Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

5 tips på hur du skapar en bra undersökning

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  I förra veckans inlägg fick du tips på vad du kan tänka på inför en kommande undersökning, hur du förbereder och planerar projektet. Nu tänkte vi gå vidare till nästa steg och tipsa om vad du bör tänka på när du skapar din undersökning i ett enkätverktyg. Här kommer 5 tips på hur du skapar en bra undersökning:

  1. Frågor

  När du formulerar frågorna ska du alltid ha undersökningens syfte i åtanke:

  • Vad är det du vill få reda på?
  • Vad kan resultatet av frågan användas till?
  • Vad tillför frågan undersökningen?

  Våga ta bort frågor som inte passar in, och gör inte undersökningen för lång. Tänkt på att alltid fråga en sak i varje fråga och ställ inga frågor med negativ ordalydelse.

  Nu måste du bestämma dig för vilka slags frågor ska du ställa: öppna frågor eller frågor med fasta svarsalternativ? Om du väljer att använda frågor med skalor, det kan vara bra att fundera på om du vill använda frågor eller påståenden.

  Fundera på i vilken ordning du ska ställa frågorna så att de skapar ett sammanhang och en koppling för respondenten. Vill du att dina frågor ska vara obligatoriska eller ej? Genom att ha obligatoriska frågor tvingar du respondenten att ge ett svar.

  2. Layout

  För att fånga respondentens intresse är det viktigt att undersökningen har ett tilldragande och professionellt utseende. Du kan använda Webropols enkätverktyg för att enkelt anpassa utseendet på dina undersökningar, till exempel efter ditt företags grafiska profil.

  Skapa undersökning

  3. Följebrev

  Författa ett följebrev och en ämnesrubrik som fångar respondenternas intresse och som får dem att vilja svara. Tänk igenom vem som ska stå som avsändare och vem respondenten kan kontakta om det finns några frågetecken.

  4. Testa undersökningen

  Försöka att testa undersökningen på en testgrupp som är representativ för målgruppen och se om gruppen förstår frågorna eller om de behöver omformuleras eller helt tas bort.

  5. Genomför undersökningen

  När du är nöjd med frågorna och utformningen, är det dags att sätta igång. I Webropol följer du antalet personer som har svarat och deras svar i realtid. Om du har valt att skicka ut undersökningen med e-post, kan du skicka påminnelser till de som ännu inte har svarat.

  / Isabelle, Webropol

  Nästa vecka får du 4 tips på hur du analyserar resultatet från din undersökning.