Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Case – Qurioso

Kundcase

Konsultföretag använder Webropols verktyg för undersökning och analys
Konsultföretaget Qurioso har sitt säte i Sverige och man tillhandahåller tjänster för insiktshantering för att på så sätt ge kunderna stöd i utvecklingen av deras livsviktiga strategiska planering på kort och lång sikt. Qurioso, som betyder ”nyfiken”, grundades 2012 av marknadsanalytikern Charlotte Dickens. Charlotte har en gedigen bakgrund inom den internationell pappersindustrin, och hon har innehaft flera olika roller inom marknadsföring, försäljning och analys.

Qurioso genomför avancerade undersöknings- och konsultprojekt
Med hjälp av Webropol har Qurioso framgångsrikt levererat ett stort antal projekt inklusive, men inte begränsat till, 360-utvärderingar (personal, lojalitet, service, varumärke, företagskultur etc.), kartläggning och segmentering, analys av målmarknader, uppföljning av kund- och personalnöjdhet, uppföljning av medvetenhet, intressentundersökningar, profiler, helt personanpassade strategiska undersökningar, tjänster för att hitta trender och mycket annat. ”Något som är otroligt viktigt är att fastställa hur undersökningsresultaten används i praktiken. Våra kunder kan lösa problem förknippade med målmarknadsföring och produktpositionering, att identifiera utvecklingsområden och förbättra ledningskompetensen, hur man ska driva fram innovation, skapa trender och känna igen säljstrategier som fungerar.”Charlotte tillägger: ”Jag har hjälpt kunder att införa ändringar som bygger på resultaten eftersom Qurioso anser att man måste agera på vunna insikter.”

Webropol används för datainsamling och skräddarsydd analys och rapportering.
Charlotte har dubbla roller, både som ägare och marknadsanalytiker, vilket gör att hon kan arbeta med många aktiviteter, från affärsutveckling till projektledning. I många år har Webropol hjälpt henne på många sätt. Charlotte förklarar: ”Jag har använt Webropol av flera olika skäl. Från enkla webbaserade undersökningar som Qurioso skickat till respondenterna, till djupgående personliga intervjuprojekt där man rapporterar resultaten till kundens säljteam från diskussionsguiden. Jag använder också en rad rapporterings- och analysfunktioner beroende på kundens behov och uppdragets komplexitet.”

Det bästa med Webropol är tillförlitligheten och de många valmöjligheterna inom de områden som driver Quriosos affärer.
Startpunkten för varje beslutsprocess baseras i hög utsträckning på resultaten från undersökningen. Kunderna kan fatta väl underbyggda beslut som kan leda till en omstrukturering av dåligt fungerande servicecenter, ett ökat fokus på strategisk planering och relevanta trender, att välja rätt innovation, utforska specifika områden som kunderna tycker om och mycket annat. Quriosos kunder kan med förtroende fatta viktiga beslut och vara säkra på att projekten hanteras framgångsrikt, detta genom att använda ett ansett verktyg för insamling och analys av insikter.

När Charlotte får frågan om vilken som är Webrobols största fördel, svarar hon ”tillförlitlighet”. Hon fortsätter: ”Det bästa med Webropol som enkätverktyg är de många valmöjligheterna inom de områden som driver mina affärer, och det stöd jag får från support- och analysteamet är av högsta klass.”

Kom igång!