ikraft och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen PUL.

Den nya dataskyddsförordningen har antagits i EU och är till för att ge fysiska personer ett bättre skydd och kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Lagändringen anses vara nödvändig då användandet av Internet och digitala tjänster numer är en naturlig del av alla människors vardag och att vi alltmer förlorar kontrollen över våra egna uppgifter. Tanken med GDPR är också att rita ut gemensamma riktlinjer för alla företag och organisationer inom EU som hanterar personuppgifter i syfte att öka datasäkerheten. Denna lagändring kommer gälla både för gammal och ny data som samlas in och registreras i Webropol.

Trygg datahantering med Webropol

Vi på Webropol är hängivna till att säkerställa att ni som kund kan vara trygga med att er data är i goda händer. Med våra verktyg kan ni leva upp till alla dom krav som GDPR ställer på er i samband med ekätundersökngar. Vi på Webropol har sedan 2017 arbetat med att förbereda vårt system och våra processer för att säkerställa att alla våra användare kan möta de nya kraven. I vårt arbete med GDPR så kommer vi bland annat implementera en hel del nya och nödvändiga funktioner i systemet.

Webropol – Personuppgiftsbiträde

Webropol kommer att agera som personuppgiftsbiträden å våra kunders vägnar. Ni som kunder kommer att fungera som personuppgiftsansvariga. Därmed så kommer vi att tillhandahålla er ett personuppgiftsbiträdesavtal i god tid innan den 25e Maj som ni som kund måste läsa igenom och signera. Vi är mitt uppe i arbetet med att implementera nya funktioner som ska underlätta denna process så mycket som möjligt för er. Andra förbättringar som är under utveckling och kommer att släppas innan den 25e Maj är bland annat möjligheten att för er som användare söka ut all data som finns om en respondent, exportera samt ta bort den datan. Detta för att ni ska kunna hantera kraven som finns på att individer har rätt att få veta vilken persondata ni har om denne, samt rätten att få denna data borttagen eller överflyttad till ett annat system. Vi kommer löpande att informera er under tiden som arbetet pågår med nya funktioner inför den 25e Maj.

För mer information om vad GDPR är och vad det innebär för er som organisation rekommenderar vi er att besöka datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

För ytterligare frågor om datasäkerhet och hur vi på Webropol arbetar för att vara förbereda inför den 25e Maj kan ni använda kontaktformuläret på vår hemsida www.webropol.se så kommer vi att återkomma till er snarast möjligt. Alternatvit fyll i kontaktformuläret nedan.

 


GDPR, SMS och användarvänlighet i vår senaste release!

Publicerad

Varje månad släpper vi en ny release i Webropol 3.0. Vi intervjuar här vår IT-ansvarige Hampus om nyheter i Webropol och varför det är en fördel för våra användare. Denna gången handlar det om bland annat GDPR, SMS, mailmallar och användarvänlighet.

 

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

I månadens release har vi fortsatt att släppa på bra funktioner som tidigare funnits i 2.0 men saknats i 3.0. Bland annat är det nu möjligt att kunna skicka påminnelser till respondenter som får utskick via SMS. En annan nyhet i den här releasen är att det nu även är möjligt att skapa och hantera dina mailmallar direkt från 3.0. Självklart har vi även fokuserat på att fixa en hel del buggar och annat som ska underlätta för våra kunder.

På utvecklingsfronten i övrig så jobbar vi nu även mycket för att förbereda oss inför GDPR. Vi jobbar på en hel del nya och rent av nödvändiga funktioner för att våra användare verkligen ska känna sig trygga med att kunna använda Webropol och vara fullt GDPR-compliant med vårt system. Mer info om detta kommer löpande under våren!

 

Varför har vi prioriterat dessa punkter som nyheter i Webropol?

Vi vill fortsätta att utveckla 3.0 och göra den till en ännu bättre version av Webropol. Vi försöker hela tiden vara lyhörda mot våra kunder och förstå vilka funktioner de efterfrågar i systemet. Oavsett om det är helt nya, men kanske framförallt funktioner som finns i 2.0 som ännu inte ”migrerats” till 3.0. Målet med detta är självklart att alla våra användare så snart som möjligt ska kunna flytta över allt sitt arbete till vår 3.0 version

 

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

De nya funktionerna i denna releasen kommer göra det enklare för användare att växla över helt till 3.0. Exempelvis att funktionen för att hantera mailmallar nu även finns direkt i 3.0 tror jag kommer spara mycket tid och förhoppningsvis göra det dagliga arbete i Webropol lite smidigare för våra användare.

 

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Som jag tidigare nämnde så hoppas vi att det innebär att våra användare succesivt mer och mer växlar till att enbart använda vår 3.0 version. Det är en betydligt mycket fräschare version av Webropol och jag är övertygad om att våra användare kommer att uppleva en klar förbättring när dom kan flytta sitt användande helt till 3.0.

Ladda ner Whitepapers om enkäter online för att lära dig mer om genomförandet av undersökningar

 

Tack Hampus för dina svar och information om månadens nyheter i Webropol!

Är du intresserad av våra enkät- och analysverktyg? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.


Minska ert administrativa arbete med automatiserade processer

Publicerad

Ibland kan det vara skönt när saker sköter sig på egen hand, speciellt om man arbetar i många olika system. Vi frågade Hampus Holmström, IT-projektledare på Webropol hur man kan minska på det administrativa arbetet med automatiserade processer.

Vad arbetar du med på webropol?

Jag arbetar som IT-projektledare. Det innebär bland annat att jag hjälper kunder med deras integrationsprojekt mot Webropol, kravanalys/kravställning för nya funktioner/förbättringar och inte minst med att se till att vi på Webropol är GDPR-compliant till den 25e Maj nästa år.

Vad betyder egentligen integration inom IT?

Integration kan oftast ses som något svårt och skrämmande när man hör ordet. Integration kan innebära olika saker för olika personer, men om vi pratar integration i kontexten Webropol så innebär det framförallt en automatisering. Det är ett sätt för våra kunder att automatiskt kunna skyffla data mellan sitt eget system och Webropol. De vanligaste användarfallen innebär automatiskt tilläggning av respondenter på enkät, automatiska utskick som triggas av en specifik händelse i kundens system och att ”förpopulera” vissa frågor med bakgrundsinformation om respondenterna.

Vilka är fördelarna med automatiserade processer?

Fördelarna är många men för att nämna några: Tidseffektivt! Du behöver inte längre ta ut en lång lista med alla respondenter du vill lägga till på en enkät, logga in i Webropols enkätverktyg och därefter lägga till respondenterna manuellt. Respondenterna kan automatiskt skickas över till rätt enkät i verktyget och sedan sker ett automatiskt enkätutskick. Detta sparar tid för många av våra kunder. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, om en viss regel uppfylls i exempelvis kundens CRM-system kan respondenten per automatik läggas till på enkäten och få ett mail utan att du som användare behöver logga in i enkätverktyget.

Möjligheten att analysera på fler ställen! Kanske ni känner att ni vill ha möjlighet att analysera er data i ert befintliga system och inte bara i Webropols rapportverktyg? Med en integration kan ni enkelt hämta över all insamlad data till ert befintliga system. Det erbjuder möjlighet att både analysera datan i Webropols rapportverktyg samt om ni har andra befintliga rapporter ni önskar använda.

Vad kan man automatisera?

Man kan automatisera det mesta. Det vanligaste efterfrågade flödet är att addera respondenterna > förpopulera vissa frågor med information knutet till respondenterna > skicka ut mail med undersökningslänk.

Vad bör man tänka på innan man kör igång?

Att bygga en integration mot Webropol är inget självändamål i sig. Fundera på vad ni vill ha ut av integrationen. Det är egentligen en ganska enkel frågeställning man kan utgå ifrån om man funderar på att bygga en integration med automatiserade processer i Webropol:

 • Vad vill vi automatisera?
 • Vilken data vill vi skicka till Webropol?
 • Vilken data vill vi hämta tillbaka till vårt eget system?

Är det svårt?

Att bygga en integration låter kanske svårare än vad det är. Det man behöver veta är att Webropol inte bygger själva integrationen åt dig som kund. Ni ansvarar själva för att göra modifieringarna i ert system som krävs för att koppla er mot Webropols API. Webropol erbjuder ett SOAP API, självklart konsulterar vi och guidar er igenom vårt API och tillgängliga metoder. Vi kan också hjälpa er i processen kring hur ni kan lösa era olika användarfall och önskemål med hjälp av vårt API.

Vilka integrationer har du arbetat med sista tiden och vad har varit målet med dessa från kundens sida?

Jag har haft en del olika integrationer att arbeta med den senaste tiden. Målen med dessa har varit ungefär som jag beskrivit tidigare: att minska det administrativa arbetet för användarna i Webropol. Genom att automatiskt kunna överföra datan som redan finns in kundernas andra system till Webropol så kan våra kunder minska tiden det tar från idé till utskick. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, och att någon som ska få en inbjudan eller att en enkät glöms bort i processen.

Vad vill du fråga befintliga Webropolkunder om automatiseringsbehov i deras arbete?

Skickar ni ofta ut undersökningar eller inbjudningar och tycker det är krångligt och tidsödande att dra ut listor över respondenter? Vill ni enkelt kunna fylla på med bakgrundsinformation om era respondenter som ni redan har tillgängligt i exempelvis ert CRM-system? Vill ni enkelt och med automatiserade processer kunna överföra insamlad data från Webropol till era andra system? Kontakta oss då gärna för att få veta mer!


Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 2 av 2)

Publicerad

Del 2 av 2

Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

Finns det en skillnad mellan begreppen självförtroende och självkänsla? ”Absolut” enligt Anette. Självförtroende bygger på trygghet i prestation emedan självkänsla bygger på att jag duger som jag är och är värdefull även om prestationen i en situation skulle upplevas vara lägre. Bara för att du presterar bra så finns det enligt Anette ingen koppling till att du skulle vara en lyckligare människa. Snarare kan det vara så att om prestationen är det viktiga och centrala för individen så kan det faktiskt påvisa en lägre självkänsla! Givetvis är det alltid lättare att visa upp bra resultat vilket gör att man mår bra inombords. Men att testa sig på motsatsen, dvs vid en sämre prestation, och att reflektera och fundera över konsekvenserna på egenvärdet och självkänslan kan vara en oerhört nyttig övning för att utvecklas.

Balansen mellan gott självförtroende och god självkänsla ger självtillit, förmågan att förlita mig till min egen förmåga. Även om jag gör bort mig så påverkas inte min självkänsla utan jag väljer att lära mig av mina misstag.

De bästa ledarna är de men god självkänsla, att våga prioritera medarbetarna framför sig själv. Richard Branson i Virgin Group, är enligt Anette ett bra exempel på ledare med god självkänsla. Prioriterar jag mina medarbetare så kommer de att hantera mina kunder på bästa sätt. En ledare med låg självkänsla riskerar att inte våga prioritera och lita på sina medarbetare utan önskar framhäva sig själv och detaljstyra vilket är negativt för det goda ledarskapet och medarbetarskapet.

Vi ställde frågan till Anette om hon kunde sammanfatta vad det goda ledarskapet innebär enligt hennes uppfattning och fick följande svar:

 • Att stärka den inre konditionen, dvs att stärka sin självkänsla. Det finns en klar fara med ledare som har låg självkänsla. Öva på att träna på att hantera stressnivån, gärna via 10 minuters mental träning, meditation eller mindfulness dagligen. Stress innebär att hjärnan presterar sämre, vi tappar perspektiv och blir mindre logisk. Kan vi hantera stressnivån så blir vi klokare och får en mer hälsosam självdistans!
 • Utveckla den kommunikativa förmågan – träna på att ge och få feedback. Kommunikation är inte vad jag säger utan vad mottagaren uppfattar! Att kommunicera på rätt (tydligt) sätt och att ha en lyhördhet och förståelse för vilka personligheter jag arbetar med är grundläggande för en bra kommunikation.
 • Självledarskap – att leda sig själv, att vara modig och att gå utanför sin komfortzon för att utveckla sig själv och sitt företag. Utveckla ett mod och trygghet i sitt ledarskap.

Hur använder du mätningar idag Anette för att utföra ditt arbete? Mätningar är ett viktigt verktyg i mitt arbete. Jag ser tre tydliga områden där mätningar spelar en viktig roll.

 1. För mig som konsult och uppdragstagare är det avgörande att kunna mäta nuläget för att veta hur jag ska forma mitt uppdrag och få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det blir en förstudie. Efter genomfört uppdrag är det även viktigt för mig att få bekräftelse/feedback på effekten av insatsen och vad som ev. finns kvar att arbeta med.
 2. För uppdragsgivaren är det värdefullt att se effekten av ett genomfört uppdrag. Att utveckla ”mänsklig mjukvara” är inte lika enkelt som att installera en ny kopiator på jobbet som direkt ger och visar effekt. Genom att mäta före och efter ser uppdragsgivaren effekten och kan även räkna ut ROI för uppdraget.
 3. För medarbetarna ger mätningarna, inför en insats, en möjlighet att påverka, som ett styrmedel till arbetsgivaren. Efter insatsen ger förhoppningsvis en mätning en bekräftelse att saker sker och förbättras vilket ger en bonuseffekt i processen.

Mätningar är en naturlig del i jobbet för att få en bas och för att få valid data att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Att ta fram ett nuläge och att förstå uppdragsgivarens behov är centralt för att kunna utföra mitt arbete på bästa sättet säger Anette.

Vi vill varmt tacka Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping för en spännande intervju i två delar om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver!

Läs del 1 av intervjun här >>

Besök gärna: Vägsjäl.se


Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 1 av 2)

Publicerad

Del 1 av 2

Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

Ledarskapet är avgörande för att företaget ska fungera men vi får aldrig glömma bort att det finns ett medarbetaransvar och medarbetarskap som också behöver belysas säger Anette Östlin på VägSjäl. De företag och organisationer som arbetar med att ge rätt förutsättningar till medarbetarna för att utvecklas och trivas på sin arbetsplats bör också kunna ställa krav på ett gott medarbetarskap från medarbetarna. Vi har alla ett ansvar som individer i företaget att själva utveckla medarbetarskapet och vår inre styrka som medarbetare. Vi lever idag i ett samhälle med snabba förändringar vilket är en skillnad mot hur samhället och företagen fungerade tidigare då förändringscykler var betydligt längre och inte lika snabba. Vi har idag ett ansvar som individ att finna ett förhållningssätt att vänja oss vid att leva och jobba med snabba förändringar och förbättringar. Samtidigt så kan dessa ökande krav och förväntningar medföra avigsidor som måste hanteras noga och varsamt. Vi upplever idag i samhället en ökande stress med sjukskrivningar och psykisk ohälsa som följd. Ökade krav på individen ställer krav på ett gott ledarskap!

Det börjar med ledarskapet

Kan man skilja på ledarskapet och medarbetarskapet? ”Nej”, säger Anette. Ledarskapet och medarbetarskapet är tätt sammankopplade och kräver ansvar men för att kunna utöva ett gott medarbetarskap krävs att man börjar med ett gott ledarskap. Grunden i ledarskapet ligger i förmågan att inkludera medarbetaren. Begreppet ”Kasam” (Känslan av Sammanhang) nämns ibland vilket innebär att kunna skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket ledarskapet bör ge förutsättningar för.

Varningstecken på att något inte står rätt till i en organisation kan vara att det uppkommer skvaller, ett upplevt oengagemang bland personalen, en lägre produktivitet och en ökande sjukfrånvaro. Då är det mycket viktigt att man som ledare tar detta på största allvar och agerar med snabbhet! Genom att göra snabba mätningar av temperaturen i företaget (ex eNPS och MMI via Webropols WOTT-plattor) kan man snabbt fånga upp strömningar och tendenser bland personalen som känner sig sedd och uppmärksammad. Att känna sig sedd och uppmärksammad leder ofta till ett större engagemang och ett förhoppningsvis ett ökat välmående för både den enskilde och gruppen som helhet.

Har ledarskapet blivit bättre eller sämre över tid? Givetvis finns det inget entydigt svar på detta då det varierar mycket men forskning visar tyvärr att det fortfarande finns problem – många upplever att man inte hinner med sig själv, vare sig man är ledare eller medarbetare. Viljan att kunna ge förutsättningar för det goda medarbetarskapet och ledarskapet finns definitivt men problemet är tiden och hur prioriteringar sker. Anette Östlin anser dock att ett paradigmskifte är på gång och att det kommer att bli en prioriterad fråga framöver. De företag som kan påvisa en lönsamhetsaspekt i det goda ledarskapet och medarbetarskapet kommer att ha större möjligheter att utvecklas mer positivt än andra företag. Anette menar också att det kan handla om en generationsfråga där äldre chefer och ledare är präglade av sina tidigare erfarenheter om hur ledarskapet bör bedrivas och där mjuka värden såsom stress och välmående hanteras annorlunda och inte alltid får fullt fokus. Yngre chefer har i många fall ett annat synsätt och större förmåga att anpassa sig till de nya behov som finns idag och är mer förberedda att lyfta frågor om stress, välmående och vikten av gott ledarskap och medarbetarskap.

Medarbetarens välmående

Motivation är en av grundstenarna för att få ett företag att fungera väl. Nöjdhet och motivation är dock inte samma sak. Bara för att du har ett glatt gäng på företaget och mår bra innebär inte detta att du som medarbetare är motiverad att utföra arbetsuppgiften på bästa sätt och är villig att rekommendera företaget till andra. Detta innebär att fler och fler företag övergår från mätetalet NMI (Nöjd medarbetarindex) till MMI (Motiverad medarbetarindex).

Vad är då främsta orsaken till stress och oro? Är det att ha för mycket att göra eller beror det på ledarskapet? Orsaken ligger enligt Anette Östlin inte i att vi har mycket att göra! Vi har alla ofta mycket att göra men det är inte grundorsaken till stress. Det finns ingen självklar koppling mellan just mycket att göra och stress. Stress är en upplevelse. Två olika individer med lika mycket att göra kan uppleva och känna stress på helt olika sätt. Varför uppstår då stress? Enligt Anette Östlin beror det bland annat på en kombination av upplevd otydlighet i kommunikation och ledarskap samt en låg inre kondition som kan likställas med låg självkänsla – en god självkänsla innebär en lägre risk för utbrändhet.

Du har precis läst del ett (1) av ”Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet” en intervju med Anette Östlin från Vägsjäl. Nästa vecka publicerar vi fortsättningen av intervjun.

Besök gärna: Vägsjäl.se


November månads release gör det ännu enklare att arbeta i Webropol

Publicerad

Vi vill ständigt förbättra oss och varje månad uppdaterar vi vår produkt, gamla funktioner uppdateras och nya funktioner tillkommer. Vi har frågat Webropols IT projektledare Hampus Holmström om månadens release och vad den innebär för dig som kund.

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

Fortsatta förbättringar på vår existerande produkt och sättet vi arbetar på för att säkerställa hög kvalité på våra nya releaser och våra produkter.

Varför har vi prioriterat dessa punkter?

För att vi så snabbt och på ett så bra sätt som möjligt ska kunna förbättra våra produkter och moduler och för att säkerställa att dem hela tiden uppfyller våra och våra användares höga krav på funktionalitet och pålitlighet.

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

Några nya funktioner som tillkommit i 3.0 är bland annat möjlighet att kunna skapa eller kopiera en existerande enkät från biblioteket, att kunna navigera till alla sidor i enkäten i förhandsvisningsläget samt möjlighet att kunna välja olika typsnitt, teckenstorlekar och färger i rapporteringen. Logotyper i enkäten skalas och anpassas nu automatiskt även på mobila enheter så att designen fungerar på alla olika plattformar som respondenterna kan tänkas svara via.

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Detta innebär förbättrade möjligheter att kunna anpassa och förhandsgranska både enkäter och rapporterna för våra användare. Möjligheterna att kunna anpassa och designa rapporter för att på ett så tydligt och effektivt sätt som möjligt kunna presentera resultatet av en mätning är förstås en viktig punkt.

Nyheter i 3.0 – November release

 • Enklare navigering när du förhandsgranskar din enkät
 • Ställ in typsnitt, teckenstorlek och färg för hela rapporten.
 • Spara din enkät som mall i biblioteket.
 • Mobilvänlig logotyp i enkät, anpassar sig till mindre skärmar.
 • Redigera användarprofil och lösenord.

Strukturerat och responsivt i oktober månads release

Publicerad

Vi vill ständigt förbättra oss och varje månad uppdaterar vi vår produkt, gamla funktioner uppdateras och nya funktioner tillkommer. Vi har frågat Webropols IT projektledare Hampus Holmström om månadens release och vad den innebär för dig som kund.

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

Denna månadens release fokuserar främst på många förbättringar av existerande funktioner i Webropols enkätverktyg 3.0 men även några nya smidiga funktioner har tillkommit.

Varför har vi prioriterat dessa punkter?

Det är viktigt att kontinuerligt förbättra den existerande produkten och göra den så bra som möjligt. Prioriteringar har varit att finslipa och förbättra produkten för att göra den ännu bättre och smidigare att använda.

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

En ny funktion i 3.0 som jag personligen tycker är väldigt smidig är att man nu under förhandsgranskning även kan välja att se hur formatet kommer se ut för respondenter som besvarar enkäten via surfplatta eller mobil. Ytterligare en bra funktion i 3.0 som tillkommit är att man nu kan skapa mappar i sitt fråge – och undersökningsbibliotek. Det underlättar för användare att ha bättre struktur och kategorisering i sina bibliotek.

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Det innebär att våra användare får en mer komplett produkt med nya funktioner som underlättar det administrativa arbetet i Webropol med att exempelvis kategorisera frågor och undersökningar i egna mappstrukturer. Användarna har i större utsträckning möjlighet att kvalitetsgranska hur undersökningar kommer se ut på andra plattformar än en dator.

Främst hoppas vi att användarna ska känna att kvalitén på produkten Webropol kontinuerligt förbättras vilket är något som vi hela tiden strävar efter!


eNPS betygsätter arbetsgivaren i framtidens anställningsannonser

Publicerad

Vi hade ett intressant samtal med Svante Randlert som är business och people advisor på Academic Work. I hans arbete hjälper han ledningsgrupper att hitta rätt person på rätt plats vid rätt tid. Vi frågade bland annat varför han tycker det är viktigt att mäta Employee Net Promoter Score.

Medarbetare som är engagerade och motiverade har ofta en positiv effekt på företagets tillväxt. Deras engagemang smittar av sig på andra anställda och framförallt kunderna. Det är där eNPS spelar en stor roll.

eNPS står för Employee Net Promoter Score och mäter hur sannolikt det är att medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsgivare till vänner och familj. eNPS består av endast en fråga och besvaras på skalan 0-10 och eNPS-värdet ligger mellan -100 till 100. Resultatet delar upp medarbetarna i tre grupper kritiker (0-6), passiva (7-8) och ambassadörer (9-10).

eNPS

Bilden är tagen ifrån en eNPS-mätnings som gjorts via Webropols enkätverktyg.

Genom att mäta med eNPS tar man reda på hur många och vilka som är företagets ambassadörer, som ser stolthet i sitt arbete och som skulle rekommendera sin arbetsgivare till andra. Mätningen ska genomföras kontinuerligt, en gång i kvartalet eller oftare.

– Det intressanta är att idag förändrar sig många företag efter vad kunden behöver imorgon och det innebär att man då är i behov av kompetens inom bolaget som man inte hade igår. Många bolag har sålt X och ska nu börja sälja Y men bolaget har fortfarande kvar kompetensen på X, säger Svante Randlert.

Svante jämför med ett fotbollslag som alltid spelat försvar och som plötsligt börjar spela anfall men inte utvecklar backarna till att bli bättre på anfall.

Medarbetarupplevelsen gynnar kunden

Han tycker att många pratar och skriver om kundupplevelsen (customer experience) men att väldigt få pratar och skriver om medarbetarupplevelsen (employee experience).

– Det är lite ironiskt för mig för jag hävdar att det är medarbetarna som tar hand om kunderna. Så varför ska vi mäta kunderna när vi inte undersöker vår egen medarbetarupplevelse? Säger Svante Randlert och fortsätter:

– En bank kan ha 10 000 anställda men det är en person i kassan som kan göra att jag som kund byter bank. Då måste man ta hand om och säkerställa vilka människor som vill arbeta för dig. Vill man inte det så vill man förmodligen inte ta hand om kunden heller. Så varför ska vi ha customer experience när det är employee experience som skapar customer experience.

Mät eNPS under hela medarbetarcykeln

– Jag hävdar att eNPS ska mätas av en organisation efter en beröringspunkt med människor. Det kan vara efter en inkommen jobbansökan, efter en arbetsintervju eller efter kontraktet är påskrivet. Men bör definitivt mätas när en nyanställd börjat arbeta och när hon eller han har arbetat ett tag. eNPS ska också mätas när någon slutat – hela cykeln, från första till sista kontakt.

Vikten av ett bra eNPS-värde

Academic work har bland de högsta eNPS-värdena i norden, 75 av 100. Snittet för eNPS-värdet i norden ligger betydligt lägre, endast 7 på en skala från -100 till 100. Svante tycker att det vore önskvärt med ett snitt på åtminstone 30 av 100 i Norden. Då det råder enorm kompetensbrist och konkurrens har bolag inte råd att ha personal som inte rekommenderar dem. Han betonar hur viktigt det är för bolag att ha koll på vilket indextal de har.

– Om folk inte pratar gott om bolagen så kommer de inte hitta rätt personal. Det är helt avgörande, säger Svante Randlert och fortsätter:

– Du kan inte gå ut med en platsannons och säga att vi är jättebra medan alla anställda säger att det är jättedåligt.

När mätningen är gjord är det viktigt att ställa sig frågan varför

Efter en eNPS-mätning är det viktigt att ifrågasätta resultatet. Och det är i medarbetarens svar som man finner åtgärdsplanen, varför har medarbetaren valt att rekommendera dig som arbetsgivare eller varför har den valt att inte göra det?

– Siffrorna är ju bara en benchmark och en indikator – vart är vi på väg? Men vi måste förstå varför-svaret betonar Svante Randlert och fortsätter:

– Idag lyssnar vi mer och mer på vad andra har upplevt eller uppfattat av ett bolag. Ett varumärke är inte längre bara vad kunderna eller företaget säger, det är hur andra upplever det, säger Svante Randlert.

Fel att mäta medarbetarnas nöjdhet

Nackdelen med eNPS menar Svante är att det bara är en fråga som ställs och att det kan behövas ställas fler frågor. Och ska man komplettera med fler frågor ska det helst vara frågor som mäter medarbetarens engagemang.

– Så här är det, medparten av bolag i Sverige mäter något som heter NMI, och det står för Nöjd medarbetar index och för mig räcker inte det längre, om jag ska vara ärlig. Bolag med mest tillväxt och innovation har engagerad personal. Och det är skillnad på engagerad personal och nöjd personal, säger Svante Randlert och fortsätter:

– Det är nämligen korrelerat med engagerad personal och riktiga ambassadörer. Så får du upp engagemanget hos den anställde då får du upp eNPS:en också. Allting hänger ihop.

I framtiden väljer vi jobb efter medarbetarnas rekommendation.

I framtidens HR- och rekryteringsarbete tror Svante att vi kommer får se mer av medarbetarnas betyg om arbetsgivaren i anställningsannonsen. eNPS blir då ett avgörande mätinstrument och en av de viktigaste KPI:erna (Key Perfomance Indicator) i varje bolag.

– Folk vill veta hur det är i verkligenheten, jag brukar säga, det är dags att sluta med sminkade grisar. Du kan inte sminka en gris, eller jo det kan du göra men läppstiftet, mascaran och kajalen trillar av efter ett tag. Då slutar folk på sina jobb om man blivit besviken, säger Svante Randlert och fortsätter:

– Du köper inte en snöskoter, inte ett kylskåp, inte en gräsklippare utan att kolla rekommendationerna. Så varför ska vi inte göra det på arbetsgivarsidan? Avslutar Svante Randlert, business och people advisor på Academic Work.

Stort tack Svante Randlert för att du ville dela med dig av din erfarenhet och kunskap.

Läs även:
Academic Work YPAI
Net promoter system
Öka medarbetarna motivation


Senaste kommentarer