Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

GDPR, SMS och användarvänlighet i vår senaste release!

Publicerad

Varje månad släpper vi en ny release i Webropol 3.0. Vi intervjuar här vår IT-ansvarige Hampus om nyheter i Webropol och varför det är en fördel för våra användare. Denna gången handlar det om bland annat GDPR, SMS, mailmallar och användarvänlighet.

 

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

I månadens release har vi fortsatt att släppa på bra funktioner som tidigare funnits i 2.0 men saknats i 3.0. Bland annat är det nu möjligt att kunna skicka påminnelser till respondenter som får utskick via SMS. En annan nyhet i den här releasen är att det nu även är möjligt att skapa och hantera dina mailmallar direkt från 3.0. Självklart har vi även fokuserat på att fixa en hel del buggar och annat som ska underlätta för våra kunder.

På utvecklingsfronten i övrig så jobbar vi nu även mycket för att förbereda oss inför GDPR. Vi jobbar på en hel del nya och rent av nödvändiga funktioner för att våra användare verkligen ska känna sig trygga med att kunna använda Webropol och vara fullt GDPR-compliant med vårt system. Mer info om detta kommer löpande under våren!

 

Varför har vi prioriterat dessa punkter som nyheter i Webropol?

Vi vill fortsätta att utveckla 3.0 och göra den till en ännu bättre version av Webropol. Vi försöker hela tiden vara lyhörda mot våra kunder och förstå vilka funktioner de efterfrågar i systemet. Oavsett om det är helt nya, men kanske framförallt funktioner som finns i 2.0 som ännu inte ”migrerats” till 3.0. Målet med detta är självklart att alla våra användare så snart som möjligt ska kunna flytta över allt sitt arbete till vår 3.0 version

 

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

De nya funktionerna i denna releasen kommer göra det enklare för användare att växla över helt till 3.0. Exempelvis att funktionen för att hantera mailmallar nu även finns direkt i 3.0 tror jag kommer spara mycket tid och förhoppningsvis göra det dagliga arbete i Webropol lite smidigare för våra användare.

 

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Som jag tidigare nämnde så hoppas vi att det innebär att våra användare succesivt mer och mer växlar till att enbart använda vår 3.0 version. Det är en betydligt mycket fräschare version av Webropol och jag är övertygad om att våra användare kommer att uppleva en klar förbättring när dom kan flytta sitt användande helt till 3.0.

Ladda ner Whitepapers om enkäter online för att lära dig mer om genomförandet av undersökningar

 

Tack Hampus för dina svar och information om månadens nyheter i Webropol!

Är du intresserad av våra enkät- och analysverktyg? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.


Minska ert administrativa arbete med automatiserade processer

Publicerad

Ibland kan det vara skönt när saker sköter sig på egen hand, speciellt om man arbetar i många olika system. Vi frågade Hampus Holmström, IT-projektledare på Webropol hur man kan minska på det administrativa arbetet med automatiserade processer.

Vad arbetar du med på webropol?

Jag arbetar som IT-projektledare. Det innebär bland annat att jag hjälper kunder med deras integrationsprojekt mot Webropol, kravanalys/kravställning för nya funktioner/förbättringar och inte minst med att se till att vi på Webropol är GDPR-compliant till den 25e Maj nästa år.

Vad betyder egentligen integration inom IT?

Integration kan oftast ses som något svårt och skrämmande när man hör ordet. Integration kan innebära olika saker för olika personer, men om vi pratar integration i kontexten Webropol så innebär det framförallt en automatisering. Det är ett sätt för våra kunder att automatiskt kunna skyffla data mellan sitt eget system och Webropol. De vanligaste användarfallen innebär automatiskt tilläggning av respondenter på enkät, automatiska utskick som triggas av en specifik händelse i kundens system och att ”förpopulera” vissa frågor med bakgrundsinformation om respondenterna.

Vilka är fördelarna med automatiserade processer?

Fördelarna är många men för att nämna några: Tidseffektivt! Du behöver inte längre ta ut en lång lista med alla respondenter du vill lägga till på en enkät, logga in i Webropols enkätverktyg och därefter lägga till respondenterna manuellt. Respondenterna kan automatiskt skickas över till rätt enkät i verktyget och sedan sker ett automatiskt enkätutskick. Detta sparar tid för många av våra kunder. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, om en viss regel uppfylls i exempelvis kundens CRM-system kan respondenten per automatik läggas till på enkäten och få ett mail utan att du som användare behöver logga in i enkätverktyget.

Möjligheten att analysera på fler ställen! Kanske ni känner att ni vill ha möjlighet att analysera er data i ert befintliga system och inte bara i Webropols rapportverktyg? Med en integration kan ni enkelt hämta över all insamlad data till ert befintliga system. Det erbjuder möjlighet att både analysera datan i Webropols rapportverktyg samt om ni har andra befintliga rapporter ni önskar använda.

Vad kan man automatisera?

Man kan automatisera det mesta. Det vanligaste efterfrågade flödet är att addera respondenterna > förpopulera vissa frågor med information knutet till respondenterna > skicka ut mail med undersökningslänk.

Vad bör man tänka på innan man kör igång?

Att bygga en integration mot Webropol är inget självändamål i sig. Fundera på vad ni vill ha ut av integrationen. Det är egentligen en ganska enkel frågeställning man kan utgå ifrån om man funderar på att bygga en integration med automatiserade processer i Webropol:

 • Vad vill vi automatisera?
 • Vilken data vill vi skicka till Webropol?
 • Vilken data vill vi hämta tillbaka till vårt eget system?

Är det svårt?

Att bygga en integration låter kanske svårare än vad det är. Det man behöver veta är att Webropol inte bygger själva integrationen åt dig som kund. Ni ansvarar själva för att göra modifieringarna i ert system som krävs för att koppla er mot Webropols API. Webropol erbjuder ett SOAP API, självklart konsulterar vi och guidar er igenom vårt API och tillgängliga metoder. Vi kan också hjälpa er i processen kring hur ni kan lösa era olika användarfall och önskemål med hjälp av vårt API.

Vilka integrationer har du arbetat med sista tiden och vad har varit målet med dessa från kundens sida?

Jag har haft en del olika integrationer att arbeta med den senaste tiden. Målen med dessa har varit ungefär som jag beskrivit tidigare: att minska det administrativa arbetet för användarna i Webropol. Genom att automatiskt kunna överföra datan som redan finns in kundernas andra system till Webropol så kan våra kunder minska tiden det tar från idé till utskick. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna, och att någon som ska få en inbjudan eller att en enkät glöms bort i processen.

Vad vill du fråga befintliga Webropolkunder om automatiseringsbehov i deras arbete?

Skickar ni ofta ut undersökningar eller inbjudningar och tycker det är krångligt och tidsödande att dra ut listor över respondenter? Vill ni enkelt kunna fylla på med bakgrundsinformation om era respondenter som ni redan har tillgängligt i exempelvis ert CRM-system? Vill ni enkelt och med automatiserade processer kunna överföra insamlad data från Webropol till era andra system? Kontakta oss då gärna för att få veta mer!


Bli en kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

Publicerad

Från förvaltningsorienterad till kundorienterad kommun med ServiceDiagnosen!

 

Allt fler av Sveriges kommuner går från en förvaltningsorienterad kultur till en mer kundorienterad kultur. Detta syns när man studerar den så kallade Insiktsundersökningen som har genomförts någon gång av 234 av landets kommuner. Undersökningen är en kundundersökning till företagare som haft ett ärende hos kommunen. År 2005 genomfördes undersökningen endast av Stockholm Business Alliance (SBA) kommuner men successivt har allt fler anslutit sig. Från 2010 har SKL anslutit sig och medverkar som samordnare och mer än hälften av landets kommuner genomför den regelbundet. Hela 56 kommuner genomför den konsekvent löpande bland sina företagskunder. Betygen i form av ett Nöjd Kund Index (NKI) har långsamt ökat bland de deltagande kommunerna. Hur kan ServiceDiagnosen hjälpa till i förbättringsarbetet?

”ServiceDiagnosen var en del i ett större arbete som Hallgren & Löwenbergs bidrog till. Enkäten, analysen och den process som de var en del av bidrog till att vi utifrån fakta kunde ta ytterligare steg för att nå våra högt ställda mål.”

Mats Rosén, näringlivschef i Kävlinge, årets Kvalitetskommun 2015, 7:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, NKI 73 i SKLs Insiktsundersökning.

 

ServiceDiagnosen – grunden för en kundorienterad kommun.

Fler och fler kommuner upptäcker att kundorienteringen inte är enkel i beslut kopplade till myndighetsutövning och när tjänsten innebär beslut som är avvägningar mellan intressen. I praktiken innebär en kundorientering att förbättra kundupplevelsen i mötet mellan företag och kommun och det ställer stora krav på hela organisationen.

Det är tydligt när man har arbetat med att stödja kommuner med en ökad kundorientering att begrepp och metoder från privat sektor inte fungerar hur smidigt som helst. Serviceupplevelsen i kommuner kräver mer av kommunikation och information, medarbetare, organisation, kultur, system och rutiner.

Hela organisationen måste vara trimmad och spela som ett lag för att kontakten med kommunen ska ge en god serviceupplevelse.

Det är för att möta dessa behov som vi har utformat våra verktyg ServiceDiagnos och Öka din Insikt. Med dessa hjälpmedel får ni grepp om och faktaunderlag för att utveckla organisation och medarbetare. Underlagen kan mycket väl kopplas till era kundundersökningar och speciellt till Insiktsundersökningen. På så sätt får ni en mer komplett bild av vad som måste göras för att få en effektivare organisation och en bättre serviceupplevelse till era kunder.

En bättre service till företagskunder är också en viktig och nödvändig del för att få ett bättre företagsklimat och därmed en möjlighet att klättra i svenskt Näringslivs årliga ranking.

Vi planerar nu att genomföra 2 seminarier där vi berättar om vad du måste göra för att förbättra serviceupplevelsen till företag och därmed ha möjlighet att klättra i rankingen.

Håll utkik efter en inbjudan till ett seminarium i Malmö den 6 mars och ett i Linköping den 7 mars.

Varmt välkomna!

 

Servicediagnosen utförs av Hallgren & Löwenbergs AB i samarbete med Webropol Sverige AB

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive företag i samarbetet.

Ladda ner informationsblad här

 

Webropol


Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 2 av 2)

Publicerad

Del 2 av 2

Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

Finns det en skillnad mellan begreppen självförtroende och självkänsla? ”Absolut” enligt Anette. Självförtroende bygger på trygghet i prestation emedan självkänsla bygger på att jag duger som jag är och är värdefull även om prestationen i en situation skulle upplevas vara lägre. Bara för att du presterar bra så finns det enligt Anette ingen koppling till att du skulle vara en lyckligare människa. Snarare kan det vara så att om prestationen är det viktiga och centrala för individen så kan det faktiskt påvisa en lägre självkänsla! Givetvis är det alltid lättare att visa upp bra resultat vilket gör att man mår bra inombords. Men att testa sig på motsatsen, dvs vid en sämre prestation, och att reflektera och fundera över konsekvenserna på egenvärdet och självkänslan kan vara en oerhört nyttig övning för att utvecklas.

Balansen mellan gott självförtroende och god självkänsla ger självtillit, förmågan att förlita mig till min egen förmåga. Även om jag gör bort mig så påverkas inte min självkänsla utan jag väljer att lära mig av mina misstag.

De bästa ledarna är de men god självkänsla, att våga prioritera medarbetarna framför sig själv. Richard Branson i Virgin Group, är enligt Anette ett bra exempel på ledare med god självkänsla. Prioriterar jag mina medarbetare så kommer de att hantera mina kunder på bästa sätt. En ledare med låg självkänsla riskerar att inte våga prioritera och lita på sina medarbetare utan önskar framhäva sig själv och detaljstyra vilket är negativt för det goda ledarskapet och medarbetarskapet.

Vi ställde frågan till Anette om hon kunde sammanfatta vad det goda ledarskapet innebär enligt hennes uppfattning och fick följande svar:

 • Att stärka den inre konditionen, dvs att stärka sin självkänsla. Det finns en klar fara med ledare som har låg självkänsla. Öva på att träna på att hantera stressnivån, gärna via 10 minuters mental träning, meditation eller mindfulness dagligen. Stress innebär att hjärnan presterar sämre, vi tappar perspektiv och blir mindre logisk. Kan vi hantera stressnivån så blir vi klokare och får en mer hälsosam självdistans!
 • Utveckla den kommunikativa förmågan – träna på att ge och få feedback. Kommunikation är inte vad jag säger utan vad mottagaren uppfattar! Att kommunicera på rätt (tydligt) sätt och att ha en lyhördhet och förståelse för vilka personligheter jag arbetar med är grundläggande för en bra kommunikation.
 • Självledarskap – att leda sig själv, att vara modig och att gå utanför sin komfortzon för att utveckla sig själv och sitt företag. Utveckla ett mod och trygghet i sitt ledarskap.

Hur använder du mätningar idag Anette för att utföra ditt arbete? Mätningar är ett viktigt verktyg i mitt arbete. Jag ser tre tydliga områden där mätningar spelar en viktig roll.

 1. För mig som konsult och uppdragstagare är det avgörande att kunna mäta nuläget för att veta hur jag ska forma mitt uppdrag och få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det blir en förstudie. Efter genomfört uppdrag är det även viktigt för mig att få bekräftelse/feedback på effekten av insatsen och vad som ev. finns kvar att arbeta med.
 2. För uppdragsgivaren är det värdefullt att se effekten av ett genomfört uppdrag. Att utveckla ”mänsklig mjukvara” är inte lika enkelt som att installera en ny kopiator på jobbet som direkt ger och visar effekt. Genom att mäta före och efter ser uppdragsgivaren effekten och kan även räkna ut ROI för uppdraget.
 3. För medarbetarna ger mätningarna, inför en insats, en möjlighet att påverka, som ett styrmedel till arbetsgivaren. Efter insatsen ger förhoppningsvis en mätning en bekräftelse att saker sker och förbättras vilket ger en bonuseffekt i processen.

Mätningar är en naturlig del i jobbet för att få en bas och för att få valid data att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Att ta fram ett nuläge och att förstå uppdragsgivarens behov är centralt för att kunna utföra mitt arbete på bästa sättet säger Anette.

Vi vill varmt tacka Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping för en spännande intervju i två delar om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver!

Läs del 1 av intervjun här >>

Besök gärna: Vägsjäl.se


Vi söker dig som är projektledare/analytiker!

Publicerad

Webropol växer – nu söker vi en analytiker/projektledare till vår analysavdelning!

Har du kunden i fokus och ser en stolthet i att alltid leverera produkter av god kvalitet? Då är det dig vi söker till vår analytiker/projektledartjänst. Webropol är ett företag där du som medarbetare har stor chans att påverka både företaget och din egen arbetssituation.

Din roll

Webropols analysavdelning genomför en mängd olika enkätundersökningar. Tillsammans med kunden utgår vi från det underlag som finns att tillgå och utformar projektet efter kundens önskemål och syfte.

Du kommer att finnas med i olika delar av våra kunders projekt. I många fall håller du i hela projektet och är då med från frågeformulering till presentation av resultat hos kunden. Lika vanligt är att du kommer att hjälpa kunden att göra analyser på det material som de har samlat in, kvalitetssäkra en enkät eller vara med och skapa enkätfrågor för en undersökning. Projekten varierar i storlek och du kommer både att leda och utföra en mängd olika projekt samtidigt.

Din profil

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom statistik, HR, marknadsföring eller motsvarande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med enkätundersökningar eller dataanalys.

Du behöver ha god vana av att jobba i Microsoft Office, framför allt i Excel. Kunskaper i och erfarenhet av VBA och webbprogrammering i HTML är meriterande. Det är viktigt att du har förmågan att kunna presentera resultat på ett lättförståeligt sätt för kunden, både i bild och text.

Hos oss trivs du bäst om du är självgående, strukturerad, flexibel och noggrann. I ditt arbete ingår såväl kundkontakt som internt samarbete så god kommunikationsförmåga är en förutsättning. Du är en lagspelare med ett starkt driv att genomföra projekt på bästa möjliga sätt och har en mycket god analytisk förmåga och kan se övergripande samband. Att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav

Vilka är vi?

På Webropol är varje medarbetare viktig och tillsammans skapar vi en positiv atmosfär och nöjda kunder. Vårt fina kontor ligger centralt placerat i Linköping och medför bland annat möjlighet för lunchträning och fika på takterrassen. Energi, framåtanda och lyhördhet är viktiga byggstenar i vår kultur och vi vill att du som medarbetare kan kombinera arbete och fritid på ett bra sätt. Hos oss är du som medarbetare med och planerar dina dagar och frihet under ansvar tillämpas.

På Webropols analysavdelning arbetar projektledare och analytiker. Vi har stor kunskap om och erfarenhet av undersökande statistik, vikten av rätt urval och metodfrågor, frågekonstruktion samt analys av statistiska undersökningar. Medarbetarna på Analysavdelningen har utbildning och gedigen erfarenhet inom olika områden såsom, HR, statistik och ekonomi. Bredden av kompetens gör att vi arbetar med olika typer av undersökningar, till exempel medarbetarundersökningar, kundundersökningar och utvärderingar. Vi genomför många olika typer av undersökningar varje år och är vana att arbeta både i stora och små projekt inom skiftande branscher.

Vid datainsamling och analys använder vi vårt eget enkätverktyg. Webropol 3.0 är en internetlösning för att genomföra undersökningar, bearbeta feedback, samla in och rapportera data. I Sverige har företaget funnits sedan 2005 och vårt svenska huvudkontor finns i Linköping.

Placeringsort
Linköping

Varaktighet/arbetstid
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Ansökan
Du söker tjänsten genom att registrera kontaktuppgifter och bifoga CV och personligt brev här: GÅ TILL ANSÖKAN

Eventuella frågor om tjänsten besvaras via mail av Josefin Linebäck: josefin.lineback@webropol.se

Sista ansökningsdag för tjänsten är 2018-01-24. Sök redan idag, urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan redan idag!


Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet (del 1 av 2)

Publicerad

Del 1 av 2

Vi har samtalat med Anette Östlin på VägSjäl i Norrköping om sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet samt skillnaden mellan självförtroende och självkänsla och hur det påverkar verksamheten. Anette Östlin är mental tränare och ledarskapscoach och arbetar via sitt företag VägSjäl med utvecklingsprogram för företag som vill öka arbetsglädjen, effektiviteten och lönsamheten.

Ledarskapet är avgörande för att företaget ska fungera men vi får aldrig glömma bort att det finns ett medarbetaransvar och medarbetarskap som också behöver belysas säger Anette Östlin på VägSjäl. De företag och organisationer som arbetar med att ge rätt förutsättningar till medarbetarna för att utvecklas och trivas på sin arbetsplats bör också kunna ställa krav på ett gott medarbetarskap från medarbetarna. Vi har alla ett ansvar som individer i företaget att själva utveckla medarbetarskapet och vår inre styrka som medarbetare. Vi lever idag i ett samhälle med snabba förändringar vilket är en skillnad mot hur samhället och företagen fungerade tidigare då förändringscykler var betydligt längre och inte lika snabba. Vi har idag ett ansvar som individ att finna ett förhållningssätt att vänja oss vid att leva och jobba med snabba förändringar och förbättringar. Samtidigt så kan dessa ökande krav och förväntningar medföra avigsidor som måste hanteras noga och varsamt. Vi upplever idag i samhället en ökande stress med sjukskrivningar och psykisk ohälsa som följd. Ökade krav på individen ställer krav på ett gott ledarskap!

Det börjar med ledarskapet

Kan man skilja på ledarskapet och medarbetarskapet? ”Nej”, säger Anette. Ledarskapet och medarbetarskapet är tätt sammankopplade och kräver ansvar men för att kunna utöva ett gott medarbetarskap krävs att man börjar med ett gott ledarskap. Grunden i ledarskapet ligger i förmågan att inkludera medarbetaren. Begreppet ”Kasam” (Känslan av Sammanhang) nämns ibland vilket innebär att kunna skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket ledarskapet bör ge förutsättningar för.

Varningstecken på att något inte står rätt till i en organisation kan vara att det uppkommer skvaller, ett upplevt oengagemang bland personalen, en lägre produktivitet och en ökande sjukfrånvaro. Då är det mycket viktigt att man som ledare tar detta på största allvar och agerar med snabbhet! Genom att göra snabba mätningar av temperaturen i företaget (ex eNPS och MMI via Webropols WOTT-plattor) kan man snabbt fånga upp strömningar och tendenser bland personalen som känner sig sedd och uppmärksammad. Att känna sig sedd och uppmärksammad leder ofta till ett större engagemang och ett förhoppningsvis ett ökat välmående för både den enskilde och gruppen som helhet.

Har ledarskapet blivit bättre eller sämre över tid? Givetvis finns det inget entydigt svar på detta då det varierar mycket men forskning visar tyvärr att det fortfarande finns problem – många upplever att man inte hinner med sig själv, vare sig man är ledare eller medarbetare. Viljan att kunna ge förutsättningar för det goda medarbetarskapet och ledarskapet finns definitivt men problemet är tiden och hur prioriteringar sker. Anette Östlin anser dock att ett paradigmskifte är på gång och att det kommer att bli en prioriterad fråga framöver. De företag som kan påvisa en lönsamhetsaspekt i det goda ledarskapet och medarbetarskapet kommer att ha större möjligheter att utvecklas mer positivt än andra företag. Anette menar också att det kan handla om en generationsfråga där äldre chefer och ledare är präglade av sina tidigare erfarenheter om hur ledarskapet bör bedrivas och där mjuka värden såsom stress och välmående hanteras annorlunda och inte alltid får fullt fokus. Yngre chefer har i många fall ett annat synsätt och större förmåga att anpassa sig till de nya behov som finns idag och är mer förberedda att lyfta frågor om stress, välmående och vikten av gott ledarskap och medarbetarskap.

Medarbetarens välmående

Motivation är en av grundstenarna för att få ett företag att fungera väl. Nöjdhet och motivation är dock inte samma sak. Bara för att du har ett glatt gäng på företaget och mår bra innebär inte detta att du som medarbetare är motiverad att utföra arbetsuppgiften på bästa sätt och är villig att rekommendera företaget till andra. Detta innebär att fler och fler företag övergår från mätetalet NMI (Nöjd medarbetarindex) till MMI (Motiverad medarbetarindex).

Vad är då främsta orsaken till stress och oro? Är det att ha för mycket att göra eller beror det på ledarskapet? Orsaken ligger enligt Anette Östlin inte i att vi har mycket att göra! Vi har alla ofta mycket att göra men det är inte grundorsaken till stress. Det finns ingen självklar koppling mellan just mycket att göra och stress. Stress är en upplevelse. Två olika individer med lika mycket att göra kan uppleva och känna stress på helt olika sätt. Varför uppstår då stress? Enligt Anette Östlin beror det bland annat på en kombination av upplevd otydlighet i kommunikation och ledarskap samt en låg inre kondition som kan likställas med låg självkänsla – en god självkänsla innebär en lägre risk för utbrändhet.

Du har precis läst del ett (1) av ”Sambandet mellan det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet” en intervju med Anette Östlin från Vägsjäl. Nästa vecka publicerar vi fortsättningen av intervjun.

Besök gärna: Vägsjäl.se


November månads release gör det ännu enklare att arbeta i Webropol

Publicerad

Vi vill ständigt förbättra oss och varje månad uppdaterar vi vår produkt, gamla funktioner uppdateras och nya funktioner tillkommer. Vi har frågat Webropols IT projektledare Hampus Holmström om månadens release och vad den innebär för dig som kund.

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

Fortsatta förbättringar på vår existerande produkt och sättet vi arbetar på för att säkerställa hög kvalité på våra nya releaser och våra produkter.

Varför har vi prioriterat dessa punkter?

För att vi så snabbt och på ett så bra sätt som möjligt ska kunna förbättra våra produkter och moduler och för att säkerställa att dem hela tiden uppfyller våra och våra användares höga krav på funktionalitet och pålitlighet.

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

Några nya funktioner som tillkommit i 3.0 är bland annat möjlighet att kunna skapa eller kopiera en existerande enkät från biblioteket, att kunna navigera till alla sidor i enkäten i förhandsvisningsläget samt möjlighet att kunna välja olika typsnitt, teckenstorlekar och färger i rapporteringen. Logotyper i enkäten skalas och anpassas nu automatiskt även på mobila enheter så att designen fungerar på alla olika plattformar som respondenterna kan tänkas svara via.

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Detta innebär förbättrade möjligheter att kunna anpassa och förhandsgranska både enkäter och rapporterna för våra användare. Möjligheterna att kunna anpassa och designa rapporter för att på ett så tydligt och effektivt sätt som möjligt kunna presentera resultatet av en mätning är förstås en viktig punkt.

Nyheter i 3.0 – November release

 • Enklare navigering när du förhandsgranskar din enkät
 • Ställ in typsnitt, teckenstorlek och färg för hela rapporten.
 • Spara din enkät som mall i biblioteket.
 • Mobilvänlig logotyp i enkät, anpassar sig till mindre skärmar.
 • Redigera användarprofil och lösenord.

#Metoo – en väckarklocka för arbetsmiljöarbetet

Publicerad

Det är nog ingen som missat kampanjen #Metoo som florerat i medierapporteringen och sociala medier den senaste tiden. Kvinnor världen över delar med sig av sina berättelser om sexuella trakasserier tillsammans med hashtagen #Metoo. En mycket viktig kampanj som belyser hur allvarlig situationen är.

I Sverige pekas flera stora mediebolags medarbetare ut för att ha gjort sig skyldiga till trakasserier och övergrepp. Detta har lett till att mediebolagen påbörjar internutredningar mot de utpekade medarbetarna. Många av de fall som visats i media kring sexuella trakasserier har handlat om situationer i arbetslivet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tog upp i sitt tal på årets Arbetsmiljöriksdag den 27 oktober hur upprörd hon är över chefers agerande, som förbisett de problem som kommit fram. Hon poängterar att det alltid är chefens ansvar att sexuella trakasserier inte förekommer på en arbetsplats och om det gör det ska det stoppas omedelbart.

Hon uppmanar alla till att använda #Metoo-kampanjen som en väckarklocka till att förnya arbetsmiljöarbetet när det gäller trakasserier och kränkande särbehandling.

– Det är när jag vet att jag delar erfarenhet med andra som jag vågar berätta och det är då det faktiskt går att förändra.

Så identifierar du problemet på arbetsplatsen

I mars 2016 kom nya föreskrifter i en så kallad AFs från arbetsmiljöverket. Där står det om företags skyldigheter till förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är ett ämne som intresserar oss mycket och vi på Webropol gjorde under början av 2017 en egen undersökning för att kartlägga kännedomen om denna AFS hos personalchefer i Östergötland. Läs mer om projektet här.

Hur får man då reda på om det förekommer sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Det har ju visat sig att det finns ett stort mörkertal som nu kommer upp till ytan. I Webropols medarbetarenkät OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljö index) finns färdiga frågor om trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Dessa frågor baserar sig bland annat på ovan nämnda AFS och täcker in de områden som Arbetsmiljöverket rekommenderar. Resultatet av undersökningen ger er möjlighet att identifiera om problemet förekommer på er arbetsplats och i så fall ett tillfälle att stoppa det.


Att planera och genomföra ett event med Webropol!

Publicerad

Webropol är som bekant ett heltäckande enkätverktyg för skapande, utskick och insamling, rapportering och analys. Många av våra kunder arbetar med dessa funktioner för medarbetarundersökning, kundundersökning, marknadsundersökning med mera. Den modul i vår molntjänst som dock används mest frekvent är vår eventmodul! Där i kan du planera och genomföra ett event; skapa anmälningsformulär, skicka inbjudningar samt hantera uppföljning och utvärderingsenkäter. Vi på Webropol använder såklart själva Event-modulen till inbjudningar av olika slag.

För att exemplifiera så följer här en beskrivning på hur våra system stöttar arbetet med våra välbesökta seminarier och after works!

1. Planeringsfasen

Vi bestämmer tema på AW/seminariet. Oftast ligger en plan 1 år framåt som vi justerar vid behov. Vi pratar med lämplig föreläsare och kommer överens om ämne och fokus. Vi väljer tema utifrån vad vi själva är intresserade av samt vad vi tror att våra besökare kan ha nytta av. Efter varje event skickar vi alltid en utvärderingsenkät till våra besökare och i planeringsfasen använder vi den feedback vi fått till att göra små justeringar i ex längd på föreläsning, tid för eventet osv.

2. Inbjudningsfasen

Här använder vi vår egen eventmodul Webropol-Events! Vi beskriver ämnet på föreläsningen i den inbjudan vi skapar i modulen och skickar sedan ut den 2-3 veckor före eventets datum. I denna fas lägger vi också in två automatiska påminnelser som går ut till de inbjudna två veckor före eventet och en vecka före eventet. Normal fördelning av anmälningar brukar vara ca 60 % på första utskicket och 40 % på andra utskicket (påminnelsen). I anmälan kan man ange eventuella allergier och annan information som kan vara bra för oss att känna till.  Ett bekräftelsemail skickas till den som anmäler sig för tydlighetens skull.

 

planera och genomföra ett event

3. Utförandefasen

På själva eventet har vi då tillgång till en detaljerad inbjudningslista så att vi vet vilka personer som besöker oss. På plats på eventet ställer vi även alltid fram en av våra ”Wott-plattor” för att på plats mäta våra besökares nöjdhet eller för att svara på en tävlingsfråga eller liknande. På detta sätt får vi i realtid info om hur besökarna upplever vårt arrangemang. Vid ett längre event som sträcker sig över flera dagar eller en månad kan denna feedback även hämtas in via en regelrätt webbenkät som till exempel Vallastaden valde att göra under sitt bo-expo.

4. Utvärderingsfasen

Samma kväll som besökarna går hem från eventet dimper en utvärderingsenkät ner i deras e-post. Den är schemalagd i vårt system och är ofta en del som vi hör att företag missar. Man är nöjd och glad över att ha genomfört ett lyckat event men missar att ta in feedback från alla besökare. Detta är för oss en av de viktigaste delarna för utan denna information är det svårt att justera och förbättra besökarnas upplevelse av våra tillställningar.

Varför gör vi då allt detta? Jo därför att vi vill bjuda våra kunder, vänner och partners på aktuell kunskap inom olika spännande områden och få en möjlighet att träffa dem under avslappnade former där fokus är på kunskapsspridning och diskussion, snarare än att komma med offerter och affärsförslag.

Vi är lyckligt lottade som har ett system som förenklar hela den processen och gör det enkelt och mätbart att planera och genomföra ett event på ett professionellt sätt. Välkommen att prova på vår eventmodul och enkätsystem även du! Kontakta oss gärna för en kostnadsfri demo och/eller provperiod. Du kommer inte ångra dig!

Ladda ner vår guide: Hantering av evenemang >>


Strukturerat och responsivt i oktober månads release

Publicerad

Vi vill ständigt förbättra oss och varje månad uppdaterar vi vår produkt, gamla funktioner uppdateras och nya funktioner tillkommer. Vi har frågat Webropols IT projektledare Hampus Holmström om månadens release och vad den innebär för dig som kund.

Hej Hampus, vad har fokus varit i utvecklingen inför månadens release?

Denna månadens release fokuserar främst på många förbättringar av existerande funktioner i Webropols enkätverktyg 3.0 men även några nya smidiga funktioner har tillkommit.

Varför har vi prioriterat dessa punkter?

Det är viktigt att kontinuerligt förbättra den existerande produkten och göra den så bra som möjligt. Prioriteringar har varit att finslipa och förbättra produkten för att göra den ännu bättre och smidigare att använda.

Vilka är de största skillnaderna med dessa nya funktioner och i vilka lägen/när i undersökningsprocessen har de störst påverkan?

En ny funktion i 3.0 som jag personligen tycker är väldigt smidig är att man nu under förhandsgranskning även kan välja att se hur formatet kommer se ut för respondenter som besvarar enkäten via surfplatta eller mobil. Ytterligare en bra funktion i 3.0 som tillkommit är att man nu kan skapa mappar i sitt fråge – och undersökningsbibliotek. Det underlättar för användare att ha bättre struktur och kategorisering i sina bibliotek.

Vad innebär detta för våra användare rent praktiskt?

Det innebär att våra användare får en mer komplett produkt med nya funktioner som underlättar det administrativa arbetet i Webropol med att exempelvis kategorisera frågor och undersökningar i egna mappstrukturer. Användarna har i större utsträckning möjlighet att kvalitetsgranska hur undersökningar kommer se ut på andra plattformar än en dator.

Främst hoppas vi att användarna ska känna att kvalitén på produkten Webropol kontinuerligt förbättras vilket är något som vi hela tiden strävar efter!


Senaste kommentarer