Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

Kursutvärderingar

Användningsområden

En bra lärare vet hur man lyssnar

Alla som håller i kurser eller lektioner vet att det är ovärderligt med återkoppling från deltagarna. Det är centralt att automatiskt kunna mäta, analysera och rapportera kvaliteten på kursen på ett effektivt sätt.

Många av Webropols kunder är organisationer som arbetar inom utbildnings- och undervisningssektorn. Universitet, skolor, college samt coach- och konsultföretag och utbildningsinstitut – alla använder Webropol som ett verktyg för förbättringar.

I Finland använder i stort sett alla universitet och tekniska högskolor vårt system för kursutvärdering, som har utvecklats tillsammans med finska utbildningsinstitut och universitet

Hantera kursutvärderingar på det smarta sättet

Att hantera kursutvärdering för hundratals eller till och med tusentals olika kurser och deras deltagare kan vara en svår uppgift. Inte bara att få det gjort utan att få det gjort på rätt sätt kan vara en riktig utmaning. När man arbetar med många kurser, deltagare och lärare går det att göra enorma besparingar i resurser genom att automatisera systemet för kursutvärdering. Vårt system ger dig möjlighet att samla in och hantera utvärderingen systematiskt och tillförlitligt.

I våra automatiserade system för kursutvärdering har vi lagt särskild tyngdpunkt på dessa viktiga aspekter:

  • Kontinuerlig och automatisk datainsamling och rapportering
  • Användbarhet
  • Respondenternas anonymitet

Vill du skapa en kursutvärdering till dina kurser eller lektioner? Kontakta oss!

Kom igång!