Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

4 tips på hur du planerar och förbereder din undersökning

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Till hösten är det många som ska förbereda inför en kommande undersökningen eller enkät. För att underlätta ditt arbete har vi listat fyra konkreta tips som du bör tänka på när du planerar att skapa en undersökning eller en enkät.

  1. Bestäm målet
  Det speciella problem som du väljer för undersökningen måste vara relevant, ha ett konkret värde att få upplysningar om, vara tidseffektivt och kostnadseffektivt och gå att genomföra för företaget. Formulera målsättningen med undersökningen. Den ska finnas med under hela processen och sätta ramarna för frågorna. Fundera på att begränsa målsättningen så att den går att besvara med hjälp av frågorna. Om det finns många olika saker du villa ha reda på, är det bättre att skapa två kortare undersökningar än en gigantisk.

  Undersökning

  2. Planera din tid
  Skapa en tydlig tidtabell för undersökningen:

  • När ska den skickas ut?
  • Om påminnelser ska skickas ut, hur många och i så fall när?
  • När ska undersökningen avslutas?
  • När ska den analyseras och återrapporteras?

  3. Välj målgrupp
  Vilka är dina målgrupper? Befintliga kunder, eller vill du veta vad allmänheten tycker om dig? Ska du skicka den till alla eller till ett representativt urval? Vilken typ av språk och layout ska du använda i undersökningen för att vända dig till din målgrupp?

  4. Välj hur undersökningen ska skickas ut
  Vilket är det bästa sättet att nå dina respondenter? Bör du skicka ut undersökningen med e-post eller ska du ha personer som står och samlar in svaren på plats i butiken, ute på gatan eller vid en mässa? Vill du att respondenterna ska besvara undersökningen via e-post, sms eller är det bättre att ha en publik länk på en webbplats?

  Vi önskar dig lycka till med din kommande undersökning!

  /Isabelle, Webropol

  Missa inte nästa veckas inlägg, då ger vi dig 5 tips på hur du skapar en bra undersökning!