Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

En kundundersökning hjälper dig att förbättra kundupplevelsen och kundlojaliteten

Användningsområden

Visste du att kontinuerlig mätning av kundnöjdhet är det bästa sättet att förbättra kundupplevelsen?

Men hjälp av Webropols enkätverktyg når du dina kunder på ett effektivt och mångsidigt sätt. Dina kunder kan svara via smartphone, surfplatta eller dator.

Exempel på frågor i en kundundersökning

 • NPS (NPS-fråga är en bra kundnöjdhets- och kundlojalitetsindikator för kontinuerlig mätning).
 • Nöjd Kund Index (de viktigaste frågorna mäts i en skala från 0 till 100, såsom tillfredsställelse med en produkt eller tjänst, köpbenägenhet i framtiden, liksom rekommendation av produkten).
 • Glöm inte att ställa frågor om bakgrundsinformation. Detta gör det möjligt att jämföra olika grupper av kunder i rapportering och analys. Men Webropol kan du importera e-postlistor med bakgrundsinformation om dina kunder (såsom köphistorik, kundens årliga inköpsvolym, ålder och kontaktinformation).

Att nå dina kunder har aldrig varit enklare

 • Samla in svar via e-post, via er hemsida, SMS och QR-kod.
 • Med Webropol WOTT kan du mäta kundnöjdheten på plats.
 • Utforma kundundersökningens layout efter ditt företags grafiska profil.
 • Om du har konsumentkunder hjälper vi gärna till att nå ut till dem via en kundpanel.
 • Be om hjälp om det behövs från vår analysavdelning, kontakta oss i formuläret till höger!

Rapportering i realtid håller dig uppdaterad och sparar tid

 • Automatisk notifikation för särskilt missnöjda eller nöjda kunder.
 • Realtidsrapport, som du kan dela med dem som önskar hålla sig informerade om graden av kundtillfredsställelse.
 • Håll dig uppdaterad med en automatisk vecko- och månadsrapport via e-post.
 • Automatisera kostnadseffektivt hela kundundersökningens data och rapportering med Webropol integration och informationsplattformslösningar.

Behåll försprånget till konkurrenterna

När du vill få ut mer av din kundundersökning är Webropol Analytics det rätta verktyget för dig.

 • Webropol Textanalys hjälper dig att analysera hundratals textsvar på bara några minuter
 • Webropol Insight är ett simuleringsverktyg som hjälper dig se var du bör fokusera ditt arbete för att nå bästa möjliga resultat.

Webropol Professional Statistic:

 • Gör korrelationsanalys eller regressionsanalys för att se om det finns ett samband mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet.
 • Beräkna enkelt den totala nivån av Nöjd kund index och gör andra variabelomvandlingar
 • Skapa kundkluster och segment, jämför dessa grupper på nolltid
 • Korstabuleringsfunktionen visar automatiskt vilka skillnader mellan respondentgrupper som är statistiskt signifikanta och vilka som inte är det.
Kom igång!