Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Att planera och genomföra ett event med Webropol!

Publicerad

Webropol är som bekant ett heltäckande enkätverktyg för skapande, utskick och insamling, rapportering och analys. Många av våra kunder arbetar med dessa funktioner för medarbetarundersökning, kundundersökning, marknadsundersökning med mera. Den modul i vår molntjänst som dock används mest frekvent är vår eventmodul! Där i kan du planera och genomföra ett event; skapa anmälningsformulär, skicka inbjudningar samt hantera uppföljning och utvärderingsenkäter. Vi på Webropol använder såklart själva Event-modulen till inbjudningar av olika slag.

För att exemplifiera så följer här en beskrivning på hur våra system stöttar arbetet med våra välbesökta seminarier och after works!

1. Planeringsfasen

Vi bestämmer tema på AW/seminariet. Oftast ligger en plan 1 år framåt som vi justerar vid behov. Vi pratar med lämplig föreläsare och kommer överens om ämne och fokus. Vi väljer tema utifrån vad vi själva är intresserade av samt vad vi tror att våra besökare kan ha nytta av. Efter varje event skickar vi alltid en utvärderingsenkät till våra besökare och i planeringsfasen använder vi den feedback vi fått till att göra små justeringar i ex längd på föreläsning, tid för eventet osv.

2. Inbjudningsfasen

Här använder vi vår egen eventmodul Webropol-Events! Vi beskriver ämnet på föreläsningen i den inbjudan vi skapar i modulen och skickar sedan ut den 2-3 veckor före eventets datum. I denna fas lägger vi också in två automatiska påminnelser som går ut till de inbjudna två veckor före eventet och en vecka före eventet. Normal fördelning av anmälningar brukar vara ca 60 % på första utskicket och 40 % på andra utskicket (påminnelsen). I anmälan kan man ange eventuella allergier och annan information som kan vara bra för oss att känna till.  Ett bekräftelsemail skickas till den som anmäler sig för tydlighetens skull.

 

planera och genomföra ett event

3. Utförandefasen

På själva eventet har vi då tillgång till en detaljerad inbjudningslista så att vi vet vilka personer som besöker oss. På plats på eventet ställer vi även alltid fram en av våra ”Wott-plattor” för att på plats mäta våra besökares nöjdhet eller för att svara på en tävlingsfråga eller liknande. På detta sätt får vi i realtid info om hur besökarna upplever vårt arrangemang. Vid ett längre event som sträcker sig över flera dagar eller en månad kan denna feedback även hämtas in via en regelrätt webbenkät som till exempel Vallastaden valde att göra under sitt bo-expo.

4. Utvärderingsfasen

Samma kväll som besökarna går hem från eventet dimper en utvärderingsenkät ner i deras e-post. Den är schemalagd i vårt system och är ofta en del som vi hör att företag missar. Man är nöjd och glad över att ha genomfört ett lyckat event men missar att ta in feedback från alla besökare. Detta är för oss en av de viktigaste delarna för utan denna information är det svårt att justera och förbättra besökarnas upplevelse av våra tillställningar.

Varför gör vi då allt detta? Jo därför att vi vill bjuda våra kunder, vänner och partners på aktuell kunskap inom olika spännande områden och få en möjlighet att träffa dem under avslappnade former där fokus är på kunskapsspridning och diskussion, snarare än att komma med offerter och affärsförslag.

Vi är lyckligt lottade som har ett system som förenklar hela den processen och gör det enkelt och mätbart att planera och genomföra ett event på ett professionellt sätt. Välkommen att prova på vår eventmodul och enkätsystem även du! Kontakta oss gärna för en kostnadsfri demo och/eller provperiod. Du kommer inte ångra dig!

Ladda ner vår guide: Hantering av evenemang >>


Frukostseminarium 31 mars

Publicerad

Välkommen till Webropols frukostseminarium den 31 mars 07.30

Börja dagen med en god frukost och trevligt mingel, för att sedan lyssna på Webropols gästinspiratör
Pär Stjärnberg, marknadschef på Tage Rejmes Bil AB tala om Utmaningen i att se individen – i alla kundmöten.

Frukostseminariet håll på Webropols kontor i Linköping. Anmäl dig nedan för att delta!


Senaste kommentarer