Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Audi stärker sin ställning som ett premiummärke med medarbetarenkäter och 360° ledarskapsutveckling

Kundcase

Audi stärker sin ställning som ett premiummärke genom att utveckla personalen

Med globalt erkända varumärken, t.ex. Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Bugatti, Lamborghini och Yamaha Marine, har Volkswagenkoncernen ett grundmurat rykte som en av de mest framgångsrika biltillverkarna i premium- och superbilsegmentet. Under förra verksamhetsåret levererade Volkswagenkoncernen totalt 9 728 250 bilar till kunder över hela världen.

– Vid Audi Belgien inser vi att vår personal är en förutsättning för framgång, säger Edouard de Meulemeester, ansvarig för Audi Projects, som har ansvar för strategiska projekt och personalutveckling. Han har dessutom varit ansvarig för lanseringen av den nya laddhybridbilen: Audi A3 Sportback Audi e-tron.

Förbättringar i ledningskompetens och teamarbete genom Webropols medarbetarenkät

– Genom att genomföra 360°-undersökningar uppifrån och ned och nedifrån och upp för hela ledningen, har vi kunnat mäta och fastställa förbättringsmål för både individer och team. Dessa undersökningsresultat har utgjort en grund för coachning och utveckling av ledningskompetens. Dessutom har vi kunnat mäta graden av förbättringar i ledningskompetens med Webropols medarbetarenkät, säger Edouard.

Det främsta premiummärket genom högkvalitativa kunderfarenheter
– Webropol har försett oss med ett enastående verktyg för ledarskapsutveckling och laganda i vår organisation. Vid Audi har vi använt Webropols medarbetarenkät i vårt återförsäljarnätverk för personalutveckling och 360°-undersökningar. 360°-undersökningarna är en betydelsefull del av vårt strategiska projekt Audi People Power som hjälper oss i vår målsättning att vara det främsta premiummärket.

Audis kunder kommer regelbundet i kontakt med personalen hos bilhandlarna, och kundernas uppfattning om kvalitet påverkas i hög utsträckning av det intryck de får av personalen. Audi strävar efter att öka entusiasmen bland kunderna. Den servicenivå som kunderna får från bilhandlarna är ofta en viktig faktor som påverkar kundens upplevelse i stort. Goda ledaregenskaper är en förutsättning för tillfredsställande kundservice. Med hjälp av resultaten från Webropols medarbetarenkät kan ledningen skapa ett positivt arbetsklimat och förbättra lagarbetet och medarbetarnas entusiasm.

”360°-undersökningar är en betydelsefull del av vårt strategiska projekt Audi People Power, vilket hjälper oss i vår målsättning att vara det främsta premiummärket.”

Edouard de Meulemeester, ansvarig för Audi Projects

medarbetarenkät

Enkla och kostnadseffektiva 360°-utvärderingar med Webropol
– Webropol har försett oss med ett enastående verktyg för att utveckla ledarskap och laganda i vår organisation. Vi kunde samla in omfattande 360°-utvärderingar från olika nivåer på ett enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt med Webropol. Vi hade oerhörd nytta av Webropols expertis när det gällde medarbetarundersökningar och 360°-projekt. Vi är också förtjusta i att inbjudningsmejlen, portalen och frågeformulären var helt i linje med varumärket med utseendet och känslan hos ”Audi People Power”, så respondenterna kunde uppleva Audis kvalitet visuellt, avslutar Edouard.

Kom igång!