Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Medarbetarundersökning

Användningsområden

Genomför en medarbetarundersökning för att möta dina medarbetares behov och förväntningar

En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din affärsverksamhet. Moderna affärsorganisationer inser betydelsen av att förbättra arbetsförhållanden. Med hjälp av en medarbetarundersökning får du veta hur du borde utveckla din organisation för att nå ännu bättre resultat.

Kontakta oss idag för mer information om medarbetarundersökningar!

Skapa er medarbetarundersökning med Webropol

Ingår i Licens

Lösningen är webbaserad, det vill säga att det kräver inga installationer hos er. Det finns inga begränsningar i antalet användare av verktyget. För att få tillgång till verktyget krävs endast en inloggning. Leverans av verktyget sker genom att ett konto i vårt system skapas för ert företag.

Enkätguider

Behåll försprånget med Webropol!

Medarbetarundersökningar är ett av de vanligaste undersökningsområdena bland våra mer än 50 000 användare. Du kan integrera Webropol i ditt HRM-system och samla in återkoppling från dina medarbetare med jämna mellanrum. Att proaktivt utföra undersökningar hjälper dig att agera – och reagera – innan det är för sent! Men Webropol kan också användas för andra ändamål, t.ex. anställnings- och avgångsintervjuer, e-tester av personalens kompetens eller inbjudningar till företagsevenemang. Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

”Genom att genomföra en medarbetarundersökning når företaget ut till alla medarbetare och ger dem ett forum där de kan framföra vad de tycker. Det gör undersökningen till ett av de viktigaste verktygen för återkoppling. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan investeringar i medarbetarnas utveckling och ett företags framgång. Genom att känna till vad medarbetarna tycker kan du förändra metoder och göra förändringar för att bibehålla och förbättra deras unika färdigheter och prestationer. ”

Josefin Linebäck,
Chef för analysavdelningen, Webropol

Kom igång!