Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig!

Genom att lämna mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Webropol kan använda dem för att kontakta mig gällande Webropols tjänster och produkter. Om du vill begära ut dina personuppgifter du lämnat eller att Webropol ska radera dem kan du kontakta support@webropol.se.

360 – ett verktyg för alla världar och situationer

Senaste kommentarer

  Publicerad |

  Spring is coming och därmed får sagan om Game Of Thrones ett slut. Genom de åtta säsonger, som vi har fått förmånen att följa våra karaktärer på deras resa, har mycket hänt. Ett sätt att gestalta de olika karaktärernas utveckling är via en 360-analys. En 360-analys ger möjligheten att på ett enkelt sätt belysa frågor/händelser/kompetenser från olika perspektiv. 360-analys är ett verktyg som kan ge nya insikter och vidga perspektiven oavsett om du vill analysera din egen utveckling eller våra hjältar från Westeros.

  När man tillsammans i en grupp ska ta sig an svåra uppgifter eller uppdrag (tex besegra the Night king/Nattkungen) kan det vara till nytta att innan man startar igång projektet utvärdera vilka starka sidor som finns inom gruppen. Det kan vara bra att veta vilka kompetenser som kan behöva utvecklas eller kompletteras med för att gruppen ska nå sitt mål. Ett sätt att illustrera resultatet är att använda sig av ett spindeldiagram, som på ett tydligt sätt visar hur de olika gruppmedlemmarna har skattat sig själva inom olika områden. Med hjälp av analysen borde Tyrion ha lagt upp strategin för hur uppdraget ska genomföras, Daenerys stå för att tillhandahålla en armé och Jon ta täten i själva striden. Påpekas bör att denna analys självklart även fungerar vid mindre våldsamma uppdrag såsom en projektgrupp som ska arbeta tillsammans under en längre tid eller när man vill se vilka olika kompetenser och styrkor som det finns på en avdelning.

  För företag är det intressant att följa sina chefer och medarbetares utveckling över en längre tid. Har personen utvecklats under tiden och i så fall på vilket sätt? Även detta är ett bra användningsområde för en 360-analys. I tabellen nedan har vi fått ta del av hur personer i våra karaktärers närhet har upplevt deras utveckling av vissa kompetenser under de första sju säsongerna. Den visar att både Sansa och Tyrion har blivit betydligt mer ansvarsfulla, men även att Sansa har blivit allt mindre entusiastisk (dock kan ju att vara gift med Ramsay Bolton ta död på den mest entusiastiska individen…). Cerseis viljestyrka har legat på en stadig nivå vilket har medfört att hon har lyckats åstadkomma det mesta i sin väg.

  Genom att jämföra den egna upplevelsen av sitt beteende, med andras uppfattning, får man en större grad av självkännedom. För att utveckla ledarskap och förbättra individuella och organisatoriska prestationer är det viktigt att ledare förstår hur de interagerar med och påverkar andra samt hur andra uppfattar dem. Även i detta fall kan en 360-analys vara till hjälp. Grafen nedan visar att Daenerys skattar sig högre när det gäller förmågan att kompromissa än vad hennes närmaste medarbetare gör, vilket ger dem ett bra underlag att diskutera kring. Dock har de en mer likartad bild gällande ledarskap i stort och förmågan att känna sympati. Utifrån detta underlag har Daenerys möjlighet att skapa en personlig utvecklingsplan och sätta upp olika mål att jobba mot, vilket kan vara en hjälp när man försöker ta platsen på järntronen.

  Vi vet inte i nuläget vem som går segrande ur den sista säsongen och som slutligen kommer hamna som härskaren över de sju rikena. Kommer Daenerys lyckas bryta hjulet eller blir det Cersei som fortsätter att styra eller blir det Jon Snow som mot sin vilja får ta plats på Järntronen? Oavsett om er verksamhet står inför likartade uppgifter eller ej, kan en 360-analys vara ett verktyg som hjälper er att både utveckla era medarbetare och er organisation. Det är alltid bra stärka sin organisation och var förberedd inför framtiden, för vem vet, kanske the winter will come again…

  (Samtliga bilder är hämtade ifrån viewers-guide.hbo.com)