Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Kvalitetsbedömning

Användningsområden

Gör kvalitet till din kultur

Kvalitet definierar alla produkter eller tjänster. Men vad är definitionen av kvalitet? Det hela handlar exempelvis om effektiviteten hos en tjänst eller funktionen och hållbarheten hos en produkt – men framförallt är det människors erfarenheter som mest av allt definierar kvalitet. Webropol erbjuder de verktyg du behöver för att ha koll på hur dina kunder, medarbetare – eller vem som helst – känner. Det ger dig möjlighet att bygga in kvalitetsmedvetande i ditt arbetssätt och att göra förbättringar till en naturlig del av det dagliga arbetet.

Kvalitetsbedömning på ett enkelt sätt

Med Webropol är frågor kring kvalitetsbedömning enkla att förbereda och skicka ut. Resultaten du får tillbaka sparas i Webropol, och kan enkelt sorteras, analyseras och jämföras. Att kontinuerligt samla in återkoppling från kunderna är en viktig del i att uppfylla ISO-standarderna. Men Webropols verktyg för kvalitetsbedömning ger dig också möjlighet att titta inåt och säkerställa att ditt företag är så bra som möjligt. Med e-tester kan du certifiera dina medarbetares kompetens. Medarbetarna kan i sin tur – och anonymt – utvärdera ledningen genom Webropol. Du kan också få de perfekta verktygen för utvärdering och uppföljning av processer och projekt.

Kom igång!