Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Start
Archive by category "Webropol Blogg"

Latest News

Tack 2018

Publicerad

2018 – ett år vi är stolta över!

 

Vi är glada och stolta över att kunna konstatera att 2018 blev ett bra ekonomiskt år för Webropol. För tredje året i rad har vi gått med vinst.

En av de största förändringarna för Webropol Sverige AB under 2018 var tillsättandet av ny VD i april. Josefin Linebäck, företagets analyschef sedan 2011, har axlat uppdraget och fortsätter från den nya positionen att framgångsrikt driva Webropol framåt.

Vi har fått många glädjande bevis från er kunder om att ni varit nöjda och tacksamma för våra insatser. Många vittnar om att samarbetet med Webropol givit resultat. Ni har i er tur också givit oss nyttiga insikter som ligger till grund för de förbättringar vi gjort under året. Det tackar vi er för.

Under året som gått har vi även vuxit och anställt tre nya medarbetare. Vi har välkomnat den före detta statistikstudenten Andréas Johansson till rollen som utbildnings- och marknadsansvarig. Daniel Kjellander, som studerat på Affärshögskolan i Linköping och tidigare jobbat på vår support, har nu tagit steget till fullfjädrad säljare. För att toppa vår redan mycket kompetenta analysavdelning har vi rekryterat Sebastian Öhgren och Åsa Näsman som projektledare/statistiker. Med sina stora erfarenheter kommer de att höja kompetensen ytterligare. Ny analysavdelningschef är HR-experten Maria Wänström som tidigare jobbat som projektledare på Webropol.

Införandet av förordningen GDPR har inneburit omfattande och stora förändringar för de flesta företag, så även för oss. Webropol har dock alltid varit ett säkerhetsfokuserat företag. Vi var därför väl förberedda för den nya förordningen, som för oss inneburit ett naturligt steg till höjd säkerhet för systemets användare och data. Läs mer om detta här: Webropol och GDPR

Som tidigare utlovats har vi under 2018 lanserat en ny modul, VIEW, till systemet. Denna rapporteringsportal skapar många nya möjligheter och vi ser mycket fram emot att fler kommer att använda den. Se gärna filmen här: Webropol VIEW

Nu har vi blicken riktad framåt. Vi har precis inlett ett samarbete med Arbetshälsa och har tillsammans med dem skapat ett koncept med stor potential. I detta kombinerar vi vår expertis inom medarbetarundersökningar med Arbetshälsas spetskompetens inom handlings- och åtgärdsplaner för att hjälpa er att få en så bra arbetsplats som möjligt. Vi kallar detta för Worksuccess. Läs mer om detta här: Worksuccess

Tack för ett gott 2018 och välkommen till ett ännu starkare 2019!


Mot okända stjärnor med din medarbetarundersökning

Publicerad

När mörkret (the dark side) börjar lämna oss och det börjar gå mot ljusare tider är det många företag och organisationer som sätter sina planer för genomförandet av årets medarbetarundersökningar. För att få inspiration har vi tagit hjälp av en guru inom ledarskap och dennes kloka råd. Han är liten och grön, men fylld av visdom. Låt Yoda bli din guide i medarbetaundersökningarnas galax/universum.

“Do. Or do not. There is no try.”

Grunden är att inom verksamheten helt enkelt bestämma sig för om det är dags eller inte att göra en mätning. Finns det inte tid och kraft att ta hand om resultatet är det bättre att vänta eller se över om det är vissa delar som man behöver hjälp med. Prioritera era resurser och värdera er tid för att låta undersökningen och dess resultat få ert fulla engagemang. Låt detta engagemang även återspeglas i hur ni tar hand om resultatet efter att mätningen är klar. Bygg in det i era processer och låt det få bli en naturlig del av er verksamhet och gör det omgående efter att resultatet har tagits fram. Resultatet ska vara en hjälp för vad ni ska fokusera på i nuläget och hjälpa er verksamhet att växa.

“You will find only what you bring in.”

Som du frågar kommer du att få svar. Var noga med vilka frågor som ni väljer att ställa i undersökningen och gör de tydliga. Om ni tar er tid att skapa en enkät med bra och genomtänkta frågor som besvarar ert syfte med undersökning, ökar chansen att ni också får relevanta resultat att jobba vidare med när undersökningen är klar.

”That is why you fail.”

För att ge er själva de bästa förutsättningarna för att lyckas med er medarbetarundersökning är det viktigt att den har ett tydligt syfte. Öka chanserna genom att genomföra den när det finns vilja och ork i verksamheten för att ta sig an både undersökningen och det resultat som den kommer att generera. Innan ni börjar titta över hela processen för mätningen och se vad som behöver göras när, försäkra er om att ni informerar innan, under och efter i verksamheten för att öka upplevelsen av delaktighet och dra lärdomar från era tidigare mätningar om vad som kan göras annorlunda.

En annan sak som kan lyfta er undersökning är att ni belyser vad som kom fram i den tidigare mätningen och hur verksamheten har jobbat med det sedan dess. Detta medför att medarbetaren ser en poäng med att svara och att deras röst kan leda till förändring och ökar chansen för ett större engagemang i mätningen.

“Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things.”

Behöver en mätning vara det senaste och nytt och trendigt? Eller är det viktigare att den är tydlig och mäter det som organisationen är i behov av. Är det viktigare hur undersökningen ser ut eller är det frågorna den innehåller? Behöver det ena utesluta det andra? Fundera över dessa frågor när ni väljer vad som passar bäst för er verksamhet just nu.

“Judge me by my size, do you?”

Storleken på enkäten, har det betydelse? När kan det passa att göra en mer djupgående undersökning och när passar det att göra mindre mätningar? Fundera över vad ert behov är i nuläget och vilken mängd av information som ni har tid och kapacitet att ta hand om. Om inspirationen tryter gällande frågor har vi på Webropol både en mer djupgående och omfattande  medarbetarundersökning (HR-kompassen) och förslag på upplägg för mindre enkäter (Pulsmätningar) som kan vara till hjälp för er i processen.

“Difficult to see. Always in motion is the future.”

En medarbetarundersökning är en nulägesbild av hur det ser ut på företaget och kan hjälpa er att hitta vad ni ska fokusera på just nu. När ni går igenom resultatet, ha med er hur det såg ut i verksamheten när den besvarades. Hade något precis hänt som kan påverka hur medarbetarna svarade? Ni känner er verksamhet bäst och dra nytta av de svar som kommer in och låt dessa hjälpa er verksamhet att växa. Men var även nyfiken på vad nästa mätning kommer att visa och låt enkäten vara levande och anpassade efter hur er verksamhet ändras.

“When nine hundred years old you reach, look as good you will not.”

Det är viktigt att man ser över sin medarbetarundersökning med jämna mellanrum så att den är uppdaterad och inte kör på med samma frågor år efter år. Vad har hänt i verksamheten sedan förra mätning, är det några frågor som vi ska ta bort eller lägga till? Genom att låta medarbetarundersökningen och dessa resultat vara en naturlig del av er verksamhet minskar risken för att den blir en skrivbordsprodukt som ligger och samlar damm.

“You will know (the good from the bad) when you are calm, at peace. Passive. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack.”

När svaren/resultaten gås igenom och man som chef har fått ett lågt resultat är det lätt att det uppfattas som en attack från medarbetarna. Särskilt om det kommer fram saker som man inte har haft på känn eller haft en aning om. Då är det viktigt att det finns stöd för chefen att få hjälp att förstå resultaten och se det som en chans till att göra en förändring tillsammans med medarbetarna.

Detsamma gäller även när verksamheten har fått ett lägre resultat, att man som företag då inte går i försvar och kommer med bortförklaringar utan ser det som en möjlighet att förbättra verksamheten och utvecklas.

“You must unlearn what you have learned.”

Får ni samma fokusområden som vid förra mätning? Se över vilka insatser som ni har gjort och diskutera dessa med era medarbetare för att se om de upplever att dessa har gjort någon effekt. Om inte, låt medarbetarna ge förslag på hur ni ska kunna komma framåt. Genom att gå till källan för att finna svaren, kan ni få hjälp att komma på rätt väg.

Så i din nästa mätning – “may the force be with you” – och vill du ha Jedi vid din sida, kan du anlita oss.


Nu lanserar vi VIEW by Webropol!

Publicerad

Webropols nya rapporteringsportal är nu tillgänglig

VIEW är Webropols egenutvecklade rapporteringsportal där du enkelt skapar dashboards precis som du vill ha dem. Skapa olika dashboards för att visualisera din data precis som du föredrar. Det går exempelvis att lägga in grafer, tabeller, bilder och filmer. Välj att importera resultat direkt från en rapport i Webropol eller ladda in data från Excel för att få en snygg visualisering av din insamlade information! Läs om Rexel, en av världens största elgrossistkoncerner, som var en av de första att använda VIEW.

 

Rexel frågar kunderna

– och får ett kvitto på om det blir bättre

”- Att koppla de versamhetsområden vi fokuserar på att förbättra till frågeställningarna i kundundersökningen gör att vi löpande kan följa hur kunderna ser på företaget och att de insatser som görs gör skillnad. Det kommer vi på Rexel att följa i kommande kundmätningar.” – Anita Jansson, Rexel.”

Hur kan en stor organisation på ett enkelt sätt mäta sin kundnöjdhet och hur delar man smidigt och tydligt med sig av resultatet?

Dessa frågor ställde sig Rexel som idag är en av världens största elgrossistkoncerner med en verksamhet som är utbredd i 25 länder, på tre olika kontinenter. Rexel Sverige AB har idag cirka 800 medarbetare på 62 platser runt om i landet och omsätter ca 5 miljarder svenska kronor årligen. Rexels uppdrag är att se till att deras kunder kan skapa ett värde och utveckla sina organisationer genom att erbjuda innovativa konceptlösningar och material för elförsörjning till alla typer av byggnader.

Rexel strävar efter att utveckla och förbättra den totala kundupplevelsen för sina kunder vilket i sin tur generar lojala kunder. Därför mäts rekommendationsgraden med hjälp av NPS (Net Promoter Score) och ytterligare frågor som belyser vad som gör kunderna lojala.

Med en tydlig målsättning var det självklart för Rexel att följa upp vad deras kunder egentligen tycker om deras produkter och service, samt vilken förbättringspotential som finns. Efter en genomförd kundundersökning kan det vara svårt för en stor organisation att effektivt kommunicera ut resultatet. Det är viktigt att ge chefer och medarbetare möjligheten att ta till sig resultatet för att därefter påbörja utvecklingsprocessen.

För att lösa problemet vände sig Rexel till Webropol för att få hjälp med insamlingen av data samt för att få en tilltalande och överskådlig överblick av resultatet. Webropol har för att kunna tillgodose Rexels behov utvecklat en egen lösning där resultatet visualiseras i dashboards och rapporter som automatiskt filtreras åt cheferna på deras egen nivå. Det erbjuder chefer och medarbetare en möjlighet att i realtid kunna följa resultatet av deras kundundersökning nedbrutet på deras egen nivå, utan en stor mängd administrativt jobb med att filtrera ut och skapa dussintals med separata rapporter för varje organisationsnivå.

Men hur går det till? Rexel förser Webropol med en lista över deras chefer på olika nivåer samt vilka kunder som ska bjudas in för att svara beroende på vilken filial kunderna är registrerade hos. Därefter läser Webropol in denna lista i en hierarki och skickar ut undersökningen till respondenterna. När svaren kommer in kan cheferna logga in i Webropols rapporteringsportal VIEW och i realtid följa resultatet för sin egen filial eller region baserat på vilken nivå chefen är i hierarkin. En chef på en högre nivå i hierarkin får först en övergripande rapport över exempelvis hela sin region, i samma rapport har sedan chefen möjlighet att följa upp och jämföra resultatet på de filialer som ingår i regionen.


Webropol ökar – nu söker vi säljare!

Publicerad

Rollen som säljare innebär ett helhetsansvar för försäljning av Webropols produkter och tjänster inom undersökningar/surveys och analys/projektledning.  Som säljare ansvarar du för att driva affärs- och kundnytta genom hela kundens resa med Webropol, från första kontakt till leverans av projekt eller implementation av Webropols enkätverktyg hos kund.  Du arbetar med uppsökande försäljning mot företag och organisationer i Sverige, men även internationella projekt förekommer. Som säljare ingår du i Sälj- och marknadsavdelningen och rapporterar till försäljningschef.

Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning B2B, gärna inom IT/tjänstebranschen. Du är van att arbeta i projekt och du har ett konsultativt förhållningssätt till försäljning. Som person är du positiv, affärsdriven, handlingskraftig och kreativ. Du har ett intresse för företagande och affärsutveckling där du i din roll som säljare kan bidra till att förbättra kundens verksamhet med de tjänster du erbjuder. Du är förtroendeingivande och har uthållighet för att arbeta strukturerat mot uppsatta mål.

Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av positivitet, framåtanda och driv. För oss är det viktigt att leverera starka resultat och ha roligt tillsammans under tiden. Som säljare på Webropol blir man en viktig partner för våra kunder där man genom vårt arbete tillför viktiga insikter och kunskaper som hjälper dem att utvecklas.

Låter detta som något för dig?  Sök då tjänsten som säljare på Webropol genom att skicka in din ansökan på länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Placeringsort: Linköping

Varaktighet/arbetstid: Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Ansökan: Du söker tjänsten genom att registrera kontaktuppgifter och bifoga CV och personligt brev här: Gå till ansökan

Eventuella frågor om tjänsten besvaras via mail av Josefin Linebäck, VD: josefin.lineback@webropol.se

Sista ansökningsdag för tjänsten är 2018-06-15.

Välkommen med din ansökan redan idag!


GDPR och Webropols enkätverktyg

Publicerad

Trygg övergång till GDPR med Webropol!

 

Den 25e Maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR ikraft och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen PUL.

Den nya dataskyddsförordningen har antagits i EU och är till för att ge fysiska personer ett bättre skydd och kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Lagändringen anses vara nödvändig då användandet av Internet och digitala tjänster numer är en naturlig del av alla människors vardag och att vi alltmer förlorar kontrollen över våra egna uppgifter. Tanken med GDPR är också att rita ut gemensamma riktlinjer för alla företag och organisationer inom EU som hanterar personuppgifter i syfte att öka datasäkerheten. Denna lagändring kommer gälla både för gammal och ny data som samlas in och registreras i Webropol.

Trygg datahantering med Webropol

Vi på Webropol är hängivna till att säkerställa att ni som kund kan vara trygga med att er data är i goda händer. Med våra verktyg kan ni leva upp till alla dom krav som GDPR ställer på er i samband med ekätundersökngar. Vi på Webropol har sedan 2017 arbetat med att förbereda vårt system och våra processer för att säkerställa att alla våra användare kan möta de nya kraven. I vårt arbete med GDPR så kommer vi bland annat implementera en hel del nya och nödvändiga funktioner i systemet.

Webropol – Personuppgiftsbiträde

Webropol kommer att agera som personuppgiftsbiträden å våra kunders vägnar. Ni som kunder kommer att fungera som personuppgiftsansvariga. Därmed så kommer vi att tillhandahålla er ett personuppgiftsbiträdesavtal i god tid innan den 25e Maj som ni som kund måste läsa igenom och signera. Vi är mitt uppe i arbetet med att implementera nya funktioner som ska underlätta denna process så mycket som möjligt för er. Andra förbättringar som är under utveckling och kommer att släppas innan den 25e Maj är bland annat möjligheten att för er som användare söka ut all data som finns om en respondent, exportera samt ta bort den datan. Detta för att ni ska kunna hantera kraven som finns på att individer har rätt att få veta vilken persondata ni har om denne, samt rätten att få denna data borttagen eller överflyttad till ett annat system. Vi kommer löpande att informera er under tiden som arbetet pågår med nya funktioner inför den 25e Maj.

För mer information om vad GDPR är och vad det innebär för er som organisation rekommenderar vi er att besöka datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

För ytterligare frågor om datasäkerhet och hur vi på Webropol arbetar för att vara förbereda inför den 25e Maj kan ni använda kontaktformuläret på vår hemsida www.webropol.se så kommer vi att återkomma till er snarast möjligt. Alternatvit fyll i kontaktformuläret nedan.

 


Webropol – omsättningsrekord 2017!

Publicerad

Webropol Sverige AB levererar nytt omsättningsrekord och stabil vinst under 2017

 

Fortsatt stark utveckling för Webropol Sverige AB under 2017!

Den positiva utvecklingen för Webropol Sverige AB under 2016 fortsatte även under 2017 då bolaget gjorde ytterligare ett starkt år. Omsättningen ökade med 10% i kombination med ett stabilt resultat vilket vi är glada och mycket stolta över. Det fina året 2017 är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete av vår fantastiska personal! Webropol vill tacka alla kollegor, kunder och samarbetspartners för ett riktigt fint 2017. Nu jobbar vi vidare mot ett ännu bättre 2018 med produktlanseringar som ger våra kunder nya möjligheter till kraftfulla insikter inom kund, medarbetare och marknad!

www.webropol.se

Är du intresserad av våra tjänster?

Fyll gärna i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att diskutera vilka utmaningar vi kan hjälpa just ditt företag med!

 


GDPR, SMS och användarvänlighet i vår senaste release!

Publicerad

Varje månad släpper vi en ny release i Webropol 3.0. Vi intervjuar här vår IT-ansvarige Hampus om nyheter i Webropol och varför det är en fördel för våra användare. Denna gången handlar det om bland annat GDPR, SMS, mailmallar och användarvänlighet.

 

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

I månadens release har vi fortsatt att släppa på bra funktioner som tidigare funnits i 2.0 men saknats i 3.0. Bland annat är det nu möjligt att kunna skicka påminnelser till respondenter som får utskick via SMS. En annan nyhet i den här releasen är att det nu även är möjligt att skapa och hantera dina mailmallar direkt från 3.0. Självklart har vi även fokuserat på att fixa en hel del buggar och annat som ska underlätta för våra kunder.

På utvecklingsfronten i övrig så jobbar vi nu även mycket för att förbereda oss inför GDPR. Vi jobbar på en hel del nya och rent av nödvändiga funktioner för att våra användare verkligen ska känna sig trygga med att kunna använda Webropol och vara fullt GDPR-compliant med vårt system. Mer info om detta kommer löpande under våren!

 

Varför har vi prioriterat dessa punkter som nyheter i Webropol?

Vi vill fortsätta att utveckla 3.0 och göra den till en ännu bättre version av Webropol. Vi försöker hela tiden vara lyhörda mot våra kunder och förstå vilka funktioner de efterfrågar i systemet. Oavsett om det är helt nya, men kanske framförallt funktioner som finns i 2.0 som ännu inte ”migrerats” till 3.0. Målet med detta är självklart att alla våra användare så snart som möjligt ska kunna flytta över allt sitt arbete till vår 3.0 version

 

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

De nya funktionerna i denna releasen kommer göra det enklare för användare att växla över helt till 3.0. Exempelvis att funktionen för att hantera mailmallar nu även finns direkt i 3.0 tror jag kommer spara mycket tid och förhoppningsvis göra det dagliga arbete i Webropol lite smidigare för våra användare.

 

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Som jag tidigare nämnde så hoppas vi att det innebär att våra användare succesivt mer och mer växlar till att enbart använda vår 3.0 version. Det är en betydligt mycket fräschare version av Webropol och jag är övertygad om att våra användare kommer att uppleva en klar förbättring när dom kan flytta sitt användande helt till 3.0.

Ladda ner Whitepapers om enkäter online för att lära dig mer om genomförandet av undersökningar

 

Tack Hampus för dina svar och information om månadens nyheter i Webropol!

Är du intresserad av våra enkät- och analysverktyg? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.


Minska ert administrativa arbete med automatiserade processer

Publicerad

Ibland kan det vara skönt när saker sköter sig på egen hand, speciellt om man arbetar i många olika system. Vi frågade Hampus Holmström, IT-projektledare på Webropol hur man kan minska på det administrativa arbetet med automatiserade processer.

Vad arbetar du med på webropol?

Jag arbetar som IT-projektledare. Det innebär bland annat att jag hjälper kunder med deras integrationsprojekt mot Webropol, kravanalys/kravställning för nya funktioner/förbättringar och inte minst med att se till att vi på Webropol är GDPR-compliant till den 25e Maj nästa år.

Vad betyder egentligen integration inom IT?

Integration kan oftast ses som något svårt och skrämmande när man hör ordet. Integration kan innebära olika saker för olika personer, men om vi pratar integration i kontexten Webropol så innebär det framförallt en automatisering. Det är ett sätt för våra kunder att automatiskt kunna skyffla data mellan sitt eget system och Webropol. De vanligaste användarfallen innebär automatiskt tilläggning av respondenter på enkät, automatiska utskick som triggas av en specifik händelse i kundens system och att ”förpopulera” vissa frågor med bakgrundsinformation om respondenterna.

Vilka är fördelarna med automatiserade processer?

Fördelarna är många men för att nämna några: Tidseffektivt! Du behöver inte längre ta ut en lång lista med alla respondenter du vill lägga till på en enkät, logga in i Webropols enkätverktyg och därefter lägga till respondenterna manuellt. Respondenterna kan automatiskt skickas över till rätt enkät i verktyget och sedan sker ett automatiskt enkätutskick. Detta sparar tid för många av våra kunder. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, om en viss regel uppfylls i exempelvis kundens CRM-system kan respondenten per automatik läggas till på enkäten och få ett mail utan att du som användare behöver logga in i enkätverktyget.

Möjligheten att analysera på fler ställen! Kanske ni känner att ni vill ha möjlighet att analysera er data i ert befintliga system och inte bara i Webropols rapportverktyg? Med en integration kan ni enkelt hämta över all insamlad data till ert befintliga system. Det erbjuder möjlighet att både analysera datan i Webropols rapportverktyg samt om ni har andra befintliga rapporter ni önskar använda.

Vad kan man automatisera?

Man kan automatisera det mesta. Det vanligaste efterfrågade flödet är att addera respondenterna > förpopulera vissa frågor med information knutet till respondenterna > skicka ut mail med undersökningslänk.

Vad bör man tänka på innan man kör igång?

Att bygga en integration mot Webropol är inget självändamål i sig. Fundera på vad ni vill ha ut av integrationen. Det är egentligen en ganska enkel frågeställning man kan utgå ifrån om man funderar på att bygga en integration med automatiserade processer i Webropol:

  • Vad vill vi automatisera?
  • Vilken data vill vi skicka till Webropol?
  • Vilken data vill vi hämta tillbaka till vårt eget system?

Är det svårt?

Att bygga en integration låter kanske svårare än vad det är. Det man behöver veta är att Webropol inte bygger själva integrationen åt dig som kund. Ni ansvarar själva för att göra modifieringarna i ert system som krävs för att koppla er mot Webropols API. Webropol erbjuder ett SOAP API, självklart konsulterar vi och guidar er igenom vårt API och tillgängliga metoder. Vi kan också hjälpa er i processen kring hur ni kan lösa era olika användarfall och önskemål med hjälp av vårt API.

Vilka integrationer har du arbetat med sista tiden och vad har varit målet med dessa från kundens sida?

Jag har haft en del olika integrationer att arbeta med den senaste tiden. Målen med dessa har varit ungefär som jag beskrivit tidigare: att minska det administrativa arbetet för användarna i Webropol. Genom att automatiskt kunna överföra datan som redan finns in kundernas andra system till Webropol så kan våra kunder minska tiden det tar från idé till utskick. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, och att någon som ska få en inbjudan eller att en enkät glöms bort i processen.

Vad vill du fråga befintliga Webropolkunder om automatiseringsbehov i deras arbete?

Skickar ni ofta ut undersökningar eller inbjudningar och tycker det är krångligt och tidsödande att dra ut listor över respondenter? Vill ni enkelt kunna fylla på med bakgrundsinformation om era respondenter som ni redan har tillgängligt i exempelvis ert CRM-system? Vill ni enkelt och med automatiserade processer kunna överföra insamlad data från Webropol till era andra system? Kontakta oss då gärna för att få veta mer!


Bli en kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

Publicerad

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

 

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?

”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.

 

ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

 

Servicediagnosen utförs av Hallgren & Löwenbergs AB i samarbete med Webropol Sverige AB

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive företag i samarbetet.

Ladda ner informationsblad här

 

Webropol


Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 2 av 2)

Publicerad

Del 2 av 2

Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

Finns det en skillnad mellan begreppen självförtroende och självkänsla? ”Absolut” enligt Anette. Självförtroende bygger på trygghet i prestation emedan självkänsla bygger på att jag duger som jag är och är värdefull även om prestationen i en situation skulle upplevas vara lägre. Bara för att du presterar bra så finns det enligt Anette ingen koppling till att du skulle vara en lyckligare människa. Snarare kan det vara så att om prestationen är det viktiga och centrala för individen så kan det faktiskt påvisa en lägre självkänsla! Givetvis är det alltid lättare att visa upp bra resultat vilket gör att man mår bra inombords. Men att testa sig på motsatsen, dvs vid en sämre prestation, och att reflektera och fundera över konsekvenserna på egenvärdet och självkänslan kan vara en oerhört nyttig övning för att utvecklas.

Balansen mellan gott självförtroende och god självkänsla ger självtillit, förmågan att förlita mig till min egen förmåga. Även om jag gör bort mig så påverkas inte min självkänsla utan jag väljer att lära mig av mina misstag.

De bästa ledarna är de men god självkänsla, att våga prioritera medarbetarna framför sig själv. Richard Branson i Virgin Group, är enligt Anette ett bra exempel på ledare med god självkänsla. Prioriterar jag mina medarbetare så kommer de att hantera mina kunder på bästa sätt. En ledare med låg självkänsla riskerar att inte våga prioritera och lita på sina medarbetare utan önskar framhäva sig själv och detaljstyra vilket är negativt för det goda ledarskapet och medarbetarskapet.

Vi ställde frågan till Anette om hon kunde sammanfatta vad det goda ledarskapet innebär enligt hennes uppfattning och fick följande svar:

  • Att stärka den inre konditionen, dvs att stärka sin självkänsla. Det finns en klar fara med ledare som har låg självkänsla. Öva på att träna på att hantera stressnivån, gärna via 10 minuters mental träning, meditation eller mindfulness dagligen. Stress innebär att hjärnan presterar sämre, vi tappar perspektiv och blir mindre logisk. Kan vi hantera stressnivån så blir vi klokare och får en mer hälsosam självdistans!
  • Utveckla den kommunikativa förmågan – träna på att ge och få feedback. Kommunikation är inte vad jag säger utan vad mottagaren uppfattar! Att kommunicera på rätt (tydligt) sätt och att ha en lyhördhet och förståelse för vilka personligheter jag arbetar med är grundläggande för en bra kommunikation.
  • Självledarskap – att leda sig själv, att vara modig och att gå utanför sin komfortzon för att utveckla sig själv och sitt företag. Utveckla ett mod och trygghet i sitt ledarskap.

Hur använder du mätningar idag Anette för att utföra ditt arbete? Mätningar är ett viktigt verktyg i mitt arbete. Jag ser tre tydliga områden där mätningar spelar en viktig roll.

  1. För mig som konsult och uppdragstagare är det avgörande att kunna mäta nuläget för att veta hur jag ska forma mitt uppdrag och få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det blir en förstudie. Efter genomfört uppdrag är det även viktigt för mig att få bekräftelse/feedback på effekten av insatsen och vad som ev. finns kvar att arbeta med.
  2. För uppdragsgivaren är det värdefullt att se effekten av ett genomfört uppdrag. Att utveckla ”mänsklig mjukvara” är inte lika enkelt som att installera en ny kopiator på jobbet som direkt ger och visar effekt. Genom att mäta före och efter ser uppdragsgivaren effekten och kan även räkna ut ROI för uppdraget.
  3. För medarbetarna ger mätningarna, inför en insats, en möjlighet att påverka, som ett styrmedel till arbetsgivaren. Efter insatsen ger förhoppningsvis en mätning en bekräftelse att saker sker och förbättras vilket ger en bonuseffekt i processen.

Mätningar är en naturlig del i jobbet för att få en bas och för att få valid data att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Att ta fram ett nuläge och att förstå uppdragsgivarens behov är centralt för att kunna utföra mitt arbete på bästa sättet säger Anette.

Vi vill varmt tacka Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping för en spännande intervju i två delar om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver!

Läs del 1 av intervjun här >>

Besök gärna: Vägsjäl.se


Senaste kommentarer